Az utolsókból lesznek az elsők. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a szerencse forgandó, gyakran a hátul állók feljavulva élre törnek (az elöl állók pedig lemaradnak). [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]
A magyarban a közmondás gyakran szerepel teljesebb formájában, amelyben a szerencse forgandóságának másik oldala is kifejezést nyer: Az elsőkből utolsók lesznek.

Sajátos használat#

A magyarban a közmondás gyakran szerepel teljesebb formájában, amelyben a szerencse forgandóságának másik oldala is kifejezést nyer: Az elsőkből utolsók lesznek. Lásd a példákat! [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most áttérünk a kérdésekre. Dr. Homoki János képviselőtársunk, a Független Kisgazdapárt képviselőcsoportjából kérdést kíván feltenni a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez A Magyar Postánál a versenytárgyaláson az utolsókból lesznek az elsők? címmel. Országgyűlési Napló; Szerző: ELNÖK :; Dátum: 1995/04/04

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Még mielőtt a topictemetőben végzem, kísérletet teszek az utolsókból lesznek az elsők versenyére, ha előre kerülök, hátha többen a csésze fenekére néznek. Index Fórum; Szerző: nomira; Dátum: 1999/02/08

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Eszembe jut a bibliai idézet: az elsőkből utolsók lesznek, és az utolsókból elsők. Mennyi ártatlan bárgyúság ebben is! Már rég nem arról van szó, hogy ki szakítja át a célszalagot ( hiszen ez csak a látszatok rémuralmáért folyó harc feltétele ), hanem arról, hogy a megmenekülés esélyeit ki látja tisztább szemmel. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tenger és diólevél I-II.; Szerző: Csoóri Sándor; Dátum: 1994

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerű sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van, mivel a ma embere hatalma, sikerei csúcsán hajlamos arra, hogy antihumánus cselekedeteket vigyen véghez, visszaéljen kedvező helyzetével. A fejlődés törvénye azonban nem tűri az egyensúly megbomlását, ezért egy idő után visszaállítja a dolgok normális menetét. A Biblia szerint így lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. A törvényszerű bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés, mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg, személyi kultusz formájában. Aki lépten-nyomon dicséri önmagát, vagy megköveteli környezetétől, hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit, az egy idő után földreszállt istennek hiszi magát, és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. A képmutató, öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben, és gyűlöletet szít az emberek lelkében. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következménye a bukás, melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek, akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból az elsők – ez a tanulsága Kopátsy Sándor a „Huszadik század igazsága” című cikkének. A szerző több ízben hivat-kozik Svájcra. Magyar Hírlap 1997/07/28

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Ez az emlék csak épp meglegyint nagy siettemben, hogy Imre bácsival elkezdjük a mozgolódást. Eleinte magánszorgalomból. Ugyanis: kenyérért, sajtért a piacra, vízért a kútra nyargalni nem kötelező. Meg az sem, hogy a vágyainkban fölvillanó szivárványos pisztrángok láttán végigcsapkodjuk a Hargita vizeit. A méhek azonban, akik Imre bácsit mint szolgájukat dolgoztatják, kényszerű futásra serkentenek. Rajzás kezdődik, újabb családalapítás. A vele járó gondokkal persze: hogy merre száll majd a királynő, melyik fát szemeli ki a honfoglalásra; hogy csapongó természetét a vízipuskával le bírjuk -e csillapítani, s a felkínált kicsi szilvafát elfogadja -e ideiglenes szállásként. Elgondolásunk ugyanis: hogy erről a helyről, a festő színes kaptárvárosából kimenetel nincs és nem lesz; tavasszal itt virágzik az akác, szemközt a havasi legelő, maradjon hát ki-ki az anyabölcső ringásközelében. Maradjon? Jó szagú kaptárral marasztaltassék! Olyanformán, ahogy Imre bácsi teszi, simogató-puha tolluseprűvel, nyílt orcával - aki fél tőlük, hagyjon békét nekik! - s jómagam a langyos vízpermettel. Bár én úgy gondoltam, hogy a kamarási módszer - az ősi primitív - a legeredményesebb. A szalmakalapnyi népet először trágyafüsttel megkínozzák, majd egyetlen erőszakos mozdulattal a kasba belerázzák; fele-harmada jó helyre suppan, a többi mellé szotyog, vagy világgá repül, az utolsókból a kas alján megint elsők lesznek, némelyik megfullad, s kész e társadalom, lehet dolgoztatni.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Omló egek alatt; Szerző: Sütő András; Dátum: 1990


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«