Svet je jedna veľká dedina.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje prekvapujúce zistenie, že aj vo vzdialenom, cudzom prostredí môžeme stretnúť náhodou stretnúť známych ľudí, alebo ľudí s rovnakými záujmami. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rôznych transformáciách. [Doklad 3] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Svet sa stane veľkou dedinou. [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa variantne so slovesami "byť" a "stať sa" v rôznych gramatiských tvaroch [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 5] [Doklad 6][Doklad 7]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Lavína hlasov kritizuje sudcov zákaz na uverejňovanie správ o procese, vrátane práva verejnosti vedieť včas, kedy sa bude konať. Kanaďania si nemôžu utvoriť vlastnú mienku o spravodlivosti verdiktu pre Karlu Homolkovú. Tealovi advokáti argumentujú, že zákaz neprospieva ich klientovi. „Máme obavy, že Karla bola vykreslená ako obeť manžela,“ hovorí Timothy Breen, jeden z obhajcov obžalovaného. Newsweek komentuje: „V čase, keď svet je jedna veľká dedina, si nemôže žiadna demokratická spoločnosť dovoliť zamurovať informácie o prípade, o ktorom by väčšina ľudí radšej nikdy nepočula!“ To je veta To je veta „Myslím si, že Rusko je choré, psychicky choré, a preto potrebuje psychológa. Ak bude chcieť normálneho prezidenta, zvolí ma. Ak nie, nech potom ďalej vládnu kombajnéri.“ SME. Denník. Bratislava: Petit Press 04.12.1993.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Toto nie sú moje slová, ale niekoho iného. Vyjadrujú však veľmi presne cestu do Santiaga a pocity... putovanie, 900 km, chôdza, ticho, teplo, dvaja, priateľstvo, skúška, obeta, teplo, púšť, ticho, masa ľudí, boľavé nohy, vysoké ceny, kostol, Boh, pokoj v duši, nové skúsenosti, prach, autá, bicykle, diery vo vibramách, odpútanie sa od domoviny, iný svet, svet - veľká dedina, láska, veľa milých ľudí, tolerancia, empatia, sebapoznanie, prijatie iných náboženstiev a kultúr, dlhá cesta, pamiatky, refugio, camino, tuniak a cibuľa, domov, autostop, viera, Boh, pesničky, peklo na slnku, ráno zima, skauti, cirkev ako veľká rodina, ťažké dni, radosť z obyčajných vecí, čas na vnímanie každodenných zázrakov, čas na seba a na Boha, jedna báseň, mestá a dediny, hory a pustiny, kravy a kone, zábava, namáha, bohatstvo vnútorného sveta, radosť z neznáma, sloboda, túžba po domove a priateľoch, 40 sekúnd na internete... http://www.sherlock-holmes.sk/galik/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=59


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
V posledných desaťročiach nadobúda svet podobu veľkej dediny, keď sa skracujú vzdialenosti a sieť komunikácií sa úžasne rozširuje. Rozvoj moderných dopravných prostriedkov čoraz väčšmi zjednodušuje presun osôb z jednej krajiny do druhej, z jedného kontinentu na druhý. K dôsledkom tohto významného sociálneho fenoménu patrí existencia takmer 150 miliónov prisťahovalcov roztrúsených v rozličných častiach sveta. Tento údaj zaväzuje spoločnosť i kresťanské spoločenstvo zamyslieť sa nad tým, ako na začiatku nového tisícročia primerane odpovedať na výzvy prichádzajúce zo sveta, v ktorom musia žiť bok po boku ľudia rôznych kultúr a náboženstiev. uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Nech sa páči, vstúpte do neolitickej chatrče. Prejdite sa v prútenej ohrade pre dobytok. Monteneuf je maličké. Je kúzelné. Nakoniec ešte Bretónci. Jeden večer našej cesty sme mali možnosť stráviť na farme jedného z tunajších rodákov. Bol to nádherný večer. Nebudem sa o ňom rozpisovať. Citovať budem len nápis v slovenčine, ktorým nás uvítal: Keď bude svet jedna veľká dedina, budeme všetci susedia. Pred akými možnosťami stojí dnes väčšina obyvateľstva západného - teda toho rozvinutejšieho - sveta v súvislosti s rozvojom nových technológií, to je otázka, ktorá trápi nejedného futurológa, ale aj podnikateľa — napríklad výsledok boja o mediálny nosič budúcnosti rozhodne aj o zisku či strate toho - ktorého koncernu. http://www.inzine.sk/article.asp?art=4100; Cestovanie

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Je nemorálne vyhlasovať Palestínčanov za votrelcov v krajine, ktorú dal Boh Židom. Tí, ktorí podľa tohto tvrdenia konajú, zabudli, že Boh dal Svätú zem Židom s podmienkou, že budú chrániť cudzincov: “lebo aj vy ste boli cudzincami v krajine egyptskej“. Svet je celok a nielen z hľadiska morálky. Platí to a veľmi jasne aj v ekonomickej oblasti. V nasledujúcom storočí bude svet čoraz menší, až sa stane jednou veľkou dedinou a zákony hospodárskeho prežitia sa budú líšiť od tých, čo platili v storočiach merkantilizmu, keď bola objektívna potreba posilňovať vlastnú národnú ekonomiku na úkor iných v zmysle: víťaz berie všetko. Teraz je celkový trh priveľmi vzájomne prepojený, aby mohli platiť pravidlá predchádzajúcich storočí. A preto sa židovský štát vzďaľuje od modelu sebestačnej a samostatnej ekonomiky, ktorý predvídali sionistickí pionieri. Obrovské úsilie a množstvo peňazí si vyžiadalo zazelenanie púšte, ale pestovať obilie a kukuricu pomocou zavlažovania v Izraeli sa jednoducho nevypláca. Hertzberg, Arthur; Hirt-Manheimer, Aron: Židia: povaha a charakter židovského národa. Bratislava: Sofa 1999.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
“Hovorí sa, že dnešný svet je jedna veľká dedina, vďaka internetu a iným technickým vymoženostiam sa môžeme spojiť s hocikým na druhej strane zemegule za pár minút a zároveň za pár hodín sa tam I fyzicky ocitnúť. My sme také vymoženosti nemali, možno preto chceme našim deťom dopriať to, aby keď sa už vyberú do sveta, vedeli dohovoriť. Naše deti sa učia angličtinu na normálnej základnej škole, čo znamená, že čosi sa síce naučili, s rozprávaním to však bolo horšie. http://www.jazykovepobytymalta.sk/referencie_nagyova.php


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
A to nehovorím o ľuďoch , ktorí cestujú na študijné a pracovné pobyty do zahraničia. Nikto a nikde na Slovensku vás nenaučí lepšie cudziu reč ako priamo v rodnej krajine, kde sa ňou hovorí. Koľko rečí vieš, toľkokrát si... právnikom Stará známa pravda, ktorá vraví – koľko rečí poznáš, toľkokrát si človekom – je taká uznávaná, že sa o nej azda ani netreba presviedčať. Platila v minulosti a v období, keď sa globalizujúci svet, obrazne povedané, stáva jednou veľkou dedinou, je ešte aktuálnejšia. Túto skutočnosť si uvedomujú aj študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (PF TU). Podľa Beatrice Kufelovej, vedúcej Katedry cudzích jazykov PF TU v Trnave, prejavujú záujem o výučbu jazykov aj vtedy, keď im to žiadne povinnosti neukladajú. Odborná terminológia s certifikátom Viacerí študenti práva pokračujú v štúdiu predmetov cudzích jazykov aj v treťom a vo štvrtom ročníku. Volia si ich ako výberové predmety. Hospodárske noviny 07/08

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Jan Pavol II hovorí pred Medzinárodnou plánovacou konferenciou centrálneho výboru pre Svätý rok 2000 toto:„Dnešná doba ponúka komunikačné prostriedky, ktoré teraz v modernej, rýchlo a stále sa meniacej spoločnosti hrajú podstatnú úlohu. Myslím tu na stále ďalej sa rozvíjajúce a pozoruhodné mediálne technické prostriedky sociálnej komunikácie. Ide o veľmi rozšírené technické prostriedky, ktoré bezpochyby uľahčujú vzťahy medzi ľuďmi, zo sveta robia jednu „veľkú dedinu“ a preto aj prepožičiavajú novú podobu nástojčivosti evanjelizácie…“ „Posolstvá a životné modely, ktoré sú často od evanjelia veľmi ďaleko, sa dostávajú do bytov a otriasajú tradíciami …“ http://www.kaplnka.sk/dimenzie/apr98/10media.htm

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="svet"] []* [word="jedna"][]* [lemma="dedina"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«