Človek ne živi samo od kruha. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar želimo poudariti, da človek potrebuje več kot samo materialne dobrine, da je za zadovoljno in srečno življenje potrebno poskrbeti tudi za duhovno plat. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Ustanovili smo bosansko knjižnico. V njej zdaj tiskamo originalno literaturo za bosanske begunce po Evropi. To je pomoč tem ljudem, saj mislimo, da je knjiga duševna hrana. Človek ne živi samo od kruha, kot je zapisano že v bibliji. Zato smo si rekli, da moramo mi, ki imamo opravka s knjigo, tem ljudem omogočiti, da bodo dobili duševno hrano. FidaPLUS

[Zgled 2]

Na vprašanje zakaj biti ustvarjalen se tako ponuja odgovor zato, ker je ustvarjalnost, na vseh področjih in v vseh oblikah, resnično gonilo človekovega napredka. Ali kot je na vprašanje o koristnosti človekove želje po tem, da bi dosegel zvezde, odgovoril eden najbolj ustvarjalnih znanstvenikov našega časa, astrofizik Stephen W. Hawking: Poznavanje vesolja ne bo pomagalo nahraniti nikogar. Še perilo zato ne bo nič bolj belo oprano. Ampak človek ne živi samo od kruha. FidaPLUS

[Zgled 3]

Imata skupne interese. Služita človeku: država skrbi za skupno blaginjo, zlasti za socialni in materialni okvir, Cerkev pa za duhovno blaginjo. Saj veste, da človek ne živi samo od kruha. Poglejmo na primer evropske integracijske procese; ni dovolj le ekonomska zakonitost, mora biti še nekaj drugega... Temu mi pravimo evropska duša. Gre za neke skupne vezi in duhovne temelje, ti so zgrajeni na grškorimski in krščanski kulturi. FidaPLUS

[Zgled 4]

Ljudje, ki so za boljšim življenjem odhajali v druge kraje, so šli s trebuhom za kruhom. Jesti bel kruh je pomenilo živeti v izobilju, najhujša objestnost, posledica izobilja, pa je v lapidarnem ljudskem izrazu označena kot kruhova pijanost. Celo življenje je od vekomaj, kakorkoli ga že obračamo, boj za ljubi kruhek. A ljudska modrost kljub vsemu ve povedati tudi, da človek ne živi samo od kruha. In res ne, z njim in od njega pa. V neposrednem, snovnem, in prenesenem, simbolnem pomenu. FidaPLUS

[Zgled 5]

Julij je mesec dozorevanja in žetve. Pod vročimi žarki poletnega sonca na poljih dozoreva zlato pšenično zrnje, kruh naš vsakdanji in simbol blagostanja. A človek ne živi samo od kruha, življenje mu mora polniti še kaj več, kot je gmotno blagostanje. Mnogim je to božja beseda, zato se verno slovensko občestvo julija veseli še ene, posebej dragocene žetve: na njivi življenja ta čas dozorijo sadovi dolgoletnega študija, molitve in temeljnih življenjskih odločitev - to je čas, ko prejmejo mašniška posvečenja novi slovenski duhovniki in ko v svojih župnijah berejo nove maše. FidaPLUS

[Zgled 6]

Človek ne živi samo od kruha, človek živi tudi od vrednot. Brez teh je življenje prazno, prihodnost meglena, skupnost nepovezana. Kaj se nam torej obeta, če je res, kot pogosto slišimo, da je naša družba brez vrednot, da je družina v krizi, da so mladi vrednotno izgubljeni? Naša sogovornica, redna profesorica za socialno psihologijo na fakulteti za družbene vede, zatrjuje, da ni razlogov za bitje plati zvona. Mladi še zdaleč niso brez vrednot, te se le spreminjajo. Odrašča namreč nova, moralična generacija, ki visoko ceni družino, prijateljstvo in otroke, ki individualizem združuje z altruizmom in sočutjem. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

človek_ne_živi_samo*

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«