Red mora biti.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar smo prepričani, da se je smiselno držati pravil in predpisov, saj si s tem poenostavimo življenje. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]
S pregovorom utemeljujemo zahtevo po odgovornosti, kadar kdo krši dogovorjena pravila. [Zgled 4]

Po svojem osnovnem sporočilu, da je smiselno živeti v urejenih razmerah, je pregovor sopomenka k pregovoru Red je pol življenja.


Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Red mora biti, čeprav je slab. [Zgled 5] [Zgled 6] [Zgled 7]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Dobil sem opomin za plačilo porabljene vode, ker menda svoje obveznosti nisem poravnal, čeprav sem prepričan, da nisem prejel položnice. Toda kako pošiljatelju dokazati, da je morda krivda na njegovi in ne moji strani? Gre za neomembe vredna sto dva tolarja, a red mora biti, ni kaj. FidaPLUS

[Zgled 2]
To so malenkosti, s katerimi se ne obremenjujem. Nikdar se nisem obnašal zvezdniško. Taka so pravila in red mora biti. En gol mi še ne daje pravice, da prekršili reprezentančni hišni red. FidaPLUS

[Zgled 3]
V obmorskem angleškem mestu Great Yarmouth se je božiček stepel z mladeničem, posredovala je policija in - red mora biti - božička so v spremstvu jokajočih otrok odpeljali v ječo. Seveda je šel z njim tudi božičkov partner v pretepu. To se je zgodilo med karnevalom. FidaPLUS

[Zgled 4]
Za zadeve, ki niso izpeljane korektno, pač mora nekdo odgovarjati. Red mora biti, drugače ne gre. FidaPLUS

[Zgled 5]
/…/meni, da bi morala občina z odlokom uokviriti in poenotiti obratovalni čas trgovin v mestnem središču. Red mora biti, pa tudi če je slab! Zdajšnja stihija ne ustreza nikomur, še najmanj kupcem, trdi. FidaPLUS

[Zgled 6]
Nemčija je ena pravno urejena država in tam zapisana pravila jemljejo zelo resno. Red mora biti, četudi je morda slab! FidaPLUS

[Zgled 7]
Do polnoči je Zvone dremal bolj narahlo, kajti takrat je pričakoval, da ga bo poklicala patrulja, ki je krožila z belo modrim golfom po terenu. Točno opolnoči se je patrulja morala oglasiti, sporočiti, kje je, kaj je novega in kam gre, potem bo spet do dveh mir, ko se mora patrulja znova oglasiti. In tako vsaki dve uri do jutra. Red mora biti, pa čeprav je slab in te mori med spancem. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
red_mora_biti

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«