Ryba smrdí od hlavy.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje poznatok, že za zle fungujúce veci je obyčajne zodpovedné zlé vedenie, resp. tí, čo stoja v istej hierarchii najvyššie. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rôznych aktualizovaných transformáciách. [Doklad 3] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Ryba smrdí vždy od hlavy Der Fisch stinkt immer vom Kopf her.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje väčšinou vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V praxi sa však neuplatňoval. Od 1. novembra 1995 ho nahradil ústavný zákon o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. Tiež sa ukázal ako bezzubý. Za šesť a pol roka NR SR nevydala ani jedno uznesenie o rozpore záujmov štátnych funkcionárov. O korupcii najmä vo verejnom sektore a následných etických, morálnych a ekonomických problémoch vedia občania tohto štátu svoje. Pritom i tu platí, že ryba smrdí od hlavy. Ukázali sa slabiny tohto zákona. Konanie o rozpore záujmov sa malo uskutočňovať na základe nedostatočne dôveryhodných údajov, spôsoby ich overovania sa legislatívne nedotiahli a sú dosiaľ v pôsobnosti orgánu, zloženého z poslancov, ktorí sami podliehajú režimu tejto právnej normy. Ako sa hovorí, ruka ruku umýva... Nečudo, že podľa výskumu verejnej mienky, ktorú zorganizovala agentúra Focus, 80 percent oslovených si naďalej myslí, že verejní činitelia uprednostňujú osobné záujmy pred verejnými. Čo nové prinesie právna úprava? Podstatne sa rozširuje pôsobnosť zákona ... Slovo 2002/16

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Do vlády by preto logicky mali prísť ľudia s čistým štítom, ktorí budú schopní plniť presadzovanie týchto požiadaviek. Capovia záhradníkmi Ako výsmech všetkým slušným ľuďom však pôsobí nominácia Ľudovíta Kaníka na post ministra práce sociálnych vecí a rodiny a Pavla Prokopoviča na post ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií. Obaja sú skôr zástupcami rozličných lobistických skupín než politikmi presadzujúcimi verejný záujem. Svet je plný paradoxov, a tak Dzurinda, ktorý v októbri 1999 odvolal Kaníka z funkcie prezidenta FNM zo slovami, že „ryba smrdí od hlavy a my nesmieme prižmúriť oči, ani keď ide o ľudí z nášho košiara, “ bude o týždeň sedieť v jednom kabinete s tým istým človekom, ktorému už raz vyslovil nedôveru v súvislosti s privatizáciou Nafty Gbely spoločnosťou Cinergy Group. Kaníkovu reputáciu potvrdili minulý rok aj odchádzajúci členovia DS po tom, ako sa stal predsedom tejto strany. Šebej, Tatár a spol. upozorňovali na to, že jeho politické aktivity sú prepojené aj s vlastnými podnikateľskými aktivitami. Slovo 2002/41


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
"Hoci tu žijem nejaký ten rôčik , nestačím sa čudovať, čo všetko na tomto malom Slovensku rozhoduje a kto všetko sa cíti dôležitý v tomto rozhodovaní. Oveľa viac ma však mrzí, že tu neexistuje určitá kultúrna pamäť. Kultúra je totiž v týchto narýchlo vykvasených pomeroch jedna z mála vecí, ktoré poľudšťujú našu existenciu. U nás upadajú krásne projekty príliš rýchlo do zabudnutia. Človek potom prepadá pocitu, že to celé možno ani nemuselo byť... Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. Overoval som si to, ryba smrdí aj od chvosta. Ak sme momentálne odkázaní na politickú reprezentáciu, ktorej kultúrnosť veľa nehovorí, musíme my od chvosta vynaložiť o to viac pozitívnej energie, ktorá sa rodí práve v oceňovaní detailov a zdanlivých nepodstatností. O tom, čo sa tu bude diať a kam to bude smerovať, predsa rozhodujeme my." Medzinárodný festival kultúrnych podujatí - Dni Európy v Bratislave, ktorého hlavnými organizátormi sú mesto Bratislava a Kultúrne zariadenia Petržalky, bude hosťovať naše hlavné mesto od 8. do 12. mája. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 5.4.1997


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Ľúto mu bolo penzistov a ostatných chudobnejších ľudí. Práve tí sa usilovali dať čo najviac, hoci im samým sa nedostávalo. Role im pobrali do družstva, za robotu dostávali almužnu len koncom roka. Boli však aj také roky, že museli sami doplácať. Bývalý kostolník, no sám pred sebou nikdy nezbavený hodnosti, a teda ani povinnosti, zvolal cirkevnú radu Goliášova a povedal : - Nech platia tí, čo tú krivdu nášmu pipovi spôsobili. Goliášovania nerozumeli. - Koho máš na mysli? Okresných esembákov? - Od hlavy ryba smrdí. Všetkých našich duchovných otcov pobrali na rozkaz Prahy, nech teda platí Praha. svojim chlapom a najmä, čo im nahovoril počas dlhej cesty vlakom do Prahy. Fakt je, že goliášovskí fasádnici sa prihlásili do zamestnania v Pragostave s tým, že tri týždne - okrem nedelí - budú pracovať aj po sobotách a na štvrtý pôjdu domov. Riaditeľ súhlasil s podmienkou, že ich vezme skúšobne na tri mesiace. Už po druhom im však vydal definitívy : tak vzorne robili a také výkony podávali. Literárny týždenník 2000/12

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Na poslancov sa pozerám ako na ľudí, ktorí vykonávajú svoju prácu a parlament vnímam ako hociktoré iné pracovisko. Boli ste nahnevaný, že už nesedíte v parlamentných laviciach ? Priznám sa, že ma to poriadne „štvalo“. Ani nie tak preto, že sme neboli zvolení, ako to, že rozpad strany sme si spôsobili vlastnými silami. A jednoznačne to bola chyba vtedajších funkcionárov. Mnohí tvrdia, že to bola chyba členskej základne, ktorá sa nevedela dohodnúť. Ja tvrdím, že ryba smrdí vždy od hlavy. Môžete ich menovať? Sú len dvaja a oni už vedia, ktorí sú to. Predpokladám, že hovoríte o Jánovi Slotovi a Anne Malíkovej. Ste s nimi v kontakte? Čo sa týka Jána Slotu, od roku 1990 sme boli spolu. Dovolím si tvrdiť, že žiadna dvojica na slovenskej politickej scéne nevydržala tak dlho vedľa seba. Zrejme to niektorým ľuďom klalo oči a robili všetko pre to, aby tím Slota - Moric rozbili. Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2004, roč. 58, č. 34.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Je to strach, že niečo pokazí, prezradí alebo že sa, nedajbože, ukáže šikovnejším ako jeho vedúci. Nemáme ani štipku nádeje, že sa v dohľadnej dobe niečo zmení. Na to by bolo treba príliš veľa odvahy. Napríklad zaviesť núdzový režim a obmedziť prevádzku štátneho aparátu, keď niet na ňu peňazí. Robiť polovičaté práce, vypracúvať rôzne koncepcie a projekty, na ktorých realizáciu nie sú a nebudú peniaze, to radšej nerobiť nič. Keďže ryba smrdí od hlavy, a úroveň štátneho úradníka je rozmenením úrovne vlády na drobné, na ministerské posty treba nominovať naozaj odborníkov. Štátne financie predsa nemôže spravovať osoba, ktorá si nedokáže ustrážiť ani rodinný rozpočet a musí si požičiavať peniaze od svojho šoféra. Alebo post ministra zdravotníctva by mal zastávať človek, ktorý má tiež vzdelanie z oblasti práva, financií a výkonu štátnej správy. A nemusel by byť ani lekár, čo je napríklad úplne bežné v krajinách Európskej únie. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3388; Práčovňa


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Bol tiež v hlbokom rozpore so zaužívanými medzinárodnými konvenciami, ktoré nepripúšťajú dvojité zdanenie. Daň z motorových vozidiel bola ale duplicitnou daňou k cestnej dani. Jednoucho, zákon bol po odbornej i formálnej stránke absolútne neprijateľný, nehovorme radšej o jeho pochybnej efektívnosti. Bol pravou vizitkou neschopnosti legislatívcov zabarikádovaných za stenami ministerstva financií. Absurdný zákon, za ktorý mal niekto zaplatiť minimálne "stoličkou", sa ale nestal dôvodom na čistenie žalúdkov vo vlastných radoch. Ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Brigita Schmögnerová, nielenže nepripustila kritiku k práci jej ministerstva, ale dokonca našla odvahu smerovať výčitky na premiéra, ktorý sa nevyjadril k výplodu " financmajstrov " práve pochvalne. Jej reakciu možno prirovnať k urazenosti chronickej " jednotkárky ", potom ako jej nevyšiel príklad z matematiky. Sebareflexia teda neprichádzala do úvahy a zdá sa, že ani nie je na programe dňa. "Nechceli ste daň z motorových vozidiel, jej predpokladaný výnos musíme získať z cestnej dane a dane z uhľovodíkových palív" ... Profit 1999/12

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Tam nám roztrhlo motor. Pozbierali sme z cesty úlomky motora, ojnice a iné hriadele a zavolali odťahovaciu službu. A vtedy sa to začalo. Ani nie o dvadsať minút prišlo odťahovacie vozidlo Záchranného systému Slovakia z Fiľakova. Mal som spočiatku obavy, keď som si spomenul na hlúpe vrtuľníkové vyhlásenie ich vrchného bossa, ale ako vývoj situácie ukázal, tejto rybe smrdí LEN hlava. Prišli dvaja absolútni profíci, ktorí nielenže boli milí a prívetiví, ale mali za 5 minút naložené bratovo veľmi veľké a veľmi ťažké auto. Šéf nám zároveň oznámil, že vo Fiľakove už čakajú ďalší dvaja záchrancovia aj s pasmi, aby mohli zobrať auto do rakúskeho servisu. O niekoľko okamihov bol milý bračok na ceste v snehobielom a vyblýskanom odťahovacom aute, z ktorého ešte pár sekúnd pred odchodom šéf svedomito pozotieral fliačiky oleja, ktorý vytekal z trosiek motora. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.7.1996

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="ryba"] []* [lemma="smrdieť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«