Sötétben minden tehén fekete. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy különböző személyek vagy dolgok meghatározott körülmények között egyformának látszanak. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 4]

Variánsok#

Alakváltozatok#

A sötétben minden tehén fekete. [Példa 5] A különbség csak a határozott névelő használatában áll.

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Tehát nem mondom azt, hogy nem történt iratmegsemmisítés. De kérem a képviselő urat, tételezze fel, hogy voltak olyan területek vagy megyék - én csak a saját magaméról beszélek, amit ismerek -, ahol iratmentés folyt és nem iratmegsemmisítés. 1989-ben a mi megyénkben először adtunk ki dokumentumgyűjteményt az 1956-os forradalom bírósági pereiről. Megpróbáltuk finanszírozni ennek a kiadását az egész megyére vonatkozóan és a megye minden volt járására vonatkozóan. Ezért azt gondolom, amikor megfogalmaz előfeltevéseket, tegyen distinkciókat. Azokat a distinkciókat, amelyek azért legalább a különbségek elvi lehetőségét fenntartják, és akkor nem fog beleesni abba a hibába, amit Hegel úgy fejez ki, hogy a sötétben minden tehén fekete. Mindig eszembe jut egy anekdota, Gordon Allportnak Az előítélet című könyvéből: " - Ön kommunista? - kérdezi a vallató. - Nem, én antikommunista vagyok. - Mindegy nekünk, hogy milyen kommunista, minket úgysem érdekel - mondja a vallató diadalmasan.Országgyűlési Napló; Szerző: KISS GÁBOR ( MSZP ) :; Dátum: 1995/06/19

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az a nagy baj, hogy az egyszerű fogyasztónak dunsztja sincs arról, mit kell vásárolnia. Így megesik, hogy a tudatlan fogyasztó nem azt nézi, melyik is az igazi márka, hanem azt, mi mennyibe kerül, és bizony előfordul, hogy a 300 forintos, szépen csomagolt, könnyen nyitható, és a tévében megcsodált bizgentyű helyett nagybevásárláskor a kevésbé szépen csomagolt, ollóval felvágandó, és a tévében még egyszer sem látott bizgenytűt rakja a kosarába, 200 forintért. Újabban az áruházláncok saját termékei jelentenek kemény kihívást a multiknak. Olyannyira, hogy a Márkás Termékeket Gyártók Magyarországi Egyesülete ( ez nem hülyeség, ez a nevük ) egy mindenkiért, mindenki egyért alapon hatalmas kampányba kezdett.,, Minden bizgentyű bizeg, de csak a márka garantálja a minőséget´´ - szól a mostani kampány meglehetősen közhelyes üzenete, amelyről én rögvest arra voltam képes asszociálni, hogy sötétben minden tehén fekete, de ez legyen az én bajom. A 2100 óriásplakát, 60 sajtóhirdetés és több mint 80 tévéreklám médiaköltségére 350 millió forintot szánt a megrendelő, de a hatékonyságról nem vagyok meggyőződve. A kampánynak ugyanis nem csak az a baja, hogy nélkülözi a kreativitást, de unalmas is: mindegyik darab egyforma. Az újabb és újabb hirdetések ráadásul tudatos fogyasztói magatartást feltételeznek, azt, hogy a vásárlót érdekli, mely termékek szerepelnek a kampányban. Holott az összefogás épp azért jött létre, mert a magyar fogyasztó nem vásárol tudatosan és nem márkahű.Dunántúli Napló; Cím: Reklám; Szerző: Lendvai Dávid; Dátum: 2001/02/19

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Idejében kifejlődött egészséges tüdejüknek köszönhetően kezdtek aztán fényes pályájukon egyre magasabbra kapaszkodni. Anyjuk fürge kezének irányításától a hármas ikrek egyelőre megszeppenten hallgattak. Nem méltányolták a szülő erélyes pályairányítását, makacsul önállóságra törekedtek. A Lötyi de Luxe márkájú személygépkocsi utasaival hajnalra érkezett a tengerpartra. Lötyi szerint ezzel a kocsival háborítatlanul csakis éjszaka lehet hosszabb utakat megtenni, mert ilyenkor a " sötétben minden tehén fekete " népi bölcsesség óvja. Abban lehetett valami, mert kisebb javításoktól eltekintve Lötyiéknek sima útjuk volt. Egyszer ugyan elvesztette a kipufogócsövet, háromszor ki - és visszaszerelte a karburátort és kijavított egy durrdefektet is. Bogár lelkiismeretesen segített neki. Kis kacsójában porhanyóssá vált az autórádió gombja, és véletlenül a gépkocsi jobb oldali ajtajának fogantyúját úgy sikerült megsimogatnia, hogy az rögtön letörött.Régió: erdélyi; Stílusréteg: szépirodalom; Szerző: Tar Károly

[Példa 4] (Szakasz Sajátos használat):
Nem mindegy hogy szépnek tartod -e magad? Úgyis lesz mindig valaki a másik nemből akinek kellesz. Ha meg Ő nem teszik neked akkor jöhet a jótékony sötétség. Hiszen sötétben minden.... A többi szépséget meg érezni kell és nem látni! Index Fórum; Szerző: HiMen; Dátum: 1999/02/22

[Példa 5] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Magát nem zavarja az a lapos orra, a széles pofája, meg a forradásos homloka? A szakácsnő vállat vont. - Engem ugyan nem. Azt mondják, a sötétben minden tehén fekete. Én meg azt mondom, fekete a sötétben minden bika is. Nevettek. Marie-nak még a könnye is kicsordult.Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Halálkastély; Szerző: Stadtdrucker Ernő A második példában látható komponenscsere nem sztenderd, csupán alkalmi változat.

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«