Oko za oko, zub za zub. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když někdo lidem oplácí stejnými prostředky za to, čeho se něm dopustili. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se někdy vyskytuje v redukované podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Oko za oko, zub za zub, např. smrt za smrt
. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se nejčastěji vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 1] [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Přestávám rozumět lidem kolem sebe. Rozčilují se, že nás Slováci vydírají. Slováci mluví o křivdě, poněvadž se o nich rozhodovalo v Praze. Pan Mečiar vyjede do Itálie, pan Čarnogurský do Záhřebu a pan Pithart se pomstí cestou do Quebeku. Oko za oko, zub za zub. Slepí a bezzubí však budeme všichni, nejen tito pánové. Zájmy různých regionů, republik a zemí mohou být v konfliktu. Příklad svobodného demokratického světa - na rozdíl od sovětského a balkánského vzoru - ukazuje, že se konflikty dají řešit. Lidové noviny, č. 218/1991

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Ale pravda je jiná. Oni první útočí na naše kostely a používají kazetové bomby, které jsou mezinárodně zakázané. A vy jejich svatá místa neničíte? Neútočíte? Co uděláte, když vám někdo vypálí kostel, zabije někoho z rodiny. Nejsem pro odvetu zub za zub, ale nelze všechno kontrolovat. Útočíme pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro naši bezpečnost. Z nouze - protože jednak máme málo munice a pak, dodržujeme dohody z Haagu. Jinak jen držíme pozice. Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 47/1991

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Také přátelé zabitého dali v soudní síni dost hlasitě najevo, že s tak nízkým rozsudkem nesouhlasí. Všem, kdo se dívali večer na televizi, pak někteří z nich řekli, že vezmou spravedlnost do svých rukou a pana O. potrestají sami. Oko za oko, zub za zub, smrt za smrt. Zemřel člověk, který zemřít nemusel. Zabil ho člověk, který ho zabít nechtěl. Pochybuji, že se přes další a další výslechy dozvíme, co přesně se onen večer stalo, jak přesně jednal obžalovaný. Lidové noviny, č. 244/1992

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Slováci mluví o křivdě, poněvadž se o nich rozhodovalo v Praze. Pan Mečiar vyjede do Itálie, pan Čarnogurský do Záhřebu a pan Pithart se pomstí cestou do Quebeku. Oko za oko, zub za zub. Slepí a bezzubí však budeme všichni, nejen tito pánové. Zájmy různých regionů, republik a zemí mohou být v konfliktu. Příklad svobodného demokratického světa - na rozdíl od sovětského a balkánského vzoru - ukazuje, že se konflikty dají řešit. Lidové noviny, č. 218/1991

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="oko"]{0,2}[word="zub"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«