Ruka ruku myje. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se někteří lidé při pochybném, podvodném nebo zločinném jednání navzájem kryjí a pomáhají si. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

V dokladu se poukazuje na konkrétní nekalé, či dokonce nezákonné dění. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Ruka ruku myla. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

"Na mé upozorňování, ani na žádost o nezávislou komisi, nebral nikdo zřetel. I lékaři, kteří mi potvrdili, že se dusila už o hodinu dřív, pak všechno popřeli. Ruka ruku myje. Přišli by o prémie, možná i o místa," říká se slzami v očích zoufalý otec. Čech přitom má svědectví předního anesteziologa, který po prostudování záznamů jednoznačně uvedl, že poškození mozku pacientky zavinili lékaři svou nedbalostí, a aby se vyhnuli odpovědnosti, změnili dokumentaci. Mladá fronta DNES, 14. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Štve mě totiž, že rozhodčí za špatné výkony pokuty nedostávají. U nich trotiž společně s delegáty ruka ruku myje. Mladá fronta DNES, 6. 5. 1994

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
V reprezentaci tehdy, bohužel, byly určité svazky, když ne rodinné, tak takové velmi přátelské, kde svým způsobem ruka ruku myla. Lidové noviny - Finále č., 1992

[Doklad 4] (Odstavec Další doklad):

Ruka ruku myje. Pozoruhodné byly odpovědí týkaající se etiky. Dvacet procent dotázaných uvedlo, že na jejich školících působištích bylo běžné připisovat na výzkumné práce jména lidí, kteří se na věci ve skutečnosti nepodíleli. Lidové noviny č. 60

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="ruka"]{0,3}[lemma="mýt"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«