Poslední budú prví.#


Cvičenia#

Zu diesem Sprichwort gibt es Übungen im Bedeutungsbereich Zwei Seiten.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje upozornenie, že ľudia, ktoré sú spočiatku nevýrazní, nepriebojní alebo utlačovaní, sa neskôr dočkajú úspechu a predbehnú tých, ktorí dosiahli úspech rýchlo a ľahko. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch používa takmer výlučne v citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Pokiaľ ide v tejto kategórii o prémie Literárneho fondu udelené v spolupráci so Združením rozhlasových tvorcov, tu si už dovolím len systémom pars pro toto (časť za celok) spomenúť mená Ján Uličiansky - dramatik a dramaturg, Jaro Rihák, Táňa Tadlánková - režiséri, Milan Greguš - asistent zvuku, Peter Zagar - hudobný skladateľ. O opakovanie mena V. Klimáček sa zaslúžilo i jeho víťazstvo v súťaži o Cenu UNICEF s hrou Ak ma nebudete mať radi. Poslucháčsku cenu získal Daniel Hevier za rozprávkovú hru Popoluška. Biblické poslední budú prví sa prejavilo v "prehodení" poradia hodnotených kategórií. Takže až teraz: hlavnú cenu v kategórii hier pre dospelých získala hra Štefana Kasardu Púť. Znamená to, že cenu získali autor textu Š. Kasarda, režisér Róbert Horňák, dramaturg Milan Frolo, zvukový majster Ivan Mihál, asistentka zvuku Miroslava Nagyová, autor scénickej hudby Roman Žiaran a hudobná dramaturgička Katarína Cútová. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 7.6.1999

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Pošliapal som ich v svojom hneve, zgniavil som ich vo svojej prchkosti; ich šťava mi postriekala rúcho a poškvrnil som si oblek. Lebo deň pomsty mal som na mysli, prišiel rok môjho vykúpenia! Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka; zadivil som sa, že nik ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela. Vo svojom hneve rozšliapal som národy, opojil som ich v svojej prchkosti a ich krv som vypustil na zem. A poslední budú prví, ako je napísané vo Svätom písme. To jeho si Boh povolal. Jeho, malého mloka. A celý svet zachváti veľký strach, keď najmenší a najopovrhovanejší bude držať v rukách liace pomsty. A všetkých ich zasiahne Boží hnev. Keď zlo a roztopašnosť budú vyrezané, vtedy očistí Kráľa. A aj keď zlo kráľovi ublížilo, potom znova bude ako dieťa. Nie je choromyseľný. Enquist, Per Olov: Návšteva osobného lekára. Bratislava: Ikar 2003.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Pozitívnejšie sa tvária tí, ktorí považujú za pravdepodobnú svoju účasť v prvej skupine rozšírenia, tí, ktorí majú pochybnosti, hodnotia odklad reformy inštitúcií EÚ negatívne. Podľa predsedu slovenskej vlády Vladimíra Mečiara nemá EÚ jednotný názor, ktoré krajiny prijať prednostne a ktoré neskôr, jednotlivé členské štáty však presadzujú svojich favoritov. Mečiar sa v tejto súvislosti s humorom uchýlil k biblickému "prví budú poslední a poslední budú prví" a podotkol, že "i favoriti môžu mať problémy". Slovensko bude podľa jeho slov jednoznačne presadzovať, aby EÚ začala rozhovory so všetkými kandidátmi zároveň, pretože všetky prechádzajú vývojom, ktorý sa o niekoľko rokov môže zmeniť. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.6.1997


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Šanoval ich ako oko v hlave, panoval v nich systém. Utorky mal Ivan najradšej. To chodili s Natašou na hlavnú železničnú stanicu a boli tam až do večera. Ivan si odtiaľ vždy priniesol veľa nových poznámok, len ho veľmi rozrušovalo, keď vlaky meškali. Ivan dobehol domov, mrkol do záznamov, do kalendára, na hodiny a napojil sa presne tam, kam bolo treba. Nataša sa modlila: Bože, prví budú poslední a poslední budú prví, musím ja byť stále v tej strednej tlačenici? Večer Bruno zúril. Rozdával rany. Hana sa nestačila uhýbať. „Ako ťa nemám biť, keď máš také vyplašené oči!? Však si o to sama koleduješ!“ Bázeň maľovala. V noci Hana utiekla k mame. Triasla sa aj od zimy, Nataša jej okolo hrdla uviazala modrú šatku s červenými kvetmi. Nadránom si po Hanu prišiel otec. Nataša si sprvu fandila, že vydrží. Ale nevydržala. Začala sa vyhrážať, že bude Bruna vydierať ... Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Ježiš sa ho dotkol , uzdravil ho a teraz ho vedie ďalej cez rozumné a úprimné uvažovanie až k viere. Pravda je bolestivá. Zraňuje farizejov, uráža ich, preto končia toto vypočúvanie a vyhadzujú uzdraveného. Vylučujú ho zo svojho spoločenstva, ktoré farizeji premenili na neživú múmiu. Uzdravený však nachádza nové spoločenstvo, ktoré prekypuje životom - spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Záver: Príchod Pána Ježiša Krista na našu zem bol v istom slova zmysle revolúciou. Pán Ježiš prevrátil ustálené veci, zmenil zaužívané poriadky. Prví budú poslední, poslední budú prví. Slepí sa majú stať vidiacimi. A slepí, to sú tí, ktorí vedia, že im chýba svetlo. Preto hľadajú, počúvajú, neuzatvárajú sa, vidia svoje hranice, svoje potreby, cítia, že sú nedokonalí. Sedia v hriechoch, ale prosia o oslobodenie z nich. Týchto môže Ježiš uzdraviť, keď prechádza popri nich. Tí druhí vidia. Myslia si, že vidia príliš mnoho. Vedia toho tak veľa, majú prevahu nad inými. Ale nepoznajú a nevidia nič väčšie než seba. Služba slova. Kežmarok: Vivit 2002, číslo 3.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Prvý román obsahoval príliš veľa informácií, nepodstatných pre čitateľa aj pre koncepciu, informácií zavadzajúcich a zavádzajúcich príliš veľa osobných pocitov a epizód, ktoré mi bolo ľúto vyhodiť... Tým pádom sa vlastne prvý román stane druhým, a druhý prvým ; za predpokladu, že tento dokončím skôr. A ak je tento román posledným, potom sa splní proroctvo, že prví budú poslední a poslední budú prví. Dajme tomu, že román nebude iba o mne, ale hlavne o mŕtvom mužovi. A tiež o autorovi mýtu o mŕtvom mužovi. Pokúsim sa zistiť pozadie a príčiny vzniku tohto geniálneho podvodu ; od škandálu s piltdownským mužom, ( od Sira A. C. Doyle - a ), asi najväčším podvrhom na svete. 2. Druhý román mal mať názov Román môjho umierania. Prvý bol dlho bezmenný. Táto verzia románu obsahuje časti oboch textov ; názov je už zrejmý, a tak ho nebudem dopredu prezrádzať. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=257467877&corpname=prim-4.0-public-all

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="prví"] []* [lemma="byť"][]* [word="poslední"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«