Poslední budou první. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
Poslední budou první

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na skutečnost, že ti, kteří mají převahu a pohotově jednají, nemusí být vždy nejlepší. Naopak ti, kteří jednají s rozvahou a nepříliš okázale, mohou dosáhnout úspěchu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví (i ve své rozšířené podobě) často odkazuje na svůj biblický původ a morální význam. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 4]

Varianty#

Tvarové varianty#

Poslední budou prvními. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se používá jako obrazné, někdy ironické vyjádření pro stanovení skutečného vítěze. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Hodnota dobrovolného celibátu impotenta je prakticky nulová. (J. Slíva) Lze věřit na bohy s takovými věřícími? (G. Laub ) Biblická logika: první budou poslední, poslední budou první, a prostřední zůstanou prostřední. (J . Slíva) Boj chudých duchem proti bohatým duchem se jen vydává za třídní boj. Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 16/1994

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Někteří první (tj. Židé, oni byli jako první vyvolení, jako první slyšeli evangelium) budou poslední (tj. zůstanou venku), někteří poslední (tj. pohané) budou první (tj. vejdou na hostinu). Je důležité poznamenat, že věta „první budou poslední a poslední budou první“ může mít různý význam podle kontextu. V našem případě se nabízí výše uvedený výklad: nemluví se však o tom, že někteří první budou poslední „na hostině“. Podobenství nečiní rozdíl mezi těmi, kdo jsou připuštěni na hostinu. http://www.pastorace.cz/index.php?typ=kazani&sel_kat_prom=11&sel_id=267


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Mexiko a Argentina v Latinské Americe, na evropském kontinentu ČR, Polsko a Turecko, v Asii Hongkong, Indonésie a na západě Izrael. Ale jde-li o šance v roce 1995, pak nové prognózy obzvlášť připomínají biblickou moudrost, že poslední budou prvními. V Severní Americe už vyvolává podezření analytiků a investorů, že na Wall Street nedošlo k pádu kursu akcií již po několik let, a proto také mnozí počítají s obratem k horšímu. Hospodářské noviny - ekonomie, ročník 1995

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Těch, kteří zničili Čtyřkoalici a dostali výprask ve všeobecných volbách. Dát jim jednu výstrahu však voličům nestačilo a hnali je býkovcem i při volbách do Senátu. Tito na hlavu poražení tedy mají mít prezidenta? Má se naplnit ono biblické, že poslední budou prvními a kámen, kteří stavaři odhodili, stane se kamenem úhelným? Možná ano, zázrak to však nebude, nýbrž jen důsledek neuvěřitelných chyb velkých stran, ČSSD a ODS. Sociální demokraté se sami vehnali do kouta, když nakonec nominovali Jaroslava Bureše. Mladá fronta DNES, 13. 1. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
poslední budou


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«