Lányomnak mondom, menyem is értsen belőle. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Olyankor mondják, ha valaki úgy figyelmeztet, korhol valakit, hogy máshoz intézi a neki szánt szavakat. [Példa 1] A magyarban - legalábbis írásban - meglehetősen ritka, az élőbeszédben valamivel többször előfordul.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Lányomnak mondom, menyem is értse.

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Csak egy kérdést, közben, mellékesen: van-e a nemzetnek morális igénye? Van-e erkölcsi igénye önmagával szemben, akar-e igazi jogot, feltétlen szabadsá-got, elviseli-e az erkölcsi bírálatot, módot ad-e katarzisra önmagának, vagy csak pofázni és tollasodni akar? Ezek is Márai-mondatok; nem akarok mögéjük bújni, megint egyszer: nem lányomnak mondom, hogy a menyem is értsen belőle. Nincs is menyem. Magyar Hírlap 1998/12/24., 9További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«