Svet je globalna vas.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo dejstvo, da so se zaradi razvoja tehnologije in vpliva globalizacije zmanjšale razdalje med ljudmi, zaradi česar imamo občutek, da smo med seboj bolj povezani. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Tako stanje lahko vpliva na spremembo naših moralnih vrednot [Zgled 5], lahko pa celo povzroča občutek prestrašenosti, ogroženosti. [Zgled 6]

Posebnosti rabe#

Pregovor je razmeroma pogost v besedilih o novih možnostih sporazumevanja. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Različice#

Oblikovne različice#

Svet je postal globalna vas. [Zgled 2]

Svet se spreminja v globalno vas. [Zgled 5]

(Ves) svet postaja ena sama globalna vas. [Zgled 6]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Svet je globalna vas, komunicirati z njim je mogoče še drugače kot preko interneta ali z gledanjem tujih filmov. Niso torej samo ribe, opera, nakupi. Je tudi sporazumevanje, učenje novega in drugačnega. Potem nam je tudi naš sosed še malo bližji. FidaPLUS

[Zgled 2]
Globalizaciji je dal močan zagon predvsem razvoj novih tehnologij, na čelu s svetovnim spletom , ki je omogočil, da je svet postal globalna vas. Izmenjava podatkov po njem in po elektronski pošti je postala vsakdanji način dela, telesna prisotnost posamezne osebe pri tem ni več nujna. FidaPLUS

[Zgled 3]

Povezava računalniških in telekomunikacijskih zmogljivosti je privedla do izredne svetovne integracije - da je svet globalna vas, je danes fraza. Vsaka integracija pomeni tudi soočenje z jezikovnimi pregradami in seveda potrebo in zanimanje za možnosti njihovega premagovanja. FidaPLUS


[Zgled 4]
"To se nama je že zgodilo, kar ni nič nenavadnega. Zaradi razvoja komunikacij je svet postal globalna vas, v kateri so modni trendi enaki za vse." FidaPLUS

[Zgled 5]
Svet se spreminja v globalno vas, spreminjajo se moralne vrednote. FidaPLUS

[Zgled 6]
V tem pogledu zavest družbe še ne sledi tehnološkemu, gospodarskemu, in če hočete, tudi finančnemu razvoju, kjer ves svet postaja ena sama globalna vas ter je spričo takšnega razvoja prestrašen in se čuti ogroženega. Zato politika in javnost mnogokrat govorita drugačen jezik kot gospodarstvo in znanstveniki, ki napovedujejo socialni in gospodarski razvoj prihodnosti, in sta marsikdaj gluhi za še tako razumne argumente. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
#1svet_#1postati_#1globalen_#1vas
Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«