Hogy célszerű közmondásokat tanulnom? - Tippek tanuláshoz
#


Tanulási tippek az 1. fázishoz – Közmondások felismerése

1. Ellenőrizze, hogy vannak-e a szövegben olyan utaló elemek, mint „ahogy egy régi (KM (közmondás)) mondja“, „(KM) máig érvényes“, „mint tudjuk, (KM)“, „beigazolódott, hogy (KM)“, „(KM) - ez a mondás …“, „(KM), ezért …“, „tehát (KM)“ stb. Többnyire ez után (vagy ez előtt) az utalóelem előtt szerepel a közmondás.

2. A közmondások gyakran olyan képeket használnak, amelyek nem illenek a maradék szövegrész kijelentéseihez, de egy fontos gondolatot hangsúlyoznak ill. megvilágosítanak.
Példa: Az alma nem esik messze a fájától: "Mint tudjuk, az alma nem esik messze a fájától – de nagyon messze gurulhat tőle. Lélektani közhely már, hogy a gyerekek vagy modellnek tekintik szüleiket, s az ő gondolkodásmódjuk, viselkedésük, elveik, erkölcseik követése határozza meg életüket, vagy éppen ellenkezőleg, fellázadnak, és tudatosan vagy tudattalanul, de merőben más utat választanak."

3. Gondolja át a szöveg elolvasása után, hogy esetleg az anyanyelvi közmondásismerete segít-e a szövegben előforduló idegennyelvű közmondások felismerésében.

4. Oldja meg az 1. fázishoz kapcsolódó feladatokat és gyakorlatokat – Közmondások felismerése a SprichWort-platformon.

Tanulási tippek a 2. fázishoz – Közmondások megértése

1. Mit jelenthet a közmondás? Próbálja meg a jelentést a szövegkörnyezet alapján kitalálni.

2. Olvasson el még néhány olyan szöveget, amely ugyanazt a közmondást tartalmazza. Hasonlítsa össze a jelentéseket és próbálja meg megállapítani az azonosságokat és az esetleges jelentésbeli sajátosságokat.

3. Vegyen elő egy terjedelmesebb egynyelvű szótárat és próbálja meg a közmondás fontosabb szavai segítségével megtalálni a közmondást a szótárban. Néha eltérő szóformákat kell használni a keresésnél, hogy megtalálja a közmondást.

4. Nézzen utána egy kétnyelvű szótárban. Itt is néha eltérő szóformákat kell a közmondásból használni, hogy megtalálja a közmondást. Gyakran azonban ennek ellenére nem találhatók meg a szótárban.

5. Az interneten különböző lehetőségek vannak, hogy egy közmondás jelentését megtaláljuk. Nyisson meg egy keresőt, írja be a közmondást és nézze át a találatokat. Egy ideig eltarthat, amíg egy pontos és megbízható magyarázatot talál.

6. Nézzen fel a http://www.redensarten-index.de oldalra. Ott is van számos német közmondás.

7. Oldja meg a 2. fázishoz kapcsolódó feladatokat és gyakorlatokat – Közmondások megértése a SprichWort-platformon.

Tanulási tippek a 3. fázishoz – Közmondások rögzítése

1. Vegyen néhány közmondást, darabolja szét, majd rakja össze azokat ismét.

2. Gyakoroljanak párban: Tegyen néhány közmondásban – legjobb, ha ugyanabban a témakörben – néhány betűt vagy szót olvashatatlanná. Ez után tanuló partnerével egészíttesse ki a hiányzó betűket vagy szavakat.

3. Gyakoroljanak párban: Írjon fel néhány közmondást hibásan és tanuló partnerével kerestesse meg és javíttassa ki a hibákat.

4. Gyakoroljanak párban: Készítsen olyan multiple-choice feladatokat, amelyekben csak a megadott válaszok egyike helyes. Tanuló partnerével oldassa meg a feladatokat.

5. Oldja meg a 3. fázishoz kapcsolódó feladatokat és gyakorlatokat – Közmondások rögzítése a SprichWort-platformon.

Tanulási tippek a 4. fázishoz – Közmondások használata

1. Írjon egy olyan történetet, amelybe elhelyez egy közmondást.

2. Gyakoroljanak párban: Magyarázza meg a tanuló partnerének, hogy mit jelent egy adott közmondás.

3. Gyakoroljanak párban: Beszélgessen anyanyelvűekkel különböző közmondásokról, hogy mit jelentenek és hogyan és mikor lehet azokat használni.

4. Vegyen részt speciális chateken és fórumokon, ahol tapasztalatait kicserélheti a közmondásokról (pl. itt a fórumban a SprichWort-platformon).

5. Ha bizonyos közmondásokat jól elsajátított, azokat a hétköznapi kommunikációjában is használhatja.

6. Oldja meg a 4. fázishoz kapcsolódó feladatokat és gyakorlatokat – Közmondások használata a SprichWort-platformon.

Tanulási tippek kétnyelvű és többnyelvű feladatokhoz és gyakorlatokhoz

1. Vegyen elő különböző szótárakat és hasonlítsa össze a közmondást két vagy több nyelvben.

2. Hasonlítsa össze egy közmondás különböző aspektusait a SprichWort-platform adatbázisa segítségével. Ott számos információt találhat a különböző aspektusokról.

3. Oldja meg az ide kapcsolódó feladatokat és gyakorlatokat a SprichWort-platformon.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«