Rubáš nemá kapsy. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že nemá smysl hromadit bohatství a pozemské statky, protože na konci lidského snažení je stejně smrt a z tohoto světa si nic neodneseme. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Rubáš kapsy nemá. [Doklad 2]

Záměna komponent#

Rubáš (stejně) nemá žádné kapsy. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Vyjadřuje to moudrost, že tam za bílou zdí myšenského hřbitova se budeme všichni rovni, ať sedlák, či podruh a každému budou stačit ty dva sáhy černé země. Tak nač ten pozemský shon, nač ty dostihy, nikdo si sebou nic nevezme a rubáš nemá kapsy. Deníky Bohemia, 22. 1. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Ale Helena chystá ještě další velkolepý čin. Příští rok chce zajít k notáři a veškerý majetek svůj i manželův odkázat právě dětem ze Šarišských Michaľanů: "Jsme lidé smrtelní a rubáš kapsy nemá. Blesk, 29. 11. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Natahuj se, kam ti postel stačí," rozdělila se v sobotu v Třebíči Helena Růžičková na tiskové konferenci se svou zkušeností. A dodala: "Každej den je krásnej, jen si ho nesmíme zkazit. Rubáš stejně nemá žádné kapsy, takže si odtud odneseme jen to dobré i zlé, co jsme udělali." Konalo se totiž setkání s autory a hrdiny knih vydaných tamním nakladatelstvím Akcent. Právo, 23. 11. 1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Až starý člověk si uvědomuje," říká Švec, který osmdesátku nepovažuje za žádný mezník, zasluhující si oslavu ," že nikdo si s sebou nic nevezme. Každému budou stačit ty dva sáhy černé země. Rubáš nemá žádné kapsy..." Opravená Spravedlnost se vrací z Krumlova zpět do Prachatic V pátek dopoledne se má vrátit renesanční socha alegorie Spravedlnosti na prachatické Velké náměstí. Byla ozdobou tamější kašny, než ji na jaře letošního roku shodila vichřice a rozbila na několik kusů. Deníky Bohemia, 15. 9. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="rubáš"]{0,3}[lemma="kapsa"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«