Na dveh stolih se ne da sedeti.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da ne moremo enako uspešno opravljati dveh stvari hkrati. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]
Rečemo tudi, kadar menimo, da dvema osebama ali stvarema hkrati ne moremo ugoditi. [Zgled 4] [Zgled 5] [Zgled 6] [Zgled 7]

Sopomenski je pregovor Ne morete služiti dvema gospodarjema.

Posebnosti rabe#

Iz pregovora sta izpeljana frazema sedeti na dveh stolih in sedenje na dveh stolih, ki sta v rabi pogostejša kot izvorni pregovor.

Različice#

Oblikovne različice#

Sedeti na dveh stolih se ne da. [Zgled 7]
Na dveh stolih sedeti se ne da. [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Druge reči so mi postale pomembnejše. Za glasbo nisem več našel pravega časa. Ponudila se mi je priložnost za dobro službo in zagrabil sem jo. Na dveh stolih se ne da sedeti. Drugače pa smo s fanti še vedno dobri prijatelji. FidaPLUS


[Zgled 2]
Moram se ločiti od tistega tam zgoraj, da bom lahko začel resnično čutiti, kaj je tu spodaj. Na dveh stolih se ne da sedeti. Če je vmes Indijski ocean, je pa še posebej nevarno. Nova beseda

[Zgled 3]
V tem stanju skrajne notranje napetosti, ki pa ni bilo moteče, prav narobe, stimuliralo je mojo ustvarjalnost, me je zmotil Zvone, ki mi je ob naključnem srečanju na ulici povedal, da omahuje v zvezi z obljubljeno režijo. Kot generalni direktor erteveja se ne boš mogel povsem posvetiti delu v teatru, na dveh stolih ne moreš sedeti ... FidaPLUS

[Zgled 4]
Prijatelji, veliko nas je, ki imamo pokvarjene partnerje ali partnerke. Upajmo, da bomo tudi mi srečali sorodno dušo, kajti nikoli niso bili vsi ljudje enaki in nikoli ne bodo. Poročeni naj se le držijo svojega, kajti na dveh stolih sedeti se ne da. FidaPLUS

[Zgled 5]
A kaj ko - prosto po stari ljudski modrosti - na dveh stolih kratko in malo ni mogoče hkrati sedeti. Vsaj dolgo ne. Tokrat se celo ne bi mogli izmazati z diplomatskim molkom ali s skrajno splošnimi, skrbno pretehtanimi izjavami ob pravem času, iz katere živ krst ne bi mogel razbrati, na čigavi strani smo. Evropska družina se je v zadnjih dneh jasno razdelila na dva tabora, na zagovornike in nasprotnike vojne. In pri preštevanju sil na eni in drugi strani očitno šteje tudi naša malenkost. Pa smo se psihološko že pripravljali na to, da v Evropski uniji tako ali tako ne bomo imeli kaj prida besede, da bomo ena tistih malih novih demokracij, ki bo morala biti predvsem na veke vekov hvaležna, da je bila pripuščena zraven. FidaPLUS

[Zgled 6]
O odhodu iz koalicije vsaj včeraj še nihče ni želel govoriti. O tem je pravzaprav še največ povedal generalni sekretar LDS /…/, ki je dejal, da se bodo stranke morale odločiti, ali v koaliciji so ali pa niso, ker dana dveh stolih hkrati pač ne morejo sedeti. To pa ne zveni ravno kot prijazna praznična ponudba. FidaPLUS

[Zgled 7]
Po vsem tem mi je jasno, da večina politikov še vedno ne ve, kaj hoče. Sedeti na dveh stolih se ne da. Prej ali slej si na sredi med obema stoloma na tleh. Kako si pravzaprav gospodje predstavljajo ratifikacijo sporazuma s sosednjo državo, ko jim bi moralo biti jasno, da če bi bili v kratkem sprejeti v EU, bi morali hermetično zapreti našo južno mejo. FidaPLUS

[Zgled 8]
Ribi Nekdo vas bo želel pridobiti na svojo stran. Preden se odločite, se spomnite, kako se je razpletel zadnji takšen primer. Ljubezen: ali ste pozabili, da ne morete sedeti na dveh stolih? Pazite, da ne bo spet prepozno. FidaPLUS


Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

na_dveh_stolih


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«