Pořádek musí být. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že je nezbytné řídit se jistými pravidly a dodržovat řád a systém. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví někdy referuje o svém německém ekvivalentu, což má podtrhnout význam a platnost přísloví s ohledem na stereotypní představy o německé pořádkumilovnosti. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Pořádek být musí! [Doklad 3]
Pořádek by měl být. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Řád a pořádek by měl být. [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktorem ale. [Doklad 1] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Naštěstí nám to ještě nevylezlo do nějakých obrovských sum," sdělila starostka Anna Pecková z Lažiště. S dlužníky zachází každá obec po svém. "Nesplacené částky sice nejsou příliš vysoké, ale pořádek musí být. Občanům dáváme na paušál delší splatnost a když nezaplatí, rozesíláme upomínky. Nějaký ten problém se najde se vždycky, my si s ním však umíme poradit," informuje o své strategii postupu proti neplatičům starosta z Bohumilic Jaroslav Nový. Deníky Bohemia, 23. 7. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Viděl jsem Hitchcockovy Ptáky (režisér hororu je na snímku), řekl po náletu postižený chovatel Jürgen Fritz a pokračoval, že "teď je zažil opravdu". Postěžoval si, že ani nemohl na havrany střílet, protože jsou v Německu chránění. Ordnung musssein, aneb pořádek musí být." Respektujeme (...) názor většiny o konání třetího kola (prezidentské) volby a požadujeme její konání co nejrychleji, nejpozději v Ústavou daném termínu," praví se v usnesení výkonné rady ODS ze 3. února. Týden, č. 7/2003

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Strašně těžce se o tom mluví, 11. zářím jsem byl nesmírně zděšen. Já jsem Světové obchodní centrum chápal právě jako "královský hrad", ne Dalibora ...? Ale ten král je svým způsobem taky Daliborem, pořádek být musí! Jde jen o to, aby se změna a řád dostaly do harmonie, protože součástí každého pořádku musí být jeho permanentní proměna - když tom tak není, je po pořádku. Britské listy, 20. 6. 2003

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Alespoň by nám nic neuteklo a byli bychom v obraze, malovali si barvitě. To, že jim křesla radních voliči jaksi nevyblokovali, zůstávalo stranou. Ale pořádek by měl být, vždyť třeba za první republiky opozice měla prostor v radách, namlouvali si. Stranou pak zůstalo, že po první republice tady taky byl jakýsi Únor a dalších čtyřicet let, kdy demokracie odešla do věčných lovišś. V Týně však ve čtvrtek zastupitelská demokracie obstála. Deníky Bohemia, 6. 3. 2004

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Nemám auto, dům, chatu ani mobil. Řada zdejších lidí by mi věřila, že nemám co tutlat. 2. Zatím jich je dostatečný počet. Jen kdyby byl vážný důvod. 3. Ne. 4. Teoreticky bych nebyl, řád a pořádek by měl být. Úřední hodiny by měly být dané. 5. Nejsme velká politika, která rozhoduje, kde bude silnice a kde bude most. Nikdy jsem neuvažoval, kam by se dávaly velké peníze, ale mám představ, kde by se dalo pomoci i bez nákladných investic. Mladá fronta DNES, 21. 10. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="pořádek"]{0,2}[word="být"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«