Potmě je každá kráva/kočka černá.#


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když např. při rozhodování nelze přihlédnout k detailům a méně zjevným vlastnostem. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se s pejorativním nádechem vyskytuje jako součást popisu žen, zvláště v rozhovoru mezi muži. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Potmě je každá kočka černá. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Potmě (v noci) je každá
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
kráva
kočka
Podstatné jméno
černá.

Potmě (v noci) jsou všechny

Zástupná komponentaSlovní druh Komentář
krávy
kočky
Podstatné jméno
černé. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#


Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Liv, jakmile si s Boženou vyměnily role, zasněně pravila: „Kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Božka se jen uchechtla: „Potmě je každá kráva černá.“ A nyní vzhůru na Ples saisony. http://www.ipetrov.cz/dokument.py?idd=D00000000000001137

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Byla stará jak já,bydlela ve vedlejší ulici. Byla hubená jak tyčka, žádná prdel, žádná prsa, ale měla měděné vlásky, krásné velké oči a nádherně se smála. Jenže se smála i mně a tak jsem pokus o sblížení vzdal. Nechala však ve mně navždy svoji stopu. Přitahovaly mě holky brunety, ale zjistil jsem sám, že je to jedno, jaké má vlasy. Ve vlasech a o vlasech to není. Navíc mi kámoš řekl, že potmě je každá kráva černá! To jako, že je potmě každá žena stejná. http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=345061

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Takže máme u nás zapsáno přes osmnáct tisíc občanských sdružení a velké množství nadací, ale fungují spíše jen "jako". A navíc se pochopitelně mezi nimi najde nemálo takových, které ve tmě, v níž jsou všechny kočky stejně černé, vydělávají pro sebe za podmínek přece jen výhodnějších než jejich počestní konkurenti. Udržovat tento stav provizória je tak nejspíše nejúčinnější způsob, jak neziskový sektor nespravedlivě zdiskreditovat . Lidové noviny, č. 86/1994

[Doklad 4] (Další doklad):

(20.00) GALERIE HELGA: Vánoční koktejl Výstava autorů z depozitu galerie. KINO HVĚZDA: Animální přitažlivost. Pseudofeministická komedie o tom, že potmě je nakonec každá kráva černá. Mladá fronta DNES, 20. 12. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu každá kráva


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«