Výnimka potvrdzuje pravidlo.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Pflichten-Standards.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie sa používa sa v prípade, ak sa niekto alebo niečo odlišuje od všeobecne platného alebo zaužívaného na potvrdenie platnosti existujúceho pravidla. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje v podobe popierajúcej jeho platnosť. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Výnimky potvrdzujú pravidlo. Wörtlich: Ausnahmen bestätigen die Regel.
[Doklad 4] [Doklad 5] [Doklad 6]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v texte často modifikuje príslovkami času a spôsobu alebo vymedzovacími časticami.
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
často
občas
vždy
bezpochyby
zavše
však
iba
vraj
síce
príslovka
príslovka
príslovka
príslovka
príslovka
príslovka
častica
častica
častica
častica
častica
Komentár k zástupným komponentom
Slovesný komponent je často modifikovaný príslovkami času a spôsobu.
[Doklad 7] [Doklad 8] [Doklad 9]

Príslovie sa často vyskytuje vo forme vedľajšej vety. [Doklad 10]


/%
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Už v minulom čísle sme avizovali štúdiu Roberta V. Danielsa Sami doma, uverejnenú v americkom časopise Dissent vo februári roku 2000 Nebýva zvykom, aby redakcia uverejnila úmyselne príspevok, pretože je staršieho dáta. V tomto prípade výnimka potvrdzuje pravidlo. Čas tu nie je prekážkou, ale naopak výhodou – napriek faktu, že ide o analýzu zahraničnopolitickej doktríny USA. http://www.noveslovo.sk/archiv/2002-45/otrendoch.asp

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Návrh ovplyvňuje základné práva, konkrétne článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd a môže výrazne obmedziť občianske slobody a základné práva, a preto si výbor myslí, že tak ako výnimka potvrdzuje pravidlo, jeho obsah by sa mal obmedziť na stanovenie podmienok, ktoré by čo možno najmenej ovplyvňovali spomínané práva. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:069:0016:01:SK:HTML


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):

Čo tam po tom, že tých pár súkromných nemocníc funguje k spokojnosti vlastníkov i pacientov. To sú len výnimky, ktoré nemusia potvrdzovať pravidlo! http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=23189679&corpname=prim-4.0-public-all[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
S malými výnimkami nezomierajú tí, ktorí pokračujú vo výstupoch v dôsledku subjektívne nesprávneho zhodnotenia svojich možností (výnimky ako Marcel Rüedi na Makalu, alebo Stephan Wörner na Cho Oyu, potvrdzujú pravidlo), ale v dôsledku objektívnych nebezpečí vyplývajúcich z prírodného prostredia. Tento spôsob života je sám o sebe nebezpečný. Ďalší horolezci zomierajú v Alpách v dôsledku pádov a lavín, alebo pri rizikových druhoch športu. Elitu v Himalájach usmrcujú lavíny, padajúci ľad, uvoľnenie prevejov a pády. http://www.jamesak.sk/jclshow.asp?Id=181


[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Každý spisovateľ sa na Frankfurtskom knižnom veľtrhu cíti zoči - voči desaťtisícom kníh, ktoré sám nenapísal, nesvoj. Možno to prirovnať k žiarlivosti ženy, ktorá si v sprievode manžela prišla pozrieť súťaž krásy. Výnimky potvrdzujú pravidlo. Jednou z takých výnimiek bol na 52. svetových bakchanáliách knihy nesporne Jostein Gaarder, od svojho úspechu so Sofiiným svetom stálica na oblohe najznámejších, najvychytenejších, najdiskutovanejších spisovateľov. Literárny týždenník. Časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000, roč. 13, č. 42


[Doklad 6] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v odboroch a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života a odsúdenia, je zakázané. Samozrejme, aj tu výnimky potvrdzujú pravidlo_. Zákaz neplatí, ak dotknutá osoba na spracovanie takýchto údajov dala výslovný súhlas, koná sa to na základe iného zákona, v štátnom záujme alebo údaje spracúva náboženská či odborová inštitúcia a týka sa iba jej členov. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=17626347&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 7] (Odsek Typické použitie v texte):
Maximálna teplota sa pohybovala od 32, 4 v Poprade až po 34, 0 v Žiline. V nížinách od 34, 3 v Piešťanoch po 35, 5 stupňa v Bratislave. Výnimka vraj potvrdzuje pravidlo, v tomto prípade je výnimkou stanica v Košiciach, kde bola zaznamenaná najvyššia teplota 37, 0 v roku 1943. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 21.8.1998


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Ešte vždy nemáme jasno: kto je teda dobrý Slovák? A prečo? A čím? Á ktože menovite je taký dobrý Slovák? Napíšte, pomôžte zistiť, história (a trom vyžrebovaným aj redakcia SME na nedeľu) sa iste odvďačí. O národe ani nehovoriac. Som pravidelným čitateľom a odberateľom denníka, respektíve týždenníka SME na každý deň a pevne verím, že gros čitateľskej obce týchto najmladších, no podľa mňa najserióznejších novín na Slovensku tvoria rozhľadení, kultúrni a tolerantní ľudia. O tom, že výnimka často potvrdzuje pravidlo, som sa mohol presvedčiť pri čítaní listárne na druhej strane vášho týždenníka. Z pera pani Tomkuljakovej z Rimavskej Soboty srší toľká nenávisť voči maďarskej menšine na Slovensku a Maďarom vôbec, že by ju za to pochválili aj takí „experti" na riešenie národnostnej otázky na Balkáne, akými sú vodca bosnianskych Srbov R. Karadžič alebo povestný vodca radikálnej srbskej strany Šešelj. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 08.04.1993


[Doklad 9] (Odsek Typické použitie v texte):
Nie je žiadnym prekvapením, ak dvaja vysokí rodičia majú vysoké deti a dvaja nízki rodičia deti nízkej postavy. Výnimka však často potvrdzuje pravidlo. Výška postavy je polygenetický rys to znamená, že má na ňu vplyv viacero génov a výraznú úlohu zohráva aj neskorší vplyv prostredia, akým je napríklad podvýživa, ktorá môže obmedziť prirodzený rast dieťaťa. http://www.mamicka.sk/article-ktore-crty-odovzdame-svojim-detom.html

[Doklad 10] (Odsek Typické použitie v texte):

Filmy s dobrou povesťou a dlhým zoznamom cien na konte majú vždy paradoxne o čosi trochu ťažšiu štartovaciu pozíciu. Vyvolávajú totiž u divákov privysoké očakávania, ktoré v konečnom dôsledku bývajú skôr na príťaž. Debut Alejandra Gonzáleza Ińárritu patrí k piatim kandidátom na minuloročného Oscara v kategórii Najlepší neanglicky hovorený film, a je práve jedným z takýchto filmov. V tomto prípade však ide o výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. http://www.inzine.sk/article.asp?art=6957; Recenzie

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="výnimka"] []* [lemma="potvrdzovať"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«