Minden rosszban van valami jó. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy minden negatív dologban van valami pozitív is. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
- Yonga hajtókkal most valahol a Boga-dombok körül vadásznánk - hűtötte le őket Alfred de Villiers. - Viszont minden rosszban van valami jó. A sors úgy hozta, hogy remek vadászterületet fedeztünk fel, és semmi sem akadályozhat meg benne, hogy a legközelebb ne ide indítsunk expedíciót. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Halálkastély; Szerző: Stadtdrucker Ernő

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Minthogy minden rosszban van valami jó, az élet által kikényszerített hollywoodi szemléletváltás minden olyan országnak kedvez, ahol olcsóbban lehet forgatni, mint Amerikában. Kedvez azoknak az országoknak is, ahol romantikus, történelmi korokban gazdag helyszínek találhatók. S legfőképpen azoknak az országoknak, amelyek adó -, és helyszínpénz-kedvezményekkel, netán koprodukciós beszállással is hajlandók kifejezni, hogy örülnek a hollywoodi bérmunkának. Az elkényeztetett Prága már nem tudja felvenni a versenyt azokkal az összegekkel, amelyekkel a bécsi és berlini filmalap képes beszállni egy-egy amerikai produkcióba. Nem tudja felvenni a versenyt a brit " sale and leaseback " adókedvezménnyel sem, mely folyamatosan feltölti amerikai filmekkel a londoni Sheppertont és Pinewoodot. Litvánia és Bulgária amerikai mértékkel mérve olcsó tévéfilmre, kis költségvetésű mozifilmre alkalmas stúdióival és olcsó munkaerejével sikeres. Románia a magánkézben lévő és egyre bővülő, igen korszerű Buftea stúdiójával, s azzal, hogy szakemberei 15-20 százalékkal olcsóbban dolgoznak, mint a prágaiak. A pozsonyi Koliba stúdió pedig abban reménykedik, hogy a közepes költségvetésű amerikai stúdiófilmek szakszerű kiszolgálása után lassan kineveli saját szakembereit, és nem lesz szüksége rá, hogy Csehországból vagy Horvátországból importáljon gaffereket és segédoperatőröket. Népszabadság; Cím: Filmet , de milyet ?; Szerző: Návai Anikó; Dátum: 2001/10/10

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Világhírű tervező árulja táskáit az interneten, itt nagyon is szerénynek számító 70-130 dolláros árakon. Nem egy Gucciról vagy Armaniról van szó, de sokak számára talán még márkásabb a név, a táskákon ott a pici címke: Monica Lewinsky. A forgalom annak a jele, hogy minden rosszban van valami jó. Az elnök volt szeretője a nyomozás kezdeti szakaszábannem mehetett sehova, még a telefonálást, az internetezést is megtiltotta neki a kenetteljes Star ügyész. Enni pedig nem lehet egészen folyamatosan. Monica tehát vadul kötögetni, szabni-varrni kezdett, egyik táskát a másik után fabrikálta. Kiderül, amiről fogalma sem volt, hogy ehhez is van érzéke. A táska-biznisz tehát egészen jól megy. Monicának pedig kell a pénzt. Míg Clintonék még csak keresnek New York-i lakást, ő máris kivett egy garzont a város divatos részén. Az egyszobás fészek havi bére négyezer dollár. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Vegyen táskát Lewinskytól !; Szerző: Barát József; Dátum: 1999/08/31

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Minden tragédiának az emberi történelemben volt pozitív hozadéka is. Bármilyen tragikus, minden rosszban van valami jó. Egyrészt az univerzális értékek felismerése erősödik. Valamennyi világvallás, az iszlám is ezeket közvetíti. Az univerzális értékek jobb felismerése egyfajta új típusú összetartozást teremt az emberekben. Rájövünk mindannyian, hogy politikai véleménykülönbségtől vagy ideológiai meggyőződéstől teljesen függetlenül mindannyian áldozatok lehetünk. És ezt kellene ebben a dologban megérteni mindenkinek. Itt nem arról van szó, hogy ki hol áll politikailag. Hogy szereti -e mondjuk a globalizációt vagy nem szereti a globalizációt, vagy szereti az amerikai életformát és civilizációt vagy nem szereti azt. Vagy szereti -e a közel-keleti vitában Izraelt vagy a palesztinokat. Nem erről van szó! Mindenki áldozat lehet, ahol ilyen módszereket alkalmaznak. Hat-hétezer teljesen ártatlan embert gyilkoltak meg, olyanokat, akik túlnyomó többségének semmi köze nincs sem a globalizációhoz, sem a közel-keleti konfliktushoz. Sokan mondják azt, hogy a támadás az amerikai gazdasági erő ellen irányult, mint egy jelkép ellen. A lerombolt épületekben dolgoztak titkárnők, takarítók, fehérek, feketék a legkülönbözőbb nációkból, sok mohamedán ember - szerintem a támadás jelképében is az emberiség ellen irányult. Ezért van az, hogy olyan koalíció formálódik, amelyik szinte mindenkire kiterjed. Népszava; Cím: Magyarország tagja egy univerzális terrorellenes szövetségnek; Dátum: 2001/09/29

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Elmondhatjuk tehát: a művészeti közélet arculata, közérzete ha lehet, még ellentmondásosabb lett, mint az a rendszerváltás előtt volt. Mindez legnyomatékosabban a művekből derül ki, de az alkotók nyilatkozatai is sorra ezt reprezentálják. Amíg régebben akadtak néhányan, akik látni vélték az alagút végét, ma a vallomásokban, interjúkban szinte kifejezetten csak a pesszimista, a távlatvesztést tükröző megnyilatkozások szerepelnek. A rendszerváltást követő téves nézetek, a filmkészítők optimizmusa ugyanúgy, mint a társadalomé egyhamar alábbhagyott. Gyors volt a felismerés: az illúziókat ajánlatos mihamarább elfelejteni. Az új társadalmi fejezetben sem az értékteremtés uralja majd a piacot, hanem a szövevényes gazdasági, politikai haszonlesés vezérli az egyre ritkuló számú filmek gyártását. Szertefoszlott tehát az a remény, hogy az új rendszer az értékek támogatásával, a megrendelések ösztönzésével képviseli majd a társadalom értékeit. A " minden rosszban van valami jó " frázisa alapján hozadékként említhető az, hogy az alkotók, a műhelyek munkájába ma már politikai szempontból többnyire nem szólnak bele. Csakhát ezzel párhuzamosan a stúdiók is megszűntek, illetve oly módon alakultak át, amely a tényleges filmkészítést már alig-alig teszi lehetővé. Stílus - és ízlés kérdésekben pedig nem a politikai hatalom, hanem a piac ízlésdiktátuma érvényesül, és ez bizony vitatható színvonalú, illetve eszmeiségű alkotásokat eredményez. A minden áron való szórakoztatás, az ízlésficamok maradéktalan kiszolgálása a mecénás-keresés, az üzleti fogások következménye. Az ízlésromboló termékeket ma már nem tiltja semmi és senki. A fenti tények mögött meghúzódó szemléletmód a filmkészítőktől még fokozottabb szervilitást, alkalmazotti, alattvalói tudatot vár el, amellyel tényleges művészi teljesítményt elérni képtelenség. Érthetetlen, hogy a kulturális tárca, mint elsődleges " felettes szerv " meglévő eszközeivel miért nem próbálja meg jó mederbe terelve, befolyásolni ezt a képtelenségbe, teljes elsilányulásba vezető folyamatot. A tárca egyetlen gesztusa talán az volt, hogy a rendszerváltást követően a dobozba zárt filmek " szellemeit " kibocsájtotta. Ezzel - mint aki jól végezte dolgát - úgy tűnik, be is fejezte " áldásos " tevékenységét. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Rendszervégkiárusítás - Filozófiai-etikai problémák a hetvenes-nyolcvanas évek magyar filmjeiben; Szerző: Varga Rudolf; Dátum: 1998/12

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Az ilyenkor adódó problémák egy részét könnyűszerrel átugorhatjuk: virágot köthetünk csokorba szárnyas szavakból is, a hatóságilag elrendelt áramkimaradás, kell -e ezt külön hangsúlyozni, akár javunkra is szolgálhat a döntőnek ítélt pillanatokban, a gáz kikapcsolása pedig irigylésre méltó határozottsággal szab gátat mindenfajta főzési próbálkozásunknak, bizonyítékául annak, hogy minden rosszban van valami jó is, csak elég hülyék legyünk észrevenni ezt. Az egyetlen nehézség, amelyet magunknak kell megoldanunk, az az, hogy hogyan legyen otthon alkohol. Erre a kérdésre akkor nyerünk a legkönnyebben kielégítő választ, ha tudjuk, hogy pálinka elvben bármilyen szerves anyagból főzhető. Igaz, háziállatainkat mióta hogy elfogyasztottuk már - és csak késve ötlik eszünkbe a szívós vietnami nép specialitása, a kígyópálinka -, de talán még akad odahaza néhány növény, a cukrot pedig, a házi pálinkafőzés eme nélkülözhetetlen kellékét, bárhonnan ellophatjuk, amióta a közértek biztonsági őrök alkalmazásával próbálják elejét venni a hazánkban elharapózó bűnözési hullámnak. Magyar Narancs; Cím: Zsúr - Sokadika piros betűs ünnepeiről és az ilyenkor alkalmazandó taktikákról , bár ilyenek nincsenek; Dátum: 1999/01/07

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Minden rosszban van valami jó is: veszni hagytuk változatos igeidőinket, szerepkörükben igekötőink használata viszont árnyaltabb lett. Ám néha elharapóznak alkalmi pótszerek. Mostanában lépten-nyomon a kezdezés. Rendes magyar ige a kezd, még a Biblia élén is a származéka áll: " Kezdetben vala az ige. " Nincs is vele semmi gond, amikor valóságosan a kezdés mozzanatát jelenti: új életet kezd valaki vagy megkezdődik a visszaszámlálás. Segédige jelleget is felölthet hiányos, de világos értelmű szószerkezetekben: " esélyeshez méltóan kezdett az FTC ", " a Madáchban kezdett " ( a gyepen, illetve a színpadon játszani ). Vannak azonban részint ormótlan, nehézkes vonzatai ( az iskolapélda: " kezdetét vette " a forradalom ), részint pedig, újabban, végletes nyelvi elbizonytalanodásról tanúskodó, kissé mulatságos hatású alkalmazásai. Aki " sírni kezd ", az nyilván elsírja magát. Aki " menni kezd ", az alighanem egyszerűen elindult. S persze nem is csak elkezdeni lehet valamit, hanem hozzálátni, nekilátni, nekifogni. A helyzet, amely " javulni kezd ": jobbra fordul. Még olyat is olvastam, hogy valaki " elkezdett visszaszivárogni " ( visszaszokott ) a szakmájába, más elől " menekülni kezdtek " a rajongói ( elkerülték ), s őt passzívumban azt, hogy a terület " megkezdődött rendbetétele " után " elkezdődött az épülettömb " ( a területrendezés nyomán kinőtt a földből ). A csónak, amely " a tó közepén kezdett süllyedni ", szándékosságot sugall, holott valójában talán felborult vagy léket kapott, a búvárok viszont, akik " hamarosan kezdték keresni " az utasokat, mintha éppenséggel tétováztak volna ekképpen. Arról, aki " mondani kezdi a magáét " vagy a játékosról, aki " öklével csépelni kezdte a gyepszőnyeget ", nem tudni, egyáltalán abba tudja -e hagyni. A bűnöző, ha " üldözése azonnal megkezdődött ", s nem üldözőbe vették, könnyen egérutat nyerhetett.Magyar Nemzet; Cím: Kezdezők; Szerző: ( bog ); Dátum: 1999/07/08

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Jól vagyok! - volt a válasz első kérdésünkre, s mielőtt arra kérhettem volna, hogy egy kicsit bővebben válaszoljon, Kepes András jóízűen nevetve folytatta: - Valóban jó a közérzetem, a betegségemből való teljes felépüléshez azonban legalább egyéves pihenésre van szükségem. A gyógyulás folyamatában még rengeteg a bizonytalan tényező, ezért jóslatokba nem szeretnék bocsátkozni arra vonatkozólag, hogy mikor láthatnak viszont a kedves tévénézők. Mindemellett az orvosok az eddiginél jóval stresszmentesebb életmódot javasolnak, mi több, követelnek meg tőlem, természetesen a saját érdekemben. Az is elképzelhető, hogy nem a televízióban fog velem először újra találkozni a közönség. Az új műsoromat valószínűleg nem tudom folytatni, mert a hetenkénti megjelenés nagy megterhelés lenne, viszont hogy minden rosszban van valami jó, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kényszerű pihenés alatt módom lesz írni. Talán így be tudom majd pótolni mindazt az elmaradást, amit ezen a téren az eddigi életvitelem nem tett lehetővé. Népszava; Cím: Kepes köszöni , jól van; Dátum: 1999/02/05

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A havat takarító emberek jó kedélyűek, tréfálkoznak. Mint egy tanárnő mondja, minden rosszban van valami jó. Nagyon ritkán van mostanában arra lehetőség, hogy megálljanak beszélgetni, barátkozni a szomszédok. Itt-ott egy kupica pálinka, egy forró tea is kerül az utcára. Nagykállóban önkéntesek és vállalkozók takarítják az utakat, Napkoron ugyanez a helyzet, ott a terepjárók tulajdonosai azt is vállalták, hogy gondoskodnak a betegek esetleges kórházba szállításáról és az öregek napközijének élelmiszer-ellátásáról. Népszava; Cím: Kupica pálinka , forró tea; Dátum: 1999/02/12

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«