Nem lehet egy fenékkel két lovat megülni. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják figyelmeztetésként, hogy ne vállaljon senki annál többet, mint amennyit valójában bír; egyszerre nem lehet két dolgot rendesen csinálni. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. A kifejezés viszonylag változatos formákban, néha szólássszerűen (egy fenékkel két lovon ül) épül be a szövegekbe.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Nem lehet egyszerre két lovon ülni. [Példa 2]

Két lovat nem lehet egy fenékkel győzni. [Példa 6]

Nem lehet egy seggel két lovon ülni. A kifejezésben a fenék lexémát a szlengben használatosabb segg váltja fel.
[Példa 7]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A közkeletű vélekedés szerint egy fenékkel bajos egyszerre két lovat megülni, vagy ahogy József Attila óta finomabban és pontosabban mondani szokás: „ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret.” Magyar Hírlap 1998/10/31

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Újbóli polgármesterré választása után, 1994-ben azzal támadták, hogy nem lehet egyszerre két lovon ülni, nem lehet egyszerre polgármesterként és országgyűlési képviselőként is tevékenykedni. Népszabadság 1998/03/6

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Bánovics Tamás fővárosi MIÉP-es képviselő tájékoztatása szerint a MIÉP nem ellenzi, hogy az idén esetleg elmarad a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek és a képviselők tiszteletdíjának emelése. Ugyanakkor egy ilyen döntés alkotmányossági aggályokat is felvetne. Ezért a MIÉP szerint célszerűbb lenne és a szakmaiságot is erősítené, ha az indokolatlanul hiányzó, tényleges munkát nem végző képviselőket szankcionálná a közgyűlés. Például azzal, hogy a bizottsági ülésekről rendszeresen hiányzó képviselők nem kapnák meg a bizottsági tagságért járó pénzt. Mindemellett a tisztségek halmozását is törvénnyel kéne korlátozni, mert a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy fenékkel nem lehet két vagy több lovat megülni. Ennek következtében a többféle választott tisztség egyszerre történő ellátása - például országgyűlési, fővárosi és kerületi képviselő, vagy fővárosi képviselő és polgármester - szinte minden esetben az érdemi munka rovására megy. A MIÉP fővárosi frakciója ennek alapján azzal kéréssel fordult a párt országgyűlési képviselőcsoportjához, hogy kezdeményezze a tisztségek halmozásának törvényi korlátozását. Belegquelle

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
A Loki vezetői azt szeretnék, hogy továbbra is játsszak, s bár ettől én sem zárkózom el, manapság nagyon kevés időm jut a sportra, így egyáltalán nem biztos, hogy segíteni tudok majd a csapatnak. Mindezt Jeddi Mária, a DVSC-Valdor nyáron visszavonult kiválósága mondta el a Naplónak. Az egykori klasszis, aki még az utóbbi években is meghatározó szerepet töltött be a Lokinál, annyira szereti a kézilabdát, hogy a felkészülés folyamán délelőttönként továbbra is a többiekkel együtt edzett, ám utána egészen estig a civil foglalkozásában dolgozott. A munkája ráadásul olyan, hogy még szombaton sem pihenhet, így bármennyire is győzködik a Lokinál, erősen kérdéses, hogy folytatja -e pályafutását. - Nehezen tudok elszakadni a sporttól, ám tudomásul kell vennem, hogy egy fenékkel nem lehet nyolc lovat megülni - nyilatkozta Jeddi Manyi. - A munkám és a kézilabda mellett még a családomra is időt kell szakítanom, márpedig ezt így együtt sokáig nem lehet csinálni. Én pedig őszintén megvallva már nem a játékot tartom a legfontosabbnak. A kiváló játékosra az utóbbi időben ráadásul igencsak rájár a rúd, hiszen amellett, hogy családi problémákkal is meg kell küzdenie, nem régen egy részeg kerékpárossal akadt afférja. - Az autóm elé fordult egy kerékpáros, akiről utóbb kiderült, hogy ittas volt. Hajdú-Bihari Napló; Cím: Rájár a rúd Jeddi Manyira; Dátum: 2001/08/29

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
A magyarok azért kerültek tehát kulcspozícióba, mert a talán legjobb amerikai forgatókönyv végrehajtását tudják megakadályozni. Amerika pedig méltányolja a magyar szempontokat, nem is tehet mást. Nincs az a számítógépes játék, amelybe előre beprogramozhatták volna a magyaroknak a speciális helyzetét, és ez újabb meglepetéssel szolgálhatott a NATO-stratégák számára. Egyetlenegy esetben engednénk, hogy tőlünk szárazföldi akciók induljanak, éspedig akkor, ha Milosevics nem tudja garantálni a vajdasági magyarok épségét, s azt, hogy ne érjék őket szerb atrocitások. Úgy tűnik tehát - korábbi vélekedésemmel ellentétben -, mégiscsak lehet abban reménykedni, hogy egy fenékkel meg lehet ülni két lovat. Igaz, nem azért, mert mindkét félnek, a NATO-nak és a szerbeknek a kedvében tudunk járni, hanem azért, mert mindkettőjüket sakkban tudjuk tartani a magunk szerény, de rendkívül fontos geopolitikai helyzeténél fogva. Nincs ebben ugyanakkor valami elbizakodottság? Nos, úgy vélem, Orbán Viktor kis országoktól szokatlan magabiztossága, s az, hogy Clintonnal való kapcsolata ilyen szorossá vált, ebből a helyzeti felismerésből táplálkozik. Milosevics tudja, sorsa függhet tőlünk, s mi garanciákat nyújthatunk, hogy tőlünk nem éri szárazföldi támadás, ha a magyar nemzetiségiekkel jól viselkedik. Belegquelle

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Még egyszer Mire valók a régi, jó ismerősök? Az én régi, jó ismerősöm arra való volt, hogy kiigazítson. Illés Györgyöt, mondta, nem egyedül a Duna Tv köszöntötte születésnapján, mint ehelyütt állítottam, hanem az MTV 1 reggeli információs műsora is megtette az életét és pályáját bemutató összeállítással. Nincs mese, bevallom, nem vadásztam végig aznap reggel az adókat, de ha tettem volna is, ahogy két lovat nem lehet egy fenékkel győzni, több csatornát pláne nem, egyszerre semmiképp. Hozzáteszem, ezúttal tán pontosabb fogalmazásban: én azt tartottam lehangolónak, hogy a Duna Tv-n kívül egyetlen csatorna sem áldozott külön, önálló, választható műsort a magyar operatőrök 85 éves doyenjének köszöntésére. Ami csak annyiba került volna, hogy a számos remek film közül, amelyet ő fényképezett, egyet felkínáljon a nézőnek legalább az állami tévé. Csácsoghatunk itt jobbra-balra a nemzet kulturális örökségéről, meg e kultúra kommerciális fenyegetettségéről, elvagyunk ezzel, csácsogni könnyű, ráadásul a szemek is a csácsogóra szegeződnek. Felkínálni, pláne, amikor van mit és van miből ( tessék átfutni Illés György életművének címlistáját ), az nem jár látványos csinnadrattával, igaz. Népszava; Cím: TÉVÉNÉZŐ; Dátum: 1999/11/06

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
..hát ebbe jól beleszaladtam. Mielött indulatokat kevernék szeretnék néhány dolgot leszögezni: Nem értek egyet a külföldi magyarok otthoni szavazati jogával. Indokaim: Aki más országot választott hazául az ne akarjon egy seggel két lovon ülni. Más ország álampolgára ne akarja magát odahaza képviseltetni. Nincs joga beleszólni az otthoniak sorsába. Az egész egy nosztalgiára alapozott politikai csalás. Nagy többsége az emigrációnak nem is élne e joggal, mert erkölcsileg nem érezné magát tisztességesnek. Belegquelle

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«