Přílišná horlivost škodí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na to, že neuvážené a zbrklé jednání může způsobit více škody než užitku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Ošetření za vegetace Očkování porostu Milí Střelci, nosíte-li momentálně v hlavě nějaký plán, nechte si jej zatím pro sebe. Přílišná horlivost škodí, a tentokrát i ve ventilování jakýchkoli úvah o budoucích plánovaných počinech. Není příznivá doba na pochopení vašich myšlenkových pochodů okolím, nedejte se vyprovokovat a vydržte.. Trpělivost se vám vyplatí především v práci. Čekejte, jak se vše vyvine a zaujměte prozatím pozici „mrtvého brouka“ – tím pokazíte ze všeho nejmíň. http://www.fiftyfifty.cz/Horoskopy-vedmy-Emmy-4015447.php?rating=4

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«