Pospíchej pomalu. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na význam opatrnosti a rozmyslu při každé činnosti, varuje zároveň před ukvapeným jednáním, které by mohlo způsobit pochybení nebo dokonce neštěstí. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často vyskytuje ve zprávách o domácí i zahraniční politice. [Doklad 3]
Přísloví se často vztahuje k problematice zdraví. [Doklad 4]

Varianty#

Tvarové varianty#

Pospíchají jaksi pomalu. Přísloví je často organicky zakomponováno do jiné větné konstrukce, s tím souvisí doplnění o další větné členy.
[Doklad 5]

Záměna komponent#


Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se kromě své primární podoby (v imperativu) vyskytuje velmi často ve tvaru s infinitivem. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):

Na expresní stěhování nábytku se čeká i týden. Pospíchej pomalu, říká se, i když je na rady většinou už pozdě. V případě stěhování platí toto rčení dvojnásobně, ale přesto někdy okolnosti donutí člověka přivolat si na pomoc expresní stěhovací službu. Firmy , které ji provozují, nabízejí odvezení nábytku ještě v den objednávky. Mladá fronta DNES, 5. 6. 1996

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):
Když vycházejí ze školy, mají jedinou představu: Jak rychle udělat velkou kariéru. Narazil jsem na spoustu mladých lidí, kteří byli docela chytří. Ale tím, jak byli strašně suverénní a sebevědomí, tak přesně tím si tu příležitost zavřeli a nikam se nedostali. "Pospíchej pomalu. Jaký je tedy recept na úspěch? Být trpělivý, pokorný, a přitom zdravě sebevědomý," uvažuje Malý. Pak se prý úspěch dostaví jakoby sám. Právo, 15. 5. 2002

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Ve Rwandě však může být i něco ušlechtilejšího a kritika Francie by neměla zastínit nezodpovědnost Rady bezpečnosti OSN. Když masakr začal, OSN snížila svou přítomnost ve Rwandě natolik, že zbývající síly byly sotva schopny bránit samy sebe, natož aby někomu pomohly. Od té doby OSN pospíchala tak pomalu, jak jen to bylo možné, aby chybu napravila. Násilí příslušníků Rwandské vlastenecké fronty (RPF) během uplynulé války bylo mimořádně malé ve srovnání s násilím, kterého se dopouštěl minulý režim. Lidové noviny, č. 157/1994

[Doklad 4] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Rozpačitý monolog se postupně změnil v dialog. Otázky a odpovědi skládající postupně mozaiku celkového zdravotního stavu i momentálních obtíží. Doktor Tomáš Applt, gynekolog a ředitel polikliniky ve Stamicově ulici v Praze 6, dělá svou práci více než čtvrtstoletí a už dávno se naučil "pospíchat pomalu". Ukvapenost se v medicíně nevyplácí; ani na operačním sále, ani při určování diagnózy a koneckonců ani v kontaktu lékaře s pacientem. Výsledným efektem spěchu je zpravidla nakonec ztráta času. A čas je dnes v medicíně velice drahá veličina. Hospodářské noviny, ročník 1996

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Čtyři opoziční strany sice po volbách prohlásily, že výměna vlády by se měla uskutečnit co nejdříve a bez zbytečných odkladů, ale dva týdny po nich pospíchají jaksi pomalu. Kdyby nešlo o to, jak bude fungovat stát a kdy se vrátí do první integrační skupiny, málokomu by překáželo, že se vláda zformuje třeba i v době mezi Vánoci a Novým rokem. Hospodářské noviny, 12. 10. 1998

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):
"Já bych mosteckou dráhu viděl jako netradiční a myslím, že největší kámen úrazu je skryt na protilehlé rovince. Kdo přepálí do stoupání tempo, má většinou smůlu v cílové rovině. Tady se musí na protilehlé rovině pospíchat pomalu, nesmíte si nechat soupeře moc utéct, ale ani se moc hnát. Kdo správně odhadne tempo, má šanci na úspěch," odhalil Šarina jedno ze svých tajemství na mostecké dráze. Mladá fronta DNES, 9. 12. 2000

[Doklad 7] (Další doklad):
Dahrendorf tím naznačuje, že ústava pronikne do zákonů velmi rychle, ale do myslí lidí si bude nacházet cestu mnohem déle. Myšlenka, že samy svobodné volby ještě nejsou synonymem demokracie, je samozřejmě stará. Již Alexis de Tocqueville chápal demokracii spíše jako stav společnosti. Pospíchej pomalu. Západní demokracie je navíc výsledkem dlouhého vývoje, který nelze napodobit během pár měsíců . Mladá fronta DNES, 31. 7. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="pospíchat"][]{0,2}[word="pomalu"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«