Všetko má svoje pre a proti.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Zwei Seiten.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že každá vec má svoje kladné aj záporné stránky. Niekedy sa príslovím zdôrazňuje fakt, že nič nie je čierno-biele a aj negatívne udalosti môžu mať pozitívne účinky. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Každý má svoje pre a proti. Jeder hat sein Für und Wider.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Ďalším momentom je, že človek má v organizácii isté vzťahy, ktoré si vybuduje. Keď však chce zrazu robiť nejaké zmeny, zistí, že to nie je také jednoduché, ako si to predstavoval. Ide najmä o ľudské hľadisko, pretože oveľa ťažšie sa tvrdé veci hovoria ľuďom, ktorých poznáte niekoľko rokov a s ktorými sa priatelíte, ako tým, ktorí sa zhodou okolností ako cudzí stali vašimi podriadenými. PROFIT: A čo by ste povedali na také dosadenie zhora? M. Majoroš : Všetko má svoje pre a proti a nebránil by som sa tomu, keby ma raz niekto niekde dosadil. Bola by to možno zaujímavá skúsenosť... PROFIT: Prečo ste vlastne odišli z STV a za akých okolností? M. Majoroš : Ja som neodišiel, vyhodili ma. PROFIT: A dôvod? M. Majoroš: Nepoznám ho, dodnes mi ho nikto neoznámil, podobne ako mnohým ďalším. Profit 1998/07

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Osvaldovú prinútil rozhodnúť sa, či bude podnikať v malej personálno - poradenskej firme, kde nebude toľko starostí s riešením organizačných a iných nevyhnutných problémov, ktoré patria neodmysliteľne k manažovaniu väčšej firmy. "Osobne by som si lepšie vedela svoj život predstaviť v riadení malej firmy, ale mala som pocit, že keď sa nebudeme rozvíjať, rásť, ostaneme na mieste, prestaneme byť neskôr partnermi pre väčších klientov a konkurencia nás postupne vytlačí z trhu. Rozhodla som sa pre rast a mám pocit, že išlo o správne rozhodnutie, pravda, všetko má svoje pre a proti. A, samozrejme, nie je to vôbec ľahké a jednoduché, zažila som s firmou aj obdobia, keď sme prechádzali krízovými fázami. Je to ako v manželstve, kde sa partnerské vzťahy vyvíjajú cez obdobia slnečných i búrkových dní. A platí aj to, že čo vás nezabije, to vás posilní. Postupne, ako sa jednotlivé spoločnosti, ktoré sme vytvárali, etablovali na trhu, získavali ďalších klientov, rozvíjali produkty svojej činnosti, začali sa črtať obrysy toho, čo sme pracovne nazvali poradenský dom.” Profit 1999/01


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Slovenská republika plánuje zaviesť euro ako oficiálnu menu od 1. januára 2009. Krivka cien nehnuteľností bude stúpať pomaly hore, respektíve sa môže niekde zastaviť a stáť, možno v súvislosti so staršími bytmi. Pokiaľ ide o nové byty, mohla by cenová krivka podľa Kardoša stúpnuť medziročne na úroveň medzi 10 až 20 %. Ceny nehnuteľností na Slovensku sú však polovičné v porovnaní s cenami v Európskej únii a bytov je nedostatok, dodal. Ideálna technológia na výstavbu rodinného domu neexistuje. Každý spôsob výstavby má svoje pre a proti, no absolútne najhoršia voľba je kombinácia viacerých konkurenčných systémov. Stavebník sa jednoducho musí... Každý spôsob výstavby má svoje pre a proti, no absolútne najhoršia voľba je kombinácia viacerých konkurenčných systémov. Stavebník sa jednoducho musí hneď v začiatkoch rozhodnúť – a prestať vymýšľať, inak si môže spôsobiť neriešiteľné problémy. Slováci sú šetrný národ, to je všeobecne známe. No v poslednom čase sa nájde nemálo tých, ktorí si môžu dovoliť vskutku veľa - napriek tomu svoje priority prideľujú dosť pochybným spôsobom.u Hospodárske noviny 08/04


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Isté je, že bol nechutný a nezmyselne krutý. Rovnako profesionálne nakrútená gangsterka L. A. Dôverne Curtisa Hansona sa ocitla na periférii konzekventne vytýčenej línie porotcov. Pre spravodlivosť treba dodať, že toto rozhodnutie bolo síce správne, ale oklieštilo rozhodovanie. Do popredia sa dostali filmy, ktoré hovorili o nádeji, láske a s humorom nútili diváka uvažovať. Často však neboli z profesionálnej stránky dostatočne zrelé. Nuž, všetko má svoje pre a proti. Zlatú palmu ex aequo získali filmy Úhor a Chuť čerešne, ku ktorým sa vrátime ešte na budúci týždeň. Zodpovedajú však tomu, čo sme už spomenuli. Veľká cena sa dostala do správnych rúk, len nevedno, prečo tak neskoro. Patrí kanadskému režisérovi Atomovi Egoyanovi, ktorého film Exotika si ma svojho času úplne získal, ale nad súťažnou snímkou O krásnych zajtrajškoch som trocha v rozpakoch. Tuším je to prvý film, ktorý nakrútil podľa cudzej predlohy … SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.5.1997


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Myšlienka vzniku spoločného, silného plaveckého klubu našla pozitívny ohlas u plavcov, rodičov, predstaviteľov mesta, ako aj u nadriadených športových orgánov (SPF, SZTK, SAŠŠ a i.). Jej realizáciou sme získali obdiv a uznanie našich priateľov z iných plaveckých klubov a zároveň priznali voči nám zdravý športový rešpekt. Samozrejme, všetko nové má svoje pre a proti, našli sa aj neprajníci, ale emócie postupne vždy ochladnú. Vývoj plaveckého športu je dynamický, ustrnutie by mohlo mať neodhadnuteľné negatívne následky. Preto si myslíme, že rozhodnutie tých, čo stáli pri zrode spoločného klubu a bojovali za jeho úspechy v uplynulom roku, bolo správne, zasluhuje si poďakovanie a úctu. Z hľadiska hodnotenia športových výsledkov a spoločenskej reprezentácie možno povedať, že Plavecký klub Nové Zámky napriek ťažkým začiatkom môže hodnotiť rok 2000 ako úspešný. Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 2001, roč. 4, č. 07.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

… som navrhol na základe výkonnosti nomináciu na majstrovstvá sveta, v ktorej boli traja Slováci a jeden Čech. Väčšinou sa to skončilo tak, že sa schválila úplne iná. S tromi, či aspoň dvomi Čechmi. Alebo lukratívne boli výjazdy na podujatia na, západ '. Aj keď som si myslel, že mám právo cestovať ja, šiel nakoniec niekto iný. Ale nechcem, aby to vyznelo, že sa teraz sťažujem. Čo je ťažšie? Byť dobrý športovec, tréner či funkcionár? „Všetko má svoje pre a proti. Ako športovcovi mi nie každá súťaž vyšla. Z tých približne štyridsiatich päťbojov som bol spokojný azda s piatimi. Tréner zase vie, čo je v jeho zverencoch a má aj svoje očakávania. Sú to neuveriteľné nervy. A funkcionár? Ten má obrovskú zodpovednosť. Sú situácie, keď musí okamžite reagovať a to s chladnou hlavou. Ja k tomu dodávam, že aj v duchu fair play.” Denník Šport. Bratislava: Šport press s.r.o. 8.11.2007.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="svoje"] []* [lemma="pre"][]* [lemma="proti"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«