S hlúposťou aj bohovia márne bojujú.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie kriticky poukazuje na skúsenosť, že s nerozumnými postojmi, názormi alebo s nerozumným správaním sa človek stretáva neustále. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Proti ľudskej hlúposti aj bohovia márne bojuájú. Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Proti ľudskej hlúposti je márne bojovať. Mit der menschlichen Dummheit ist vergeblich zu kämpfen.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje v niekoľkých syntaktických obmenách. [Doklad 2] [Doklad 4] [Doklad 5] [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Birmbaum napríklad predpokladá – a celý jeho ďalší postup nespočíva na ničom inom ako na tomto nepotvrdenom predpoklade –, že celé spektrum textov nájdených v Kumráne sa presne týka rozmedzia rokov od 300 pred n. l. do roku 68 n. l. V jednom prípade si takto vyberá text Samuela nájdený v Jaskyni 4 v Kumráne. Keď metodicky prečesal text, dospel k citovaniu štyridsiatich piatich exemplárov určitého kaligrafického znaku a jedenástich prípadov iného znaku. Ako poznamenal Schiller, „ Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergeben “ (S hlúposťou márne bojujú aj bohovia – pozn. prekl.) Z dôvodov, ktorým by sa počudovali aj bohovia, Birnbaum potom pokračuje stanovením rovnice ... Baigent, Michael; Leigh, Richard: Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora. Bratislava: Remedium 2005.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Boj s iracionalitou nesmieme vzdať! Niekedy, keď okolo seba vidíme, ako blbosť stále viac a viac hustne, najradšej by sme rezignovali a na ospravedlnenie svojho kroku si požičali slová F. Schillera: „Proti ľudskej hlúposti aj bohovia bojovali márne.“ Stačí to ale „vybaviť“ takto, vlastne útekom od rozumu? Hlúposť je tu predsa prítomná snáď od stvorenia sveta, „iba mení pôdu, ale vždy dorastá do starej výšky“ (W. Hazlitt). http://www.kpufo.eu/sk/?p=665


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Technická civilizácia dospela k svojmu azimutu a keď sa nespamätáme, končíme. Každý z nás je zodpovedný za to, čo robí, ako narába s tým čo má, čo mu bolo zverené. Ekologické poľnohospodárstvo môžeme chápať ako jeden z prejavov individuálnej zodpovednosti človeka za svoje zdravie, za zdravie ľudí vo svojom okolí, za zdravie Zeme. A že je na tejto ceste veľa prekážok? Určite. Ale s tým sa nedá nič robiť, pretože už starí Gréci hovorili, že proti ľudskej hlúposti aj bohovia márne bojujú. Zatiaľ ste na Slovensku jediný, hoci v Čechách sú už dávnejšie známe ekologické farmy o západnej Európe ani nehovoriac. Môže to však fungovať aj na Slovensku? - Možno áno, ale veľa veci treba zmeniť. Od roku 1998 u nás platí zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín. Stálo ma dva roky úsilia kým so zistil, čo znamená v praxi. Pritom som pri príprave svojho projektu narazil na takú byrokratickú bariéru, že som mal čo robiť, aby som literu zákona dodržal ... Východoslovenské noviny - Korzár 2002/11

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Chápem to tak, že svojho času vás rôzne špekulácie o tom, ako ste k hotelu prišli, zaťažovali... Rátali sme s tým. Pred desiatimi rokmi, keď sme hotel otvárali, sa písalo o tom, čo všetko som vytunelovala, aby som mohla rozbehnúť podnikanie, a podobné nezmysly. Dodnes sa s takýmito názormi stretávam. Naše podnikanie je veľmi osobné, vidno za ním aj moju tvár. Práve teraz sme oslávili desiate výročie otvorenia hotela, vlani sme pridali v Trenčianskych Tepliciach ďalší a som hrdá, že sme to tak dlho vydržali. Zo začiatku ma rôzne špekulácie ťažili, ale potom som si povedala, že proti ľudskej hlúposti je márne bojovať, a naučila som sa ju nevnímať. Čím nechcem povedať, že ma nezaujíma názor človeka, ktorý sa v tomto biznise vyzná. Jedno viem určite – mať hotel je ťažká drina. http://www.mojcasopis.sk/spolocnost/interview/6861-kamila-magalova-zavis-musim-pretrpie.html


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Mnohí sme už dávno vedeli, že homeopatia je čistá pseudoveda. Na jednom stretnutí odborníkov z rôznych oblastí vedy (prístup mali aj obhajcovia homeopatie) v Prahe tuším v roku 1993, získala homeopatia dokonca titul „podvod storočia“, a to v nesmierne silnej konkurencii (napr. astrológia, numerológia, ufománia, psychotronika a pod.). Ale málokto tušil, že homeopatia sa dokáže aj „vyvíjať“ a štiepiť na stále absurdnejšie varianty. A o tom som chcel informovať týmto textom aj ostatných, i keď z trpkých skúseností viem, že všetko, na čo tu upozorňujem, je aj tak možno vanitas vanitatum et omnia vanitas – márnosť nad márnosť a všetko je márnosť (Kaz 1,2). Na druhej strane však, i keď proti ľudskej hlúposti aj bohovia bojovali márne (F. Schiller), predsa len treba niečo robiť, lebo k víťazstvu zla (hlúposti) stačí už i to, keď slušní ľudia nebudú robiť vôbec nič (E. Burke)." http://diskusie.zena.atlas.sk/zdrava-vyziva-/preco-uzivat-homeopatika-/1515341.html?diskusiaStrana=2


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="hlúposť"] []* [lemma="márne"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«