Szemet szemért (fogat fogért). #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy amilyen sérelmet, kárt okoz nekünk vki, ugyanazzal fizetünk vissza neki Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]
A kifejezés bibliai eredetű, vö. pl. Mózes 3. könyve 24. fej. 19. vers: „És ha valaki sérelmet ejt az ő felebarátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért”. Valójában tehát büntetési módozatokról van itt szó, úgy, ahogyan régi törvényszövegekben ezeket megfogalmazták.

Sajátos használat#

A szövegekben való felhasználás során gyakran csak a kifejezés egyik felét alkalmazzák (szemet szemért vagy fogat fogért), s gyakran kötik össze őket az elv főnévvel. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Szemet szemért. [Példa 8]

Fogat fogért. [Példa 9]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A mostani kairói terrorizmusellenes konferencián is bizonyára felmerül a kérdés: hogyan kell bánni a halálosztókkal? A „szemet szemért, fogat fogért” ősi elve alapján kell-e eljárni velük, ezzel csak tovább mérgesítve a helyzetet, és semmit sem oldva meg, avagy tárgyalni kell a gyilkosokkal? Heti Világgazdaság 1996/03/16

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Egyáltalán: mit követünk a keresztény erkölcsiségből? A „szemet szemért, fogat fogért” elvét, vagy a „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel” krisztusi igéjét? Magyar Hírlap 1997/05/26

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Én olvasok. Legalább lehet olvasni, mert anya fél egyedül aludni. Van, aki még ifjúsági könyveket olvas, tizennégy éves korban! Más országokban már király lehet tizennégy éves korában az ember, itt meg a fenekén ülhet, amíg mások learatják a babérokat. Mostanában nem tudnak a könyvek annyira lekötni. Például ez a Magyarország 1514-ben. Kicsit zavaros, nem tudni világosan, kinek a pártján áll az író. Mintha sajnálná helyenként ezt a vérengző Dózsát. A történelemtanár azt mondja, hogy Dózsa a magyar történelem egyik legnagyobb gyilkosa volt, akit elvakított a gyűlölet és a szerzésvágy, s bár büntetése nem volt ízléses és európai, csak az történt, hogy szemet szemért, fogat fogért. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
- S ha mégis felelősségre vontak valakit, akkor sem az igazi felelőst, mert az meghalt, eltűnt stb. Egyébként több mint negyven év távolából igen nehézkes a bizonyítás, hacsak valaki lelkiismereti okokból nem vallja saját magát bűnösnek. Mert ilyen is akad. Sokszor az embernek fontosabb, hogy a lelkiismeretével békében legyen, még akkor is, ha megbüntetik. Ami pedig az emberek jogérzékét illeti: van, amikor a jog " erősebb " a laikus erkölcsnél. Például a sokáig elfogadott " szemet szemért, fogat fogért " ekvivalens viszonossági elv ma már tarthatatlan. Ezért, bár fájdalmukat megértem, nem tudom elfogadni, ha egy meggyilkolt kisfiú szülei elhatározzák, hogy megbosszulják gyermekük halálát. A bosszú, az önbíráskodás az európai kultúrában elfogadhatatlan. A társadalom tagjainak el kell fogadniuk, hogy független bíróság ítélkezik felettük, amely azoknak is képes igazságot szolgáltatni, akik képtelenek önbírásodva bosszút állni, ugyanakkor a bűn és a büntetés között valamilyen arányosságra törekszik. Élet és Tudomány; Dátum: 1999

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
A tizennyolc éves nőt megerőszakolta, majd szerelmesével együtt iszonyatos kegyetlenséggel küldte a másvilágra. Ez a bűneset az edzett amerikaiakat is szíven ütötte, s a tragédia szaporította a könyörtelen „fogat fogért” elv híveit.Magyar Hírlap 1995/04/13

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
A keresztény érvrendszer pedig a pápai enciklikára emlékeztet, amely szerint az élet Istentől való, tehát világi hatalom el nem veheti. A halálbüntetés hívei viszont a fogat fogért elv mellett érvelnek. Magyar Hírlap 1997/05/24

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A civilizált társadalom úgy látszik, gyenge és tehetetlen a mindenre elszánt sorozatgyilkosokkal szemben. Éppen a mindenre elszántságuk miatt. A szemet szemért bibliai elve legtöbb helyen már kiment a divatból.Magyar Hírlap 1995/06/24

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Clinton elnök sötét ruhában jelent meg a képernyőn, és kijelentette: a tettesek nem úszhatják meg szárazon. Elfogják őket, ahogy ez a korábbi New York-i robbantásos dráma esetében történt. Igazságügy-minisztere hozzáteszi: van halálbüntetés Amerikában, élni fognak vele. Itt tartunk. A tisztes polgár a képernyő előtt rábólint: úgy legyen, szemet szemért. Magyar Hírlap 1995/04/21

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A megtorlásnak ebben a második, hosszan tartó fő szakaszában a párt már meghatározta azokat a csoportokat és tevékenységeket, amelyeket a legsúlyosabban kívánt szankcionálni. Az év végére elkészülő büntetéspolitikai irányelvek egyszerre mutatták a pártvezetés bosszúszomját és törekvésüket hatalmuk megkérdőjelezhetetlen biztosítására. Le kívántak számolni azzal a csoporttal, amely a legelszántabban fordult szembe a rendszerrel, a fegyveres felkelőkkel, és a talió elv ( szemet szemért ) alapján mindenkivel, aki részt vett népítéletben, utcai kivégzésben. A meghozott és végrehajtott halálos ítéletek többségét a szabadságharcosokra szabták ki, de ha a kötelet sikerült is elkerülniük, nemigen kaptak tíz év alatti börtönbüntetést. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Az 1956-os forradalom története - Sulinet digitális óra (sorozati cím); Szerző: Szakolczai Attila; Dátum: 1998/10

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
" Zsíros a bácskai föld, a kenyérre is lehet kenni, olyan sovány föld, mint a mi homokunk, itt nincs is - írta egyetlen onnan küldött levelében apám. - Tanyák vannak erre és gazdag parasztok, jó lenne összekeverni földjeinket. A magyarok, úgy mutatják, örülnek nekünk, a szerbekkel bajunk van. Ránk lőnek, igazságtalannak tartják jöttünket, itt most már folyik a vér, úgy megy, hogy szemet szemért, bosszúra bosszút. Nem is szégyellem előttetek, de a félelem fog el, ha lövöldözni kezdenek, ilyenkor rejtem magam, elbújok és meglapulok. Más újság nincs, vigyázzatok magatokra... " Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Egy szál ingben; Szerző: Dobos László; Dátum: 1976


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«