Fejétől bűzlik a hal. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy ha valamely közösség tagjai vétkesek valamiben, annak gyakran az az oka, hogy vezetőik rossz példával járnak elöl. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
„A hiba a rendszerben van” – mutatott rá az ÁSZ az 1993. évi állami költségvetés zárszámadása kapcsán arra, amit a népnyelv a „fejétől bűzlik a hal” formulával szokott kifejezni, azaz: ha a központi költségvetés információs rendszere alkalmatlan a közpénzek és a közvagyon áramlásának nyomon követésére, akkor a zűrzavar csak még nagyobb az „alsóbb szinteken”. Heti Világgazdaság 1995/09/2., 108

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Amikor az állampolgár azt látja, hogy a koalíciós partnerek stratégiai szempont-ból – a közös kormányzás fenntartása érdekében – szemet hunynak egymás stikli-jei felett, maguk is hajlamosak lesznek arra az álláspontra helyezkedni: fejétől bűzlik a hal, bolond, aki másként cselekszik. Heti Világgazdaság 2000/10/28., 61

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A tendencia nagyon is megvan. A beteg pszichotikus, hipochonder stb. Azt mondd meg nekem, hogy kullanccsípés után hogy van arca orvosnak 9 éves gyereken szklerózis multiplexet diagnosztizálni? Ami a fizetéseket illeti: IMHO ha EGYSÉGESEN nagyon akarták volna hát elérik a szignifikáns emelést. De mivel fejétől bűzlik a hal... és a fejnek a korrupció áll érdekében... alapítsál szakszervezetet, majd meglátod, hogy a góréknak nem áll érdekében a javítás. Index Fórum; Szerző: JT; Dátum: 1998/11/13

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Idézném önnek Kornai professzor úr számítását, és ez a mai hozzászólásokban már egy ízben elhangzott: Ha száz egységnek vesszük az összes adóterhet, beleértve a munkavállalói és a munkáltatói adóterhet, akkor ebből a munkavállalónak mindenféle adó levonása után körülbelül 30-35 egység marad. Ez kevés ugyan, de az ön által idézett szám ehhez képest enyhén szólva pontatlan. Végezetül engedje meg, hogy egy megjegyzést tegyek én is. Ön említette, hogy fejétől bűzlik a hal. Ezzel a megállapításával a magam részéről egyet tudok érteni, hozzátenném: úgy ítélem meg, hogy az önök frakcióvezetőjének hozzászólásai, ezek fontossága kisugárzik a kisgazda-frakció egészére. Köszönöm szépen a figyelmet. Országgyűlési Napló; Szerző: BURÁNY SÁNDOR ( MSZP ) :; Dátum: 1996/03/06

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Ez itt a publicisztika akar lenni. Egy jó kis publi. Cikk, amelyben elmélkedem, gondolkodom, véleményt fejtek ki, satöbbi. Főleg satöbbi. A publicisztikák már csak ilyenek, satöbbivel tömik tele az olvasók fejét. De persze fejétől bűzlik a publicisztika. A publicistától. Magyar Hírlap 1994/11/5., 7 A példa a mondanivaló értelmében való érdekes ferdítése a közmondásnak.

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
kik ígéretének szóbeli megegyezés vagy írásos szerződés ad jogi formát, de akiket nemcsak törvény kötelez, hanem erkölcsi parancs is. Ha a politikus nem teljesíti ígéretét, legfeljebb csalódást kelt, s legközelebb más kap szavazatot. Ha a polgár nem teljesíti az erkölcsi parancsot, kölcsönös bizalomvesztés kezd pusztítani a társadalomban, " Róma ledűl s rabigába görbed ". A politikus leváltható, az állampolgár nem. Márpedig akkor az a mondás is érvényét veszti, hogy fejétől bűzlik a hal. Akkor a haltól kezd bűzleni a fej. Magyar Hírlap; Cím: Ígéret; Szerző: Faragó Vilmos publicista; Dátum: 2001/11/23

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Egy olyan országban, ahol megtörténhetett az, ami Karol Sendreivel, soha sem lehet tudni.._._. Pedig meggyőzően hangzott, amikor Miroslav Kusý professzor néhány hete azt mondta, Európa lassan megnyílik előttünk, közelítünk a Nyugathoz, javult a helyzet az emberi jogok területén. Csak mi nem vesszük észre, mert itt élünk. És jöhetnek az olyan jól hangzó frázisok, mint a fától nem látni az erdőt, meg a saját szaga senkinek sem bűzlik. No, meg hogy a fejétől bűzlik a hal... Hát, meglehet, mert az ország fejének, sőt az egész kormánynak egy hétig tartott, amíg mélyen és nyilvánosan meg tudott döbbenni. Valahogy így működnek nálunk a dolgok. A meggyilkolt romáról először cigányviccek jutnak eszünkbe, később talán egy rendőrpoén. Hogy meghalt egy ember, az majdnem mindenkit hidegen hagy. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: JEGYZET; Szerző: SZENTGÁLI ANIKÓ; Dátum: 2001/07/18

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Egy ország politikai kultúrája és pszichés státusa között kétségtelenül szoros az összefüggés, s ez nem feltétlenül kölcsönös. Erre a népi bölcsesség a fejétől bűzlik a hal közmondás tanúsága szerint már régen felfigyelt. Igaz, ennek megfogalmazása idején a fejek olykor koronával, sőt szent koronával függtek össze, így a szagforrásnak a közhatalmi szerepkörből való eltüntetését több körülmény is nehezítette. Az eltorzult elmék eltávolítása mindazonáltal ma sem könnyű. Szlovákiában néhány éve elmegyógyászok memorandumban próbálták felhívni az ott miniszterelnöklő Bámulatos Bokszoló figyelmét, hogy fel kellene hagynia pszichés zavarainak a közéletben való kiélésével, mert azt az egész ország megsínyli. Az érintett nem szívlelte meg a tanácsot, így a következő választásokig kellett várnia leváltására. Heti Világgazdaság; Cím: Vélemények; Szerző: ( A szerző a Pécsi Tudományegyetem docense ); Dátum: 2000/03/18

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Merhogy gyengítik az ellenzéket, hiszen terrorizálni lehet a közel álló vállalkozásaikat, mindamellett eredményt is felmutatnak, hogy lám-lám, mennyi piszok kis simlis adó és áfa csaló garázdálkodott itten, a polgárok vérét szívva. Arról bőszen nem beszélnek, hogy ezeket a csalásokat frankón testközelből ismerik, mint a kukutyin-2 kft / rt / bt tulajdonosa átlágjózsef nemelvtársbarát. De hát aki nem elvtásbajtás-polgár, az ne akarjon adót csalni, mer a főadócsaló majd jól memogyorózza. Szóval ezért bűzlik fejétől a hal. Index Fórum; Szerző: Mogorva; Dátum: 1998/12/03


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«