Papír snese všechno. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že závazek, slib či dobrý úmysl, který je vyjádřen písemně, nemusí být ještě zárukou uskutečnění, i když za ním třeba stojí osoba s vyšším postavením a autoritou, žádnému závazku nelze bezvýhradně věřit. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje v transformované podobě. [Doklad 2] [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Papír toho snese. [Doklad 4]
Papír snese mnoho. [Doklad 5]
Papír snese vše. [Doklad 6]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Vážení čtenáři, přečtěte si odpověď pana ministra a udělejte si úsudek sami, papír snese všechno. Vůbec ho nezajímají obrovské náklady s případnou likvidací velmi dobře vybavené posádky, sliby o odškodnění zaměstnanců jsou pouze chabým dočasným řešením a budoucnost zachování posádky z důvodu dalšího skladování pohonných hmot je dle mých informací mizivá. Údajně to vše s výstavbou multiskladu nemá nic společného. Chlumecké listy, č. 5/2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Jejich jedinou, a bohužel téměř vždy spornou kvalitou je, že jsou po ruce hned. Občas lze u stánku s rychlými knihami zahlédnout nešťastníka, který, sledován nevraživým prodejcovským okem, rychlou knihu rychle hltá. Někdy k tomu kroutí hlavou, co všecko papír snese. Ve výjimečných případech zrudne vzteky: to když je to novinář, který si zrovna čte řádky, které napsal a které vyšly včera v novinách, do nichž píše. Lidové noviny, 12. 1. 2001

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Inu, nejen papír snese všechno. Zdá se, že i rozhlasoví posluchači. Čtyřicetiletým praním mozků utvrzováni v názoru, že člověk (a tím spíš embryo) je pouze náhodným shlukem buněk. Britské listy, 19. 5. 2003

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Je kniha zbožím? Bezpochyby! Prodává se za peníze stejně jako rohlíky... Ale co literatura? Nemůžeme přece zaměňovat literaturu knihou, vždyť kniha je pouhým obalem pro cosi napsaného, a jak známo, papír toho snese! Nám však jde o původní českou beletrii - o poezii a prózu vznikající právě teď a na tomto místě, jde nám o nejhmatatelnější projev naší národní identity. Ačkoli je kniha obsahující sbírku básní nebo román také pokládána za zboží, zisk nepřináší. Mladá fronta DNES, 23. 4. 2003

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

V posledních týdnech (od 8. dubna 2004) zaplavily stránky novin a jejich prostřednictvím občany Nového Strašecí a okresu Rakovník informace od pana Petra Kotyka, bývalého místostarosty města. Nadpisy článků měly mnohdy bulvární nádech a obsah byl velmi často podřízen heslu "papír snese mnoho". Články byly publikovány v Rakovnickém deníku, týdeníku Raport a dále autor "své informace" rozesílal e-mailem různým institucím a jejich představitelům. Deníky Bohemia, 14. 5. 2004

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Všichni tiše očekávají, že až se za dva roky před volbami budou voliči ptát, co ze svých slibů kabinet splnil, ministři jen tiše řeknou: My jsme říkali, že je to plán do roku 2010, musíte nás znovu zvolit. Mají na to právo, papír snese vše, a pokud tím po volbách v roce 2006 ušetříme za tisk nového prohlášení, má to v podstatě i své ekonomické důvody. Deníky Moravia, 17. 8. 2004

[Doklad 7] (Odstavec Další doklad):

Ten ještě téhož večera vystoupil na multižánrovém koncertu studentských kapel v sále restaurace Vatikán se svým recitálem písní a poezie. Jiří Dědeček pokládá čtení za důležitá. "Co je blbý, to jazyk nepustí. Někdy papír snese víc, než co jste ochotni a schopni vyslovit," domnívá se. Účastníci semináře měli za úkol dokončit báseň, jejíž první sloku dostali k dispozici. Každý tak vytvořil svou vlastní další sloku. Takto dokončenou báseň pak většina i prezentovala autorským čtením. Deníky Bohemia, 5. 5. 2005

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="papír"]{0,2}[lemma="snést"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«