Nelze sloužit dvěma pánům. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že nelze vykonávat činnosti, které si ve své podstatě odporují, nebo plnit přání názorově zcela odlišných lidí či zájmových skupin. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se objevuje v aktualizovaných kontextech v transformované podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Nelze sloužit dvěma pánům najednou. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Sloužit dvěma pánům, např. justici i straně
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Už tehdy jsem ale dobře věděl, co můžu a nemůžu říci. V tom je naše generace pokřivená. Nejdříve jsme se na veřejnosti museli přetvařovat kvůli fašistům a pak kvůli komunistům," zlobí se. Jak vzápětí dodává, kdyby jeho otec válku přežil, možná byho do lágru zavřeli komunisté." Byl to agrárník a s komunisty se moc nekamarádil," potvrzuje. Maminka Jaroslava Bakuleho mladšího o hrdinství svého manžela příliš nemluvila. Něchtěla otevírat staré rány. Vždyť když její muž zemřel, bylo mu sedmatřicet let... Nelze sloužit dvěma pánům. Deníky Bohemia, 30. 4. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Zavést veřejnou obchodovatelnost akcií proto nehodlá ani v budoucnosti. Lazardu by to sice přineslo peníze, hlavní vliv na dění ve firmě by ale získali akcionáři. "Když máte akcionáře, máte sklon sloužit dvěma pánům. Vlastníkům a klientům . Myslím , že jedna z největších věcí v Lazardu je, že zůstává zcela privátní," tvrdí David - Weill. Lidové noviny, 18. 1. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Další připravovanou inscenací bude komedie Carla Goldoniho Sluha dvou pánů, jíž režijně ztvární Zdeněk Černín. Veselý příběh s milostnou zápletkou jako by ironicky vyvracel rčení, že "nelze sloužit dvěma pánům najednou". Dále bude následovat muzikál z autorské dílny Zdenka Merty a Stanislava Moši Svět andělů. Svět andělů bdí nad hrdinou, ale v obrazném smyslu slova nad všemi, kteří se potýkají s nástrahami života. Haló Brno, č. 7/2000

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Navíc lordu Irvinovi uštědřila označení "žebravý hoch" a vyzvala ho, aby odstoupil. Liberálně demokratická opozice připomněla, že ministr spravedlnosti by neměl "sloužit dvěma pánům", tedy justici i straně. Malcolm Fowler z britského Sdružení právníků nazval celou aféru, která prozrazuje nervozitu předvolební atmosféry, "bouří ve sklenici vody" a dodal: "My, právníci, jsme zapřisáhle nezávislí." Hospodářské noviny, 20. 2. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="sloužit"]{0,2}[word="dvěma"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«