Aki á-t mond, mondjon bé-t is. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz a következő témakörben találhatók gyakorlatok Handeln (Cselekvés).

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy amibe egyszer belekezdtünk, vigyük is végig, illetve, hogy a korábbi tetteink következményeit akkor is vállalnunk kell, ha ez esetleg kényelmetlenségekkel jár is. [Példa 1] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Ha á-t mond valaki, mondjon bé-t is. [Példa 5] Az alapforma szintaktikai variánsa: vonatkozó helyett feltételes mellékmondattal.

Komponensek cseréje#

Variánskomponensek#

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Megveregette Melinda csupasz hátát. - Várj, felveszem a köntösöm. Majd csak kitalálunk valamit. Nem vagyok szélhámos, ha ittam is. Aki át mond, mondjon bét is. Melinda félálomban haladt a zegzugos utcákon. Rókáné a Kultúrház kapujában várta. Elébe futott. - Úristen, milyen nyúzott a képed... Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A labda; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1971

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Valószinű, hogy ennek a vizsgálatnak a során ezt a kérdést is megnézték, onnan kellene információt meríteni, én erről nem rendelkezem információval. Riporter: - Mire utalhatott akkor viszont Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Surányi György, a jegybank elnöke? Nikolits István: - Nem tudom, ezt tőlük kell majd megkérdezni, és remélem, hogy erre konkrét, korrekt választ is fognak adni. Kell is, mert elindult egyfajta találgatás, amit én nagyon szerencsétlennek tartok ebben a témában, hiszen itt áttételesen a Nemzeti Bankról is szól a történet, és szerencsétlennek tartom azt, ha homályos kijelentésekkel az ország első számú pénzintézetét és ezen keresztül a forint stabilitását is veszélybe sodorják. Nem jó dolog ez, ha " Á " - t mond valaki, mondjon " B " - t is. Ha valaki azt mondja, hogy itt a titkosszolgálatok is érintettek lehettek, mondja meg, hogy mikor, milyen titkosszolgálatok, milyen érintettséggel - ha ez esetleg még nem áll rendelkezésre, mert egy későbbi vizsgálatnak kell majd kiderítenie, hogy kik voltak ezek, akik kapcsolatba kerültek a bankkal, akkor várja meg a vizsgálat lezárultát, és akkor jelentse be. 1999._09._16. 19: 43: 00 Nyulász Gergely Interjú Nikolits Istvánnal a CW Bank ügyéről I. A Horn-kormány volt titkosszolgálatokat felügyelő minisztere szerint nem csak a forintnak, nem csak a Nemzeti Banknak, hanem a titkosszolgálatoknak is árt a CW AG bank körüli találgatózás. Nikolits István szerint képtelenség, hogy bankokat használjanak fel arra, hogy titkosszolgálati tevékenységet fedezzenek vagy támogassanak.Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Interjú Nikolits Istvánnal a CW Bank ügyéről II.; Szerző: Nyulász Gergely; Dátum: 1999/09/16

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Elnézést kell kérnem a Közgyűléstől és mindazoktól a felszólalóktól, akiket közvetlenül érint, hogy egy trivialitással kell kezdenem. Egy költségvetés - sajnos - kényszerű alapösszefüggéseknek van alávetve, ezeket senki nem kerülheti meg, legfeljebb valamilyen okból figyelmen kívül hagyhatja azokat. Egy költségvetés arról szól, hogy addig lehet nyújtózkodni, amíg a takarónk ér, a bevételek és a kiadások között egyensúlyt kell teremtenünk, vagyis aki a-t mond, az mondjon b-t is: ha valami többletet kíván ahhoz képest, ami a tervezetbe beállítható, akkor természetesen feltételezem, hogy lelkesen nyomta a gombot akkor, amikor a bevételi források növeléséről volt szó. Régió: magyarországi; Stílusréteg: hivatalos; Forrás: Fővárosi Közgyűlés

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az etnikai arányok megbomlására tett utalás is egyenes beszédként könyvelhető el, bár azzal a státustörvény kiváltotta romániai hisztériát nemhogy csillapította volna, sőt újabb rohamokra adott indítékot. Pedig Románia köznépét és - véleményét csak a médiás faggatások alkalmával foglalkoztatja a törvény, melyről meglepően keveset tudnak még az érintettek is, azaz véreink, akik - hiába foglalkozott a kedvezménytörvénnyel a magyar média, a Duna tv - jóformán semmit sem értettek meg belőle, talán éppen a romániai ellenkampány okán is. De mi most nem a törvény fontosságát hangsúlyoznánk, hanem a vonatkozó kormányfői kijelentés felemásságát. Hiszen ha státus-ügyben annyira kategorikus tudott lenni Adrian Nastase, joggal elvárhatjuk tőle, hogy az ország egyéb gondjaiban is legalább annyira a sarkára álljon. Mert aki A-t mond, mondjon B-t is! Különben nincs hitele szavának. Józan ésszel érthetőnek találjuk a többségi aggodalmakat, ám ugyanakkor legalább annyira aggasztó, ha nem aggasztóbb az ország gazdasági vergődése, melynek kapcsán ildomos lenne végre tiszta vizet önteni a pohárba, vállalni a háládatlan feladatot s lenyeletni az érintettekkel a legkeserűbb pirulát is. Helyben topog a magánosítás, akárcsak az állami tőkéjű kolosszusok átszervezése. Sztrájkolnak a nagyvállalatok alkalmazottjai, kiknek segélyt ígér s olykor ad is a kormányzat ahelyett, hogy az adófizetői pénzeket például a határontúli románok megsegítésére fordítaná. Romániai Magyar Szó; Cím: Mondjon B-t is !; Szerző: FERENCZ L. IMRE; Dátum: 2001/28/06

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Móricz Zsigmond ismeri a falut és a tanyai világot. Nála talán senki jobban… Éppen ezért várná tőle az ember, hogyha már á-t mond, mondjon bé-t is. S hogy miért nem mondja ki azt a bé-t már egyszer, az ördög tudja. NYUGAT 1935. 12. SZÁM, ÁRKÁDIA

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«