Ryba smrdí od hlavy. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že za neúspěchy a nepořádek zodpovídá vedení, tedy ti, kteří jsou v hierarchii nejvýše. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje v aktualizovaných kontextech. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Ryba např. jak známo, přece, vždy
smrdí od hlavy. [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je součástí komplexní argumentace, která má prokázat zodpovědnost vyšší instituce. [Doklad 6]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
"To ale musí dokázat až vyšetřování." A dodal, že kdyby Havel o léta trvajícím šikanování ve strážních rotách věděl, něco by s tím udělal. Vlivný úředník ministerstva obrany má rovněž pro Tomečka doporučení. "Pro Hradní stráž padne jako ulité: ryba smrdí od hlavy. I když v ní působí mimořádně schopní důstojníci, není to nic platné. Hradní stráži nikdo nevelí." Stanovisko velitele Jaroslava Indrucha se nepodařilo získat. Deset vojáků, které kvůli šikaně vyšetřuje policie, slouží dál. Mladá fronta DNES, 4. 11. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
České armádě dnes nepomůže ani několik elitních v zahraničí oceňovaných jednotek a zaslouženě ji čeká bolestná reforma. Nikdo také nepopírá, že projekt bitevníků L-159 není perfektní a je od něj nutno odhánět nebývale mnoho much. A že i armádní rybička smrdí od hlavy, jak si dovoluje směrem k důstojníkům naznačit ministr, je také nasnadě . Mnoha vojákům prostě promluvil z duše. Proč tedy tolik humbuku? Tvrdík je první ministr obrany, který nalil veřejnosti čistého vína, tak proč ho pranýřovat? 7. 11. 2001

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
A svědomí je subjektivní záležitost , nikoliv obecná norma. Je dobře, že novináři píší o nešvarech ve zdravotnictví. Ale bylo by ještě lépe, kdyby se nedotýkali jen jednotlivých a mírně senzačních podrobností, ale pokusili se napadnout celý postsocialistický systém. Ryba, jak známo, smrdí od hlavy. A naše zdravotnictví? Účinný postoj US Ad LN 2. 7. 1998: Političtí mistři světa... Ohlasy a dopisy Adam Drda kritizuje Unii svobody za to, že si zužuje vyjednávací pole odmítáním koalice s ČSSD. Lidové noviny, č. 157/1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Dnes, kdy víru v Boha úspěšně vystřídala důvěra v bezpečí s křidélky Always, je takové spoléhání na všemocnost autorit zjevně nemístné. Přesto jsme ho neustále svědky. Poklesl hospodářský růst? Vyměňme předsedu vlády! Vykolejil vlak? Vyhoďme generálního ředitele! Ryba přece smrdí od hlavy! Stalo se všeobecně oblíbeným tvrdit, že lidé mají nebezpečný sklon vyhledávat jednoduché pravdy na úkor nekonečné složitosti života. U značné části veřejnosti to však dnes funguje právě naopak. Prostá vysvětlení ji nedokáží uspokojit, a tak baží po stále krkolomnějších zápletkách. Mladá fronta DNES, 20. 5. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Na prvním místě je to o manažerech. Mluvilo se, že nemáme schopné střední podnikové vedení, a ukazuje se, že problém je v tom, že nemáme schopný vrcholový management. Ryba vždy smrdí od hlavy. Pokud dlouhodobě firma neprosperuje pod stejným vedením, není to samo sebou. Velké firmy mají velký problém se změnou podnikové kultury a přistupu lidí k práci. Byly zvyklé, že dříve se chodilo žebrat o jejich výrobek, nyní je to obráceně. Právo, 22. 12. 1998

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):

Bylo trapné sledovat to nedorozumění přímo osobně. Vím, že se vedení divadla snaží celý skandál ututlat, protože ryba smrdí od hlavy," uzavřel zastupitel. "O míře odpovědnosti lze hovořit až po dokončení šetření," dodal Kopál. Sloučení divadla se střediskem se projeví teprve příští sezónu Od Nového roku je Západočeské divadlo v Chebu sloučeno s Městským kulturním střediskem. Právo, 4. 1. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="smrdět"]{0,2}[lemma="hlava"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«