Najskôr práca, potom zábava. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Pflichten-Standards.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie zdôrazňuje morálnu a etickú zásadu, že najskôr si treba splniť svoje povinnosti, až potom možno oddychovať. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často uvádza typickými introduktormi, ako Nenadarmo sa hovorí,... Ak sa však hovorí: Najprv práca, a až potom zábava. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Najskôr prácu, potom zábavu. [Doklad 4]

Najprv prácu, potom zábavu. Varianty majú objekt v akuzatíve.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Najprv práca, potom zábava Komponent najskôr (=erst) je nahradený variantom najprv (=zuerst)
[Doklad 6]

Najskôr práca,

zástupný komponent Slovný druh Komentár
a

a až
spojka Súvetné príslovie sa niekedy spája priraďovacími spojkami.
potom zábava. [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa najčastejšie vyskytuje vo svojej citátovej podobe v kontexte s rôznymi introduktormi, ako napr.: Podľa porekadla / zásady / hesla ... a pod. [Doklad 8] [Doklad 9]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Naša alma mater nám od 1. ročníka vštepuje zásadu: "Najskôr práca, potom zábava!" Výnimka však potvrdzuje pravidlo. Neúprosné bakalárske štátnice donútili tím tretiakov zorganizovať tradičné lámanie symbolov a s ním spojenú zábavu. Poľnohospodár. Dvojtýždenník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nitra: SPU 2004, roč. 49, č. 15.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Cudzích chlapov ti je ľúto a vlastnú ženu tlčieš. Mal si jej to vysvetliť. - Moje vysvetlenie neprijala. Vraj jej matka hovorila, že nesmie cudziemu chlapovi robiť slúžku. To ako mne. Tak pri veľkom upratovaní gruntujem i jej názor. Čo vám budem hovoriť. Fero je zásadový človek. Najprv práca potom zábava. Až keď ju vybil, až tak sa s radosťou pustila do umývania okien SME blog Čisté okná (fejtón)2005-09-21


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Tak ako ste sa minulý týždeň dozvedeli o angolských Vianociach, dnes si povieme niečo o angolskom Novom roku. Ako sa však hovorí, najprv práca a až potom zábava, takže o Angole sa najskôr niečo naučíme Východoslovenské noviny - Korzár 2000-12-28


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Ak sa poponáhľate, stihnete si ešte do večera pozrieť Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Lepšia slovenská tradícia hovorí, že najskôr prácu, potom zábavu. Čarnogurský, Ján: Cestami KDH. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2007.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Život je krátky. Čo potrebuje človek? Predovšetkým prácu a potom zábavu, a tej má okolo seba, čo srdce ráči, na každom kroku, len sa veseľte! Vilikovský, Ján: Slovo o autorovi a science fiction. In: Bradbury, Ray: Zlaté jablká slnka. Bratislava: Slovenský spisovateľ

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Čiže študenti, ktorých moria prednáškami a cvikami poobede, či už na ples pôjdu alebo nie, vyhrali. Ibaže by niektorým voľno neprináležalo, keďže majú výuku dopoludnia, a teda poslednú predplesovú šancu schytať posledné body zo zápočtových písomkových várok. Nenadarmo sa vravieva: Najprv práca, potom zábava. Východoslovenské noviny - Korzár 2003-09-26

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Pozor ale na vaše pracovné povinnosti, najprv práca, až potom zábava, taká je tá správna následnosť. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/11


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Najradšej by som sa pustil do srdca, ale možno by sme najprv mali urobiť ostatné, čo poviete? “ „ Podľa porekadla: Najprv práca, potom zábava? Cook, Robin: Kríza. Bratislava: Ikar 2007. 334 s. Preklad: Veronika Redererová.


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Uprednostňované heslo: „Najprv práca, potom zábava", sa dnes osvedčí len vtedy, ak sa do práce nebudete nútiť. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.11.2003

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="práca"][]{0,3}[word="potom"]{0,4}[lemma="zábava"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«