Kto povie A, musí povedať aj B. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Handeln.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje požiadavku, že človek by mal dokončiť to, o čom začal hovoriť bez ohľadu na dôsledky a nemal by si nechávať pre seba nedopovedané.. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kto povedal A, musí povedať B. [Doklad 4]

Kto povedal A, mal by povedať aj B. Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 6]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Z pohľadov svojich kolegov usúdil, že prestrelil. Ale viem, že to neurobia, snažil sa prekonať nepríjemné mlčanie. Nemajú na to dosť síl. Sadol si. Po jeho slovách sa už nikomu nechcelo diskutovať. Na druhý deň ho zavolali na stranícky výbor. Vyčítali mu, že sa dal strhnúť k nepodloženým útokom. Dokonca pred obvodným tajomníkom. Čo si pomyslia o našej organizácii? Kto povie a, musí povedať aj b. Ja vám už nič nepoviem, bránil sa pred vyčítavými pohľadmi. Budem mlčať ako kameň. Ale nemlčal. V nedeľu bol pozvaný aj s Vierou na obed k Bartovcom. Po obede, keď Viera s matkou odišli do kuchyne, Barta sa ho spýtal: Však si na tej schôdzke myslel na Zeleného? Prikývol. Viem, že je smiešny, povedal Barta. Každý z nás raz bude taký smiešny. Staroba je strašná. Kot, Jozef: Beh bez konca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986. 271 s.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Prečo by mal štát do nich investovať? Presne ako tá pani povedala. V inzerátoch je kopec ubytovaní so stravou. Čo nejdú? Lebo sú darebáci. Ďakujem. Petra Strižková, redaktorka: Áno, ďakujeme pekne za otázku. Veľmi rozšírený názor. Uznávate, že naozaj v mnohých prípadoch si za to bezdomovci teda môžu sami? Františkán brat Filip: Áno. Jasné že si za to môžu sami, ale kto povie A , nech si povie aj B. Keď povieme, že si za to môžu sami, tak si povedzme ako odísť z toho von. Ako odísť z toho von? Jednoducho. A odísť z toho von sa dá iba keď oni sami budú chcieť a ja uznávam, že mnohí nechcú. Tí ľudia, ktorí žijú pod mostami, im to vyhovuje. Ráno si niečo vyžobrú, kúpia si Čučo, spijú sa, idú spať a tak stále dokola. www.tkkbs.sk 07/02


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Volebná komisia i Ústavný súd však mandáty DU uznali. Pán Macuška bez notára otvoril trezor s petičnými hárkami DU. Povedal, že buď DU, alebo sa on vzdá mandátu. Poslancom je však naďalej. V nedávnych Krokoch označil p. Macuška prezidenta SR, jeho manželku a syna za hospodárskych kriminálnikov. Ale nech to dokáže! Ja i mnohí ďalší občania veríme prezidentovi, nie p. Macuškovi. Tak na čo čaká? Kto povie á, musí si za svojím výrokom stáť. Ak nie, mal by odísť z parlamentu aj s p. Gašparovičom, ktorého rétorika nie je hodná predsedu NR SR. Poslanci za HZDS museli podpísať klauzulu, že keď vystúpia z poslaneckého klubu, musia odovzdať poslanecký mandát hnutiu. Poslanec sa však musí pri hlasovaní riadiť nie mocenskými záujmami, ale svedomím. Veď prisahali na ústavu. SME97/01; s. 12


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Prípady mlčania nás na túto závislosť upozorňujú a navyše nám dávajú na vedomie, že toto vonkajšie prostredie, kde sa otázka môže, ale nemusí dočkať odpovede, nie je až také jednotné, otvorené a univerzálne, ako by sme si mohli myslieť. Bezpochyby, sú tu zásady, ktoré škola a celý výchovný proces vštepujú každému jednotlivcovi: ”Neodpovedať na otázku je nezdvorilé”, ”Na otázku sa odpovedá celou vetou”, ”Kto povedal A, mal by povedať aj B” atď. Pravidlá logického usudzovania nás naučia, ako zabezpečiť spoľahlivý prechod od predpokladov k záveru. Rétorika pridá prostriedky, pomocou ktorých zdvorilé a logicky usporiadané slová dostanú schopnosť presviedčať. A súčasné technológie poskytnú rýchlo a spoľahlivo fungujúce prostriedky na šírenie posolstiev každého druhu. K tomu, aby sme odpovedali na otázku , nás vedú tak spoločenské konvencie, ako aj vlastný záujem komunikovať. Marcelli, Miroslav; Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava: Kalligram 2002. 285 s.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Prípady mlčania nás na túto závislosť upozorňujú a navyše nám dávajú na vedomie , že toto vonkajšie prostredie, kde sa otázka môže, ale nemusí dočkať odpovede, nie je až také jednotné, otvorené a univerzálne, ako by sme si mohli myslieť. Bezpochyby, sú tu zásady, ktoré škola a celý výchovný proces vštepujú každému jednotlivcovi: ”Neodpovedať na otázku je nezdvorilé”, ”Na otázku sa odpovedá celou vetou”, ”Kto povedal A, mal by povedať aj B” atď. Pravidlá logického usudzovania nás naučia, ako zabezpečiť spoľahlivý prechod od predpokladov k záveru. Rétorika pridá prostriedky, pomocou ktorých zdvorilé a logicky usporiadané slová dostanú schopnosť presviedčať. A súčasné technológie poskytnú rýchlo a spoľahlivo fungujúce prostriedky na šírenie posolstiev každého druhu. K tomu, aby sme odpovedali na otázku, nás vedú tak spoločenské konvencie, ako aj vlastný záujem komunikovať. Marcelli, Miroslav; Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava: Kalligram 2002.

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Vyšetrovateľ: Ak povie sudca A, nech povie aj B. Sudca Ján Poprocký včera novinárom povedal, že v spise a návrhu prokurátora vziať Jozefa Majského do väzby nie je zmienka o tom, že by Majský ovplyvňoval svedkov. Uvádza sa vraj v ňom len to, že Šebeščáka, ktorý je tiež obvinený, ovplyvňoval jeho vlastný obhajca, aby vypovedal v prospech Majského. Vyšetrovateľ prípadu pre SME povedal, že veta, ktorú povedal v piatok na tlačovej besede minister vnútra Vladimír Palko, je obsiahnutá aj v spise. SME, 30.06.2003

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Ak majú v sebe štipku cti, nech vstanú a prehovoria. Jeho výzva ostala visieť v prázdnote. Z pohľadov svojich kolegov usúdil, že prestrelil. Ale viem, že to neurobia, snažil sa prekonať nepríjemné mlčanie. Nemajú na to dosť síl. Sadol si. Po jeho slovách sa už nikomu nechcelo diskutovať. Na druhý deň ho zavolali na stranícky výbor. Vyčítali mu, že sa dal strhnúť k nepodloženým útokom. Dokonca pred obvodným tajomníkom. Čo si pomyslia o našej organizácii? Kto povie a, musí povedať aj b. Ja vám už nič nepoviem, bránil sa pred vyčítavými pohľadmi. Budem mlčať ako kameň. Ale nemlčal. V nedeľu bol pozvaný aj s Vierou na obed k Bartovcom. Po obede, keď Viera s matkou odišli do kuchyne, Barta sa ho spýtal: Však si na tej schôdzke myslel na Zeleného? Prikývol. Viem, že je smiešny, povedal Barta. Každý z nás raz bude taký smiešny. Staroba je strašná. Kot, Jozef: Beh bez konca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Prečo by mal štát do nich investovať? Presne ako tá pani povedala. V inzerátoch je kopec ubytovaní so stravou. Čo nejdú? Lebo sú darebáci. Ďakujem." Petra Strižková, redaktorka: "Áno,ďakujeme pekne za otázku. Veľmi rozšírený názor. Uznávate,že naozaj v mnohých prípadoch si za to bezdomovci teda môžu sami?" Františkán brat Filip: "Áno. Jasné že si za to môžu sami, ale kto povie A, nech si povie aj B. Keď povieme, že si za to môžu sami, tak si povedzme ako odísť z toho von. Ako odísť z toho von? Jednoducho. A odísť z toho von sa dá iba keď oni sami budú chcieť a ja uznávam,že mnohí nechcú. Tí ľudia, ktorí žijú pod mostami,im to vyhovuje. Ráno si niečo vyžobrú,kúpia si Čučo,spijú sa,idú spať a tak stále dokola. www.tkkbs.sk 07/02


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="povedať"] []* [lemma="a"][]* [lemma="povedať"][]* [lemma="b"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«