Többet ésszel, mint erővel. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy többre megy az ember megfontolással v. alkalomadtán ravaszsággal, mint puszta erőszakkal. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle: többet ésszel, mint erővel! Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Hetvenhét magyar népmese; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 2000

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Custine kérdése foglalkoztatta: miért akar a nagy még nagyobb lenni? A kicsi finomabb, pallérozottabb, s mert rákényszerül, hogy a " többet ésszel, mint erővel " elvéhez tartsa magát, hát az esze is kidolgozottabb. A kicsik egymással fraternizálnak, és a sarokban összenevetnek, ha a nagy otrombaságát észlelik. Legyél csak akkora, mint egy ember. Legyenek az oroszok akkorák, mint az orosz emberek. Ne gondoljuk, hogy értékeink holdban, hektárban, négyzetkilométerben kifejezhetők. Miért nem fordulnak inkább Szibéria felé, hiszen az az övék, mit akarnak tőlünk? Sokféle bajt szereznek maguknak, ha itt tartják a katonáikat. Kár az oroszokért, hogy ilyen buta szerepbe rögzítették magukat. Ha a mező tágas, akkor a lélek is tágas, gondolhatták, lélek és tér azonban nem így függ össze, ha a tér szigorú fegyveres őrizet alatt megmunkálatlanul tátong.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Kőóra; Szerző: Konrád György; Dátum: 1994

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
- Bejött a cselem! Na, te viccelődő, röhögős majom, mindjárt kiporolják a nadrágodat! Hahaha! Most majd elmegy a kedved, hogy híres oroszlánvadászokkal viccelődj! Vagyis velem. Többet ésszel, mint erővel! Megmondtam, hogy az nevet, aki utoljára nevet! Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Csukás István Nagy meséskönyve; Szerző: Csukás István; Dátum: 2001

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Bőven van alkalom minden nép számára, hogy önmaga és mások ellen súlyosan vétsen. Ezek az alkalmak néha kényszerítő körülmények formájában jelentkeznek. A magyarságról beszélve, gondoljunk mindenekelőtt a honfoglalásra és a megalapított Magyarország földrajzi helyzetére. Alkalom szülte a nyugati vad kalandozásokat, melyekkel önmaga és mások ellen is vétett a magyarság. S hazánk földrajzi helyzete sem a legszerencsésebb, ha a bűnre vezető alkalomról beszélünk. Sőt nemegyszer mintha a kényszerítő körülmény erejével lépett volna fel itt az alkalom. Hiszen sok hódítás és merész álom temetője volt e föld, különös varázzsal, mint a virágos temetők általában. Bódultak ide folyton a népek, s ezért az ittlévőnek őrködnie kellett szüntelenül, hogy vajon valamelyik égtáj felől nem jön -e mézére darázs vagy vetésére vad. Ebben a szüntelen őrködésben jól megtermett a gyanakvás, a gyanakvásban a számítás, a számításban pedig az álarc. Aki erővel nem bírja, ahogy a magyarok sem bírhatták volna itt sokáig, egy szép napon kitalálja az új fegyvert, amely így szól: " Többet ésszel, mint erővel. " Az erő azonban, bárha kicsi is, sohasem tűri a trónfosztást, hanem másfelé fordulva kérkedik. Egy történelmi fordulattal így lépett az erő helyébe az ész: a pogányság helyébe a kereszténység, és a nyílt beszéd helyébe a diplomácia. De az erő azon állt bosszút, aki megfosztotta trónjától: Nyugatról megfordulva először szétdúlta a " vérszerződést ", a magyar közösség jelképét, azután pedig, ezeréves bosszúállással, Keletre vicsorgott folyton, s csak édes álmaiban járt vissza Nyugatra hadakozni.Belegquelle

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
( Avraham töprengő képet vág, ujjával a halántékát fúrja, s fejét csóválva hümmög. ) Ha nem erővel, győzzed ésszel! ( S most meggörnyedve, okoskodó mozdulatokkal, selypegő, fogatlan hangon utánozza a paraszti társalgást. ) Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Avraham Bogatir hét napja - Hová tűntek a katonák? - A történet vége; Szerző: Kardos G. György; Dátum: 1978

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Ott Ilion mezein a görög és a trósz mind beleadta a lelkét abba a harcba. A legtöbben ki is lehelték. A féktelen Protesilaos volt az első hősi halott. Volt, aki a kardjába dőlt, mint Ajas. Volt, akit konstruált perben elveszejtettek, mint Palamedest. Volt, aki többet ért el ésszel, mint erővel, Ulysses. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Végtelen napjaim - Napló; Szerző: Hubay Miklós; Dátum: 1996

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A Sztálin születésnapja tiszteletére elindított műszakban megint emelték a tanulónormát; a falra fölírták a sztahanovista kongresszuson elhangzott, legfrissebb Rákosi-mondást: " Többet ésszel, mint erővel "; a vörös táblára új nevek kerültek, a " termelésünk kerékkötői " rovatba pedig két esztergályos, aki reggel késve érkezett a műhelybe s egy gépjavító lakatos, aki uszított a fehér kenyér ellen. " Vajon milyen az elkésők viszonya a békéhez? " - kérdezte egy feketével bekeretezett cikk a faliújságon. A cikk aláírása ez volt: " J. Gy. kultúrfelelős. "Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Stációk; Szerző: Gergely Ágnes; Dátum: 1983

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Odüsszeusztól Einsteinig, Nagy Sándortól Churchillig a lenyűgöző sikert mindig a többet ésszel, mint erővel emberi törvénye hozta meg. Magyar Hírlap 1995/09/11

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Ebben a világban csak akkor számítasz, ha erősebb vagy ha ravaszabb vagy. Az utóbbi esetben – s ez lehetett Horn Gyuláé is –, a kis kölyöknek fel kellett mérnie a „többet ésszel, mint erővel” logikáját. Ösztönösen tudnia kellett, hogy sohasem támadhat szemből, sohasem kockáztathatja meg, hogy az erősebbek erőfitogtatásukkor észrevegyék, át kellett látnia, hogy csak a pergő szavakkal és nem a nyers erővel győzedelmeskedhet. Népszabadság 1998/10/31

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«