Když se řekne A, musí se říct také B. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když jednou započatá věc by měla být dovedena do svého konce, anebo když je nevyhnutelné přijmout následky dřívějšího jednání. [Beleg 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje jako součást ucelené argumentace – ve snaze najít logické souvislosti mezi jevy a tvrzeními. [Doklad 1]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kdo řekne A, musí říct i B.
Kdo řekne A, má říct B.
Kdo řekne A, ať řekne i B.
Kdo řekne A, měl by říct i B.
Když se řekne A, bude následovat i B. [Doklad 2]

Záměna komponent#

Kdo řekne
Zástupná komponenta Slovní druh
např. Voskovec Podstatné jméno
, musí říct i
Zástupná komponenta Slovní druh
např. Werich Podstatné jméno
. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):
Přesto Arnika tvrdila, že bažant měl v těle až čtyřikrát víc dioxinů než kohout, který celou aféru rozpoutal ... Ano, co tvrdí Arnika, je pravda, ale když se řekne A, musí se říct také B. Tedy bažanta nemáme na talíři ani každý týden. Navíc, když si spočítáme přísun dioxinů z porce bažanta do organismu, dostaneme hodnotu jako z půl litru mléka, a to představuje méně než desetinu přípustné denní dávky dospělého člověka. Mladá fronta DNES, 27. 8. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Tvarové varianty):
Jundrovský zastupitel a navrhovatel odvolání Jiří Komárek novinářům sdělil, že vlastně neví, kdo bude novým starostou. Člověk by soudil, že když se řekne "a", bude následovat i "b". Postup HSD-SMS těžko hodnotit jinak než jako snahu po politických změnách ve svůj prospěch, pokud možno však bez převzetí zásadní odpovědnosti na vlastní bedra. Předseda HSD-SMS Jan Kryčer se od aktivity jundrovských zastupitelů oficiálně distancoval." Mladá fronta DNES, 1. 12. 1992

[Doklad 3] (Odstavec Záměna komponent):
A jak kdysi poznamenal moudrý pan Voskovec, do minulosti cestovat nelze , aby se to mohlo přezkoumat. Řekl jsem: Voskovec. A kdo řekne Voskovec, musí říct Werich a Osvobozené divadlo, a tím říká i První republika, neboť jen s ní a v ní byli osvobození skutečně svobodní a se zánikem její svobody zanikli i oni. Co následovalo, nebylo už totéž, jako tak mnoho jiného. Lidové noviny, č. 301/1992

[Doklad 4] (Odstavec Další doklad):
Privatizace je samozřejmě primárně ekonomickým procesem, ale ať chceme nebo nechceme, má svoje politické důsledky. Pokud se zdaří, definitivně potvrdí směr, který byl nastoupen po listopadu. Druhým aspektem věci je: když se řekne "trh", tak se automaticky musí říci "soukromé vlastnictví". Trh je vlastně určitým mechanismem výkonu vlastnických práv. TŮMA: Předností soukromého vlastnictví je, že člověk sleduje vlastní zájmy, a jestliže mu něco patří, tak se o to daleko lépe stará. Respekt, č. 3/1992

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu když se řekne


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«