Nejdřív práce, potom zábava. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na známou pravdu, že nejdřív je zapotřebí splnit všechny úkoly a povinnosti a teprve pak je vhodné věnovat čas příjemným věcem. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často vyskytuje s introduktory obsahující výrazy zásada, slogan. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Nejdřív práce a potom zábava. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Nejdřív
Substituens Slovní druh Komentář
práce
povinnosti
pomsta
Podstatné jméno Podstatné jméno práce bývá často nahrazeno jiným podstatným jménem ze stejné významové oblasti, v korpusu se objevují i příklady kreativní transformace významu přísloví.
, potom zábava. [Doklad 5] [Doklad 6]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se většinou vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 7]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):
Pořád někde cestuje. Když si půjčí chlapce, všechno mu dovolí a navádí ho, aby říkal, že chce k ní. Já jsem na něho přísný. Vedu ho k tomu, že nejdřív práce, potom zábava." V obci, kde malý Venda s tátou bydlí, prý všichni vědí, že se o něho stará dobře. Ke stejnému závěru dospěl i Fond ohrožených dětí, na který se paní Milena obrátila. Blesk, 20. 12. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):
Večer to ožívá především v místní hospůdce. Pije se a vypráví a zpívá. Ale pozor, přijdete - li dřív než v deset či v jedenáct, budete tu pravděpodobně sedět jako kůl v plotě. Tady totiž, více než kde jinde, platí - nejdřív práce, potom zábava. Nejprve je potřeba nakrmit a obstarat dům a všechen dobytek, a potom teprve přichází čas na hospodu. Hodně veselo je, když se koná zábava. Anebo svatba. To je pak na nohou celá vesnice. Stovky svatebčanů pijí a hodují třeba celý víkend. Hospodářské noviny, 25. 8. 2004

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Současně je však třeba změnit podporu v nezaměstnanosti - podporovat aktivní přístup lidí k hledání práce. S tím souvisí i zlepšení dostupnosti bydlení a rozhýbání trhu s byty a nemovitostmi. Zároveň musíme vytvářet ve společnosti pozitivní povědomí, charakterizované sloganem Nejdřív práce, potom zábava. Doporučení, jak situaci zlepšit, už známe dlouho, ale chybí odvaha a motivace politické elity se do těchto kroků pustit. Ve světě se však uplatníme pouze jako na vzdělání založená ekonomika. Proto musíme miliardy místo do hutí nalévat do vzdělání a motivace lidí. Hospodářské noviny, 12. 7. 2004

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Mojmír Popp podotkl, že ochránci pořádku nesmějí bránit koncertu skupiny, která nemá soudní zákaz vystupovat. "Protiextremistické oddělení akci sice monitorovalo, ale k žádnému narušení veřejného pořádku nedošlo," shrnul Popp. Farář Rous učí v církevním domě romské děti pracovat. Nejdřív práce a potom zábava. Takové heslo by mohlo být napsáno nad vchodem na faře v Brně-Zábrdovicích. Farář Jiří Rous, který vede tamní církevní dětský dům, kam dochází výhradně romská mládež, považuje práci za jedinečnou terapii. Mladá fronta DNES, 17. 12. 2001

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Já jsem výchovu synů moc neovlivňoval, protože jsem byl pořád někde s basketem ve světě, ale moje první žena, povoláním lékařka, oběma klukům vštípila zásadu: nejdřív povinnosti, potom zábava. Starší Honza vystudoval medicínu, hrál taky basketbalovou ligu, ale dnes se věnuje své profesi. V čem Jirku studium a život v Americe změnily? Umí racionálně využívat čas. Reflex, č. 22/1997

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Eva Hellerová: Nejdřív pomsta, potom zábava. Mladou ženu jednoho dne opustí milenec kvůli jiné. Aby jej získala zpět, rozhodne se podstoupit pro záchranu ohrožené lásky velice riskantní dobrodružství. Lidové noviny, č. 246/1998


[Doklad 7] (Odstavec Typické užití v textu):
Máma mi vždycky tloukla do hlavy: "Nejdřív povinnost, potom zábava!" Toto dogma je mi sympatické, protože zábavu nevylučuje. Pouze ji staví na druhé místo. Od dětství to chápu tak, že zábava je na světě za odměnu po splněných povinnostech. Mladá fronta DNES, 12. 10. 2002

[Doklad 8] (Další doklad):
Tím je bitva u Jankova rozhodnuta. Když o pár let později kníže Montecuccoli píše svá pojednání o vojenství, vtělí tam i poučení z jankovské seče o tom, že loupit se nemá dřív, než je bitva dobojována. Žoldák by řekl: Nejdřív práce, potom zábava. Zbytek bitvy byl jen formalitou. Švédové zmáčkli císařskou pěchotu a ta se rozprchla . Zajat byl i Hatzfeld . Na místě mohyly , kde stojíte, se setkal s Torstensonem. Oba si, sedíce na koních, podali pravice a levýma rukama smekli klobouky. Mladá fronta DNES, 10. 2. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu potom zábava


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«