Nem lehet (egyszerre) két urat/úrnak szolgálni. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy A közmondás jelentésének/jelentéseinek leírása. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Érdekes megfigyelni, hogy mennyire igyekszik a háttérben maradni az MSZOSZ. Joggal vannak válságban, nem lehet egyszerre két urat szolgálni: szükségszerűen elveszíti hitelét az a szakszervezet, amelyik a kormánylépésekhez is kénytelen asszisztálni. Magyar Hírlap 1994/11/14., 3

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ez természetesen Magyarországon sem jelenti azt, hogy kívánatosnak tartanák százezres vagy milliós nagyságrendben kettős állampolgárok jelenlétét. 5. A nemzetköz jog, a nemzetközi kapcsolatok szintjén jelentős előrelépés tapasztalható a kettős állampolgárság megítélésében. Nevezetesen az ' 50-'70-es években ( tágabb értelemben a hidegháborús időszakban ) általánosan elfogadott volt a nézet, mely szerint a kettős állampolgárság minden lehetséges jogi eszközzel kerülendő helyzet. Ez a felfogás lényegesen módosult azáltal, hogy egyúttal a kettős állampolgárságot elsősorban az emberi jogok szemszögéből kell megítélni. " Az egymással szemben fellépő nemzetállamok és politikai blokkok világának bibliai elvével szemben ( egyszerre nem lehet két urat szolgálni ) megjelent az új nemzetközi gondolat, hogy az államoknak nem a szuverenitás mindenható elvéből levezetve kell nemzetközi kapcsolataikat alakítaniuk, hanem az emberi jogok által meghatározott minimális standard alapján. " Ilyen értelemben született 1997-ben az ET keretében az Európai Egyezmény Az Állampolgárságról, mely a természetes személyek állampolgárságára vonatkozó elveket és szabályokat, valamint a többes állampolgárságú személyek katonai szolgálatára vonatkozó szabályokat határozza meg. Régió: erdélyi; Stílusréteg: tudományos; Cím: Néhány észrevétel a kettős állampolgárság vitájához; Szerző: Varga Attila; Dátum: 1999/02/00

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az emberek befolyásolását, ha az nem az evangélium elfogadtatását tűzi ki célul, bűnnek tartják. Továbbá "... nagy a kísértés, hogy az ember azt csinálja, amit eddig csinált. Mert, ha mást csinál ( ti. hirdeti az evangéliumot - K.J. ), akkor a munkatársak véleménye változik meg róla. Nem lehet két urat szolgálni. Az ember nem élhet felemás igában. Vagy Isten szolgája vagy a Sátán szolgája "Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Látlelet a megváltásról - Szekta-létről és vallási élményről egy karizmatikus gyülekezet kapcsán; Szerző: Kozma Judit; Dátum: 1996/05

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
A MIÉP-frakciós munkája mellett köztisztviselő, de a Bocskai Szabadegyetemen készül az életre, mint szervező és titkár. Kiforrott baritonján szinte hibátlanul olvas, előadása középpontjába a biztonságot helyezi, ami nagyon helyénvaló, de az kissé fura, hogy szinte fizetőpincérnek öltözött a jeles alkalomra. Tudomása szerint Józsefváros üres lakásaiba nem a rászoruló magyar családok költöznek be, de hogy pontosan kik, azt nem mondja meg, a közönség mégis pontosan tudja. Előttem egy ember, aki szürke nadrághoz zokni nélkül vette fel a barna műbőrcipőt, folyamatosan bólogat. Győri Bélától, a MIÉP szóvivőjétől és a kampánynyitó meghívott előadójától megtudtam, hogy Klement Tibor és Medveczky Attila nem volt tagja népelnyomó szervezetnek ( " mert két urat nem lehet szolgálni " ), nem alkoholista ( " mert az alkoholisták megbízhatatlanok " ), nem fogyaszt drogot ( " ez a szenvedély megakadályozza a tisztánlátást " ) és nem homoszexuális ( " nem vagyunk mi homofóbok, de a homoszexuálisok zsarolhatók " ). Népszabadság; Cím: A föld kopik; Szerző: Para-Kovács Imre; Dátum: 2001/09/22

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Senki sem szolgálhat két urat egyszerre. Ezért aztán a Képviselőház tekintélyének megőrzésére és a korrupció megelőzésére a polgári demokráciák szigorú szabá-lyokat fogadtak el a képviselők összeférhetetlenségéről.(Országgyűlési Napló 1996/09/23., SZÁJER JÓZSEF

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Az egyszerű többség is épp elegendő biztosíték a felelőtlen, meggondolatlan felvetések kiszűrésére. A 114. § ( 3 ) bekezdése alapján - ismét csak idézem -: " Az interpellációkat benyújtásuk időrendjében kell napirendre tűzni. Valamennyi képviselőcsoport számára lehetővé kell tenni, hogy legalább egy, általa benyújtott interpelláció tárgyalására sor kerüljön. " Erről egyszerűen csak azt mondhatom: alig kivihető. Aki végigküzdötte az előző ciklust, jól tudja, erre az esetre is igaz, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, ennek is, meg annak is eleget tenni. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. KÁVÁSSY SÁNDOR ( FKGP ) :; Dátum: 1994/09/12

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Igaz, Széchenyinek volt liberális korszaka is, ám amikor rájött ennek milyenségére, akkor váltott. Ezt egyébként a mai magyar politikai életben is tapasztalhatjuk. - Úgy gondolja, lehet közvetlen párhuzamot vonni Széchenyi kora és a ma között? - Közvetlen párhuzamot nem, de ez tény, mert magam is így voltam vele. Liberális keresztény gondolkodónak tartottam magam - inkább " érzelmiséginek ", mint értelmiséginek -, de rájöttem, hogy a liberalizmus nem kell ehhez, mert nem lehet két úrnak szolgálni. Gondolom, Széchenyi ugyanerre jött rá. - Melyik a két úr? - Az egyik az öntörvényűség útja ( például liberalizmus, nacionalizmus, bolsevizmus... ), a másik az istentörvényűség ( kereszténység ). Ezek kizárják egymást. Népszabadság; Cím: Színészi jutalomjáték; Dátum: 2001/09/10

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Vendégül láttuk Bezerédyt is. Megbeszélésünk értelmében az öregurat az Újerdőbe ültetjük le, ahol egy baknak is lennie kell. Én a tejfalusi erdőben leszek, de a vacsorára, mint az egyik vendéglátónak, vissza kell térnem. Nem szeretem az ilyen sűrített programot! Az ember vagy vadászik, vagy iszik, de két úrnak szolgálni nem lehet. Belegquelle

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Pillogtatni kezdett az öreg a fél szemivel, s ebből láttam, hogy van a begyiben valami. - Nem mond semmit? - kérdeztem. - Akartam - felelte. - Mit? - Csak annyit, hogy egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni. Erre nem számítottam, s gondolkoznom kellett, hogy mit felelhessek. Aztán megtaláltam az utat, amely igazán az enyém lehetett ebben a dologban, s így szóltam: - Vajon az igazságot nem kell -e mindenütt keresni! - Kell. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Jégtörő Mátyás; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1986


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«