Prílišná horlivosť škodí.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie negatívne hodnotí príliš aktívne, rýchle ale neuvážené a nekompetentné konanie, ktoré sa minie účinku. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch v citátovej forme nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

[Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie sa v citátovej forme nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google. [Doklad 1] (Odsek Príslovie):
A nie že si budete myslieť, že vás nahováram na zlé. Alebo odhováram od krásnej štíhlej postavičky ako lusk...božechráň, myslím si, univerzálny recept nieje a každá podľa seba vie, čo a ako jej ide... alebo nejde... nevyrábajte si dobrovoľne stres. A prečo... ja obdivujem ľudí, ktorých baví mať záhradu a robiť na nej, ale prečo by som pre ten obdiv mala mať záhradu aj ja, keď nerada krčím slaninu nad motykou?? S kilami je to tak podobne. Ak ste si dali nejaké predsavzatie, dodržte ho, len prílišná horlivosť viac škodí ako pomáha. Asi tak. http://www.porada.sk/archive/index.php/t-47499.html

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="pílišný"] []* [lemma="horlivosť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«