This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Není všechno zlato, co se třpytí #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když něco při důkladnějším zkoumání není tak dobré, jak se to jeví na první pohled. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

K přísloví je často připojena parafráze obsahující jeho aktualizaci. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Není zlato, co se třpytí. [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Není všechno zlato, co se třpytí. To by měl při dnešním bohatém výběru zboží zákazník vědět především. Stane-li se přesto, že díky reklamě "naletí" a koupí zmetek, má možnost zboží reklamovat. Hospodářské noviny, 26. 11. 1997

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
A vyzýváme vás i ke zvýšené bdělosti. Jestliže právě zkompromitovaní poslanci volají po referendu ve jménu posvátných hodnot demokracie, buďme všichni na pozoru. Jestliže chtějí měnit ústavu právě ve chvíli, kdy den za dnem ztrácí své mocenské ambice, nevěřme jim. Není všechno zlato, co se třpytí. Není všechno demokratické, co se jako demokracie tváří. Demokracii mohou prosazovat a zlepšovat jen demokraté. Trvejme na zachování ústavy, na řádném zvolení prezidenta Federálním shromážděním do čtrnácti dnů Informační servis, č. 27/1989

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Jde o zcela odlišný proces "literární výroby", než jaký známe z Mnichova, Paříže či New Yorku. Jistě, i ve Štýrském Hradci znají pocit neštěstí; v Drážďanech nebo na berlínském Prenzlauer Berg se sedělo v pasti... fa Není zlato, co se třpytí Květnové číslo polského literárního měsíčníku Ex libris je věnováno dětské literatuře. Dospělí tu vzpomínají na knížky svého dětství, děti odpovídají na otázku, co nejraději čtou, jsou zde i recenze současné četby pro děti. Lidové noviny - Literární noviny, č. 28/1992

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="zlato"]{0,3}[lemma="třpytit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«