Svět je jedna velká vesnice. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví zprostředkuje zkušenost, že vzájemné poznání zmenšuje rozdíly mezi zeměmi a lidmi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se občas objeví v kontextu, který skrývá skeptický postoj k jeho obsahu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Svět je např. skutečně
jedna velká vesnice. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Nakonec spolubydlící chtěli vysvětlit, jak se vyslovují věty z české knížky. Po týdnu společného pobytu už všichni věděli, kde leží Praha, kde se mluví česky a shodli se, že svět je jedna velká vesnice, v níž přece jen ale existují malé rozdíly. "Například seriál Simpsonovi začíná na Madagaskaru o hodinu později než u nás," říká česká porotkyně. Ta se v rámci první kulturní výměny mezi městy, která hostí filmový festival. Mladá fronta DNES, 25. 5. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Jenže co je vlastně normálně? Možná už to jedem pozpátku a ani o tom nevíme. Ne nadarmo se říká, že jde všechno od desíti k pěti. Možná se vesmír začal před pár lety smršťovat, ale k nám se to ještě nedoneslo. Pak že je svět jedna globální vesnice! Tak mě napadá, že uhlí, ropa, plyn už měly dávno dojít, a přitom je toho pořád víc a víc a nikdo to nechce. Horníci na Mostecku by mohli vyprávět. Lidové noviny, 28. 7. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Se svou vrozenou schopností vcítit se a touhou, aby všichni lidé byli přátelé, se stal přirozeným kandidátem na řešení nejhorších sporů ve světě," napsal o něm týdeník The Economist. Clinton však poznal na vlastní kůži i stinné stánky nové doby, například zjistil, že svět je skutečně globální vesnice sledovaná médii, jejichž šoty mohou leccos změnit. "Někdy byl přinucen k akci i tehdy, když nechtěl. Jen proto, že se o něčem začalo mluvit v médiích," řekl Radek Khol. Mladá fronta DNES, 20. 1. 2001

[Doklad 4] (Odstavec Další doklad):
WOMAD neboli World Of Music, Arts And Dance je festival, který před devatenácti lety založil zpěvák Peter Gabriel. Myšlenkou, že svět je jedna velká vesnice, předjímal současné debaty o globalizaci. Festival WOMAD, jehož pobočky vyrašily v desítkách zemí světa, se nakonec udržel v konkurenci s přehlídkami pop-music. Nyní je síť festivalů WOMAD tak hustá, že se termíny jednotlivých akcí překrývají. Mladá fronta DNES, 27. 7. 2001

[Doklad 5] (Odstavec Další doklad):

Když jsem před jedenácti lety nastoupil na brněnskou katedru sociologie, na nástěnkách filozofické fakulty, jíž byla tehdy katedra součástí, visel leták, který začínal slovy: Kdyby byl svět jedna vesnice... Šlo o ekologický text, v němž se vypočítávalo, kolik která země čeho spotřebuje; z uvedených čísel jasně vyplývalo, že vyspělý svět žije z hlediska spotřeby přírodních zdrojů na úkor světa nevyspělého. Britské listy, 23. 7. 2003

[Doklad 6] (Odstavec Další doklad):

Je však trochu paradoxní, že takový pohled pro nás objevují Japonci. Je-li dnes svět jedna globální vesnice, může nám to snad někdy i trochu pomoci k účasti na vesnických poutích. Autor je hudební publicista. Mladá fronta DNES, 22. 7. 2003

[Doklad 7] (Odstavec Další doklad):

SVĚTU se přeci dnes s oblibou říká "Globální vesnice". Hmm, tak oni si na tom GJP o sobě mysl, že jsou světoví ? Když i do vstupu do Evropské unie nám několik měsíců ještě zbývá? Ani to ne - jen, že svět je globální vesnice a gymnázium je jeho součástí - to je pravda. Posuťte sami! Z válkou rozvráceného Sarajeva přijely do Poděbrad a prožily s námi chvíle krušné i veselé Maja a Sanja Tarailo. Deníky Bohemia, 23. 1. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="svět"]{0,3}[word="vesnice"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«