Oko za oko a zub za zub.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu Revanche (Odplata).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje postoj, že škodu alebo inú ujmu treba odplácať rovnakými prostriedkami. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizovanou druhou časťou. [Doklad 3] [Doklad 5]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Oko za oko, život za život. Auge um Auge, Leben um Leben.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla v citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Pomsta plodí pomstu Lenže pri všetkej tej odhodlanosti, srdnatosti, spravodlivom svätom hneve si človek akosi nemá čas uvedomiť, že objavenie sa teroristov nie je náhlou, nečakanou udalosťou. Teroristi nie sú ako dážď žiab, ktorý raz za storočie ohromí obyvateľov dákeho zastrčeného mestečka. Vyrastajú z určitých dlhodobých sociálnych či politických podmienok. Konkrétne protiamerický terorizmus je nepochybne pomstou za americkú politiku v zahraničí. To neznamená, že je oprávnený. Pomsta nie je morálna. „Oko za oko, zub za zub“ nie je zásadou slušného či dobrého človeka. Ale kým ešte oči má, nemal by byť slepý k podobnosti medzi obhorenými pozostatkami tiel v New Yorku a obhorenými pozostatkami tiel z farmaceutickej továrne v Sudáne, protileteckého bunkra v Bagdade a desiatok ďalších miest sveta. Na týchto miestach zomiera aj dobro v ľuďoch a rodia sa fanatici toho druhu, ktorý vstupuje do krvavých služieb Usámu bin Ládina. Slovo 2002/37

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
I keď proti nej vystupuje skôr odborná verejnosť ako samotní politici. Veď KDH zákon prvýkrát v parlamente bez problémov podporilo. A tak nastal rozkol pri prezidentom vrátenej novele nie pre jej obsah, ale opäť sú na príčine vyššie záujmy politikov. Pravdaže, tie ekonomické. Aspoň teraz vidieť, ako politikom záleží na osude občanov Slovenska, keď si dôležitý zákon na spustenie reformy zdravotníctva zoberú ako predmet vydierania koaličných partnerov. Na našej politickej scéne to teraz vyzerá ako na detskom ihrisku — oko za oko, zub za zub. Zjednodušene povedané : minister kresťanských demokratov Vladimír Palko nepustil ANO na post šéfa finančnej polície, ruskovci im preto zavreli brány pred Slovenskými elektrárňami. Pomsta je sladká... KDH teda pri hlasovaní o tejto novele radšej zaujalo urazenecký postoj. Tak zabrzdilo nielen už spomínanú reformu zdravotníctva, ale jej neprijatie zvýšilo aj schodok štátneho rozpočtu. Zrejme ani toto všetko nestálo kresťanským demokratom za to, dať na chvíľu nabok svoje iné, predovšetkým ekonomické, záujmy. Slovo 2002/51-52


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Z úryvku mi vyplýva, že pod prípad sa podpísala nerozvážnosť jeho hlavných aktérov, avšak na smrti mali podiel viaceré okolnosti. Napríklad na diskotéke nebol dodržaný zákaz podávania lkoholu mladistvým. A je veľká škoda, že nezasiahli ani ľudia, čo tam vonku fajčili. Mohli sa zahrať na policajtov a zabrániť incidentu... A poučenie z tohoto tragického prípadu? Na mládežnícke zábavy a diskotéky alkohol a dýky nepatria! Ešte malá poznámka. Týka sa trestu smrti, o ktorom viacerí čitatelia píšu vo svojich listoch. Oko za oko, smrť za smrť. Môžeme sa len poučiť z histórie - trest smrti ešte nikdy nič nevyriešil, zato sa v rôznych režimoch vždy zneužíval. Ani v stredoveku, keď sa aj za drobnú krádež popravovalo najbrutálnejšími spôsobmi, pomalým usmrcovaním, trhaním kúskov tela žeravými kliešťami, počet trestných činov neklesal, ba práve naopak. Kradlo a prepadávalo sa stále viac... Východoslovenské noviny - Korzár 1999/12[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Nehovorím o tom, že by im spoločnosť mala vždy znovu a znovu dávať šancu na nápravu - oni svojim obetiam šancu tiež nedali. Ide o to sústrediť svoju pozornosť na prevenciu, sústrediť sa na resocializačné programy pre potrestaných, venovať starostlivosť deťom opúšťajúcim detské domovy, týraným deťom a iným rizikovým skupinám obyvateľov, ktoré sú náchylnejšie na páchanie trestnej činnosti. Bez riešenia týchto problémov je akákoľvek represia civilizačne krokom späť. Jednotliví členovia spoločnosti sa nestanú lepšími, keď sa k nim spoločnosť bude správať horšie. Násilie plodí len násilie a od zásady „oko za oko“ sa v európskom právnom systéme upustilo už dávno. Nemusím, dúfam, vysvetľovať prečo. V piatej triede základnej školy sme mali večierok. Vďaka mojej vrodenej schopnosti zobrať na seba všetky povinnosti, ktoré ostali voľne pohodené v mojom okolí, mi okamžite pripadla úloha celé to zorganizovať od nákupu chlebíčkov cez povolenie riaditeľky až po program. Všetko som mala zaznačené v modrom karisbloku. http://www.inzine.sk/article.asp?art=8788; Práčovňa


[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

A spravodlivosti sa nedovolám. Psa už mali dávno utratiť a aj ten vrátnik by mal ísť sedieť. Naviac, mal vtedy vypité. Keby šlo o biele dieťa, inak by sa každý obracal, horekovala. Rómovia žiadali smrť psa a potrestanie strážnika. Zbehli sa policajti, nechceli nás pustiť dnu a vytiahli zbrane. Psa skryli do skladu na zemiaky. Aj tú dieru, cez ktorú ušiel, už zaplátali, predtým nikoho nezaujímala. Robkovi to život nevráti, chceme pomstu! Oko za oko, život za život! zastrájal sa. Jeho odhodlanie potvrdili desiatky hlasov, tvrdiace, že keď to nepôjde inak, vtrhnú do firmy a podpália ju. K incidentu sa vyjadrila aj jedna z pracovníčok firmy Mária Marcinčáková. Podľa nej je strážny pes, ktorý dohrýzol dieťa, ešte len šteň a ide o rasu bandog. " Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo. Dnes sme kvôli obliehaniu Rómov museli zastaviť výrobu, ľudia sa boja. Jedného zamestnanca stihli napadnúť. Polícia nás odprevadí aj domov Východoslovenské noviny - Korzár 2003/05


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Tu možno bola ešte šanca, aby sa prejavila hybná sila, na ktorú sa pýtate — svedomie. Lenže egoizmus a svedomie, alebo pýcha a svedomie sa navzájom vylučujú. Neviem sa zbaviť myšlienky, že keby sa aspoň časť z tých stoviek miliárd, ktoré sa vyhadzujú na čoraz pekelnejšie zbrane, venovala na záchranu tých stoviek miliónov ohrozených hladom, tak by hádam vznikla šanca na zastavenie teroru. Ale nič sa nezmenilo, stále platí „Oko za oko, zub za zub“, stále sme v Neandertali. Nedávno sme to denne videli na obrazovkách: na jednej strane lietadlové lode s raketami — tie menšie za 600 tisíc dolárov kus, na druhej strane utečenecké tábory, v ktorých deti zdochýnajú od hladu a zimy. Podľa médií bombardovanie Afganistanu stálo vyše 20 miliárd dolárov a na výstavbu prisľúbili čosi nad 300 tisíc miliónov. Slovo 2003/11[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Kto mu predal atómový reaktor? Kto mu predal lietadlá a rakety? A materiál na chemické a biologické zbrane vrátane antraxu? A prečo? A opäť by to nemalo konca - kraja. Namiesto toho však nie je možné neurobiť z tých všetkých nehorázností jeden stručný záver: stojíme zoči - voči morálnemu debaklu celého politického systému mocností. Ľudstvo chronicky platí nepredstaviteľnú daň za to, že o jeho osudoch rozhodujú duchovne nezrelí alebo narušení jedinci. Pohybujeme sa stále v začarovanom kruhu, v ktorom platí primitívne, staré „Oko za oko, zub za zub“ a „Mať a vládnuť!“ A jednou z podstatných príčin tohto stavu vecí sú pasce abstrakcií ako spravodlivá vojna či preventívna vojna. Ak ich akceptujeme, potom akceptujeme aj spravodlivú vraždu a preventívnu vraždu. Alebo dokonca spravodlivú, preventívnu, lúpežnú vraždu ! Rozdiel je iba v miere — dnes ide o podujatie, ktoré sa môže stať porovnateľné s holokaustom. Vidíte nejaké východisko z tejto pasce ? - Radikálne sa mení paradigma poznania. Slovo 2003/11

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

R. Schuster: To je jedno, čím bol, dôležité je, či porušil zákon. Viete si predstaviť, aký ohlas by to malo u zahraničných partnerov, ktorí tu viedli s niekým rokovania, s niekým spolupracovali, a zrazu zistia, že títo ľudia sú vo vyšetrovacej väzbe? Ja som za kresťanské Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom, nie za Oko za oko, zub za zub. My chceme nastoliť ústavnosť v tomto štáte, ústava musí platiť pre všetkých, nesmie sa stať, aby vláda zrušila referendum, aby minister vnútra konal, tak ako v tomto prípade konal, aby sa diali veci, ako je prípad Gaulieder... Ústava je pre nás svätá a názor Ústavného súdu SR chceme rešpektovať bez výhrad. Profit 1998/04

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="oko"] []* [lemma="zub"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«