Papir vse prenese.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da se lahko dogovorimo, obljubimo, zapišemo ali predpišemo marsikaj, vendar je zapisano lahko tudi neresnično, pretirano ali neizvedljivo. [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4] [Zgled 5]

Vsemu, kar je zapisano, zato tudi ne moremo verjeti. [Zgled 1]

Rečemo tudi, kadar menimo, da s pisanjem lažje izrazimo čustva, občutke ipd. [Zgled 9]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Papir prenese vse. [Zgled 7] [Zgled 8] [Zgled 9]
Papir pač prenese vse. [Zgled 3]
Papir res prenese vse. [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

Papir marsikaj prenese. [Zgled 6]
Papir veliko prenese. [Zgled 10]

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Si že videla kakšnega plastičnega kirurga, ki bi se fotografiral za naslovnico modne revije? jo je vprašal. Še na misel jim ne pride, da bi šli tudi sami pod nož. Ne smeš verjeti vsemu, kar prebereš. Papir vse prenese. FidaPLUS

[Zgled 2]
S spremenjenim modelom vpisa osmošolcev v srednje šole z omejitvijo vpisa nismo najbolj zadovoljni. Ne učenci ne učitelji. Ministrstvo za šolstvo se pri pojasnjevanju uvedbe novega modela sklicuje na zakonitost, didaktično učinkovitost in čim manjšo stresnost situacije. O pravni zakonitosti verjetno ne gre dvomiti. Papir vse prenese. Vendar, ali je res zakonito, da so otroci o načinu vpisa v srednjo šolo obveščeni šele proti koncu prvega trimestra? Nisem pravnik, vendar me zanima, ali niso s tem kršene tudi pravice otrok. FidaPLUS

[Zgled 3]
Edino slovensko pristanišče ima v vseh razvojnih strategijah vlade poseben pomen. Papir pač prenese vse, vsakdanja praksa naše politike je, žal, drugačna od napisanega. FidaPLUS

[Zgled 4]
Kljub enotnemu mnenju, da je ključ za stabilnost celotne regije njena gospodarska obnova, v paktu nikjer ne piše, koliko denarja bodo zahodne države investirale v regijo. Kajti ni dovolj, če se države jugovzhodne države v okviru pakta zavežejo na dobre sosedske odnose. To se zlahka obljubi, papir pa prenese vse. FidaPLUS

[Zgled 5]
V bistvu se je v časopisju vnela nekakšna medijska vojna, v kateri komentatorji in poročevalci kar po vrsti dokazujejo svoj prav. Iz mnogih člankov je mogoče razbrati, da papir res prenese vse. Mnogi so že pozabili, kako je bilo 25. junija 1991. Drugi pa so prepričani, da to niti ni pomembno, saj je že v dvanajstih letih mogoče nenavadno dobro popraviti zgodovino. FidaPLUS

[Zgled 6]
Dogovorov, sporazumov, protokolov, programov in še česa za utrditev in okrepitev čezmejnega sodelovanja je na Goriškem (seveda na obeh straneh slovensko-italijanske meje) že toliko, da jih je kar težko natančneje predstaviti, slediti njihovemu uresničevanju pa je še teže. Tudi zato, ker se pogosto zgodi, da papir marsikaj prenese, v vsakdanjem življenju pa se nekatere pobude in načrti pokažejo kot neizvedljivi. FidaPLUS

[Zgled 7]
Osebno sem velikokrat rekel, da papir prenese vse, da je na papirju lahko lepo napisano, vendar je življenje vse kaj drugega… Nova beseda

[Zgled 8]
Včasih so rekli, da papir prenese vse, zdaj pa vse bolj kaže, da to ni več papir, ampak SMS-sporočila. Še posebej, če jih pošljete z neznane številke, tako da prejemnik ne ve, kdo je pošiljatelj. Potem lahko napišete tudi tisto, kar si sicer ne bi upali povedati. FidaPLUS

[Zgled 9]
Napišem in se mi zdi vse lažje, celo smešno ob prebiranju mojih izlivov čustev...papir prenese vse... http://www.diva.si/blog/avtor/mrvica/8/2007/not-the-same-anymore (Dostop: 6. 5. 2010)

[Zgled 10]
Kemofarmacija pač ni javna družba. In glede na naše zakone se v tovrstnih družbah lahko počne, kar se komu zahoče. Mali delničarji pa so skoraj brez vsakršne zaščite, čeprav imajo po zakonu o gospodarskih družbah vsi lastniki enak položaj. A papir veliko prenese. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUSlahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
papir_*_prenese
papir_prenese

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«