A kivétel erősíti a szabályt. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy egyes esetek, amelyek ellentmondanak a szabálynak, még nem semmisítik meg annak érvényét [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Kivétel erősíti a szabályt. [Példa 8]

Komponensek cseréje#

X erősíti a szabályt. A Krisztus komponens a szövegbe ágyazás folytán cserélődik ki a kivétellel.
[Példa 9]

A bevétel erősíti a szabályt. Szójáték a kivétel és a bevétel szavak alaki hasonlósága révén.
[Példa 10]


Variánskomponensek#

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt közmondás):
…a politikai tabula rasát végrehajtó új hatalom is szakmai kompromisszumra kényszerül. Különböző történelmi példák egész sorát lehet említeni, amikor a győztesek – mintegy suba alatt – átvették a korábban felhalmozott tapasztalatokat, némelykor – kivétel erősíti a szabályt alapon – az előző rendszer inkriminált embereit is felhasználva.Magyar Hírlap 1998/09/21

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek)):
A rendszerváltás óta Magyarországon IMHO az eredeti tőkefelhalmozás ( kicsit rondábban, rablókapitalizmus ) időszakát éljük. Ez most a kóklerek és nem a becsületes emberek, becsületes vállakozások időszaka, és sajnos még el fog tartani egy ideig. Becsületes poltikusról mostanában pedig még úgyszintén nem hallottam ( ha van, akkor mélységes tiszteletem számára, azzal, hogy a kivétel köztudottan erősíti a szabályt ).Index Fórum; Szerző: HJM; Dátum: 1998/08/29

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek)):
S persze önként adódik a kérdés, ha a Postabankkal lehetett alkut kötni, akkor - amennyiben az érdek úgy diktálja - nyilván mással is lehet. Vagy tényleg egyszer volt csupán Budán kutyavásár, más szóval a kivétel erősíti a szabályt, azaz továbbra is érvényben vannak a választási ígéretek? Magyar Hírlap; Cím: Galló Béla : Bergengócia; Dátum: 1998/08/15

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Igaz, ami igaz, a lányos apák igen féltékenyek tudnak lenni, de mi ez ahhoz képest, amikor egy fiús mama megvizsgálja a menyjelöltet? Mi is hárman voltunk, és az én földreszállt angyal édesanyám számára egy lány sem volt elég szép, okos, kedves az egy szem fia számára, míg a mi udavarlóinkkal nem volt olyan szigorú. / Érdekes, magamon nem vettem ezt észre, nagyon szeretem a menyem, de - kivétel erősíti a szabályt. Index Fórum; Szerző: Nisa; Dátum: 1998/06/29

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat):
Svédországot mindezidáig elkerülték a nagyobb történelmi kataklizmák, bár nyílt utcán agyonlőtt miniszterelnököt láttak már ott is. De a Palme-gyilkosság volt a kivétel, a szabályt a jól adminisztrált eseménymentesség jelentette, amit ritkán borzolt fel szenzáció. Így aztán a svéd sajtó jobb híján egymás diszkreditálásával igyekszik kiérdemelni a nagyérdemű pártfogását. Magyar Narancs; Cím: Arccal a jogállam felé

[Példa 6] (Abschnitt Sajátos használat):
Szerencse azonban, hogy nyáron a politikusok is nyaralni mennek. Ha történik is valami, ritkán olyan nagy horderejű, hogy emlékezetesebb maradjon. Ha pedig mégis, akkor sem tévedtem, mert az a kivétel, ami erősíteni hivatott a szabályt.MRégió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Ugorj bele !; Szerző: Szabó Palócz Attila; Dátum: 2003/07/06

[Példa 7] (Abschnitt Sajátos használat):
- A kettő nagyon is összefügg, kiegészíti, ösztönzi egymást. A vallás segíti az embereket, hogy tudatosan vállalják magyarságukat! S aki tudatosan vállalja, az arra is ügyel, hogy gyermekeit is így nevelje. Egy-két kivétellel - s mint tudjuk, a kivétel csak a szabályt erősíti - minden magyar gyermek magyar osztályba jár, az elsőtől a nyolcadikig. Templomba is sok gyermek jön, ők a gyülekezet díszei, élő virágai. Van úgy, hogy majd leszakad a kar a rengeteg fiataltól. Ilyenkor nagyon átérzem, milyen szép a lelkipásztori hivatás, mennyire érdemes igét hirdetni, általa összetartani egy közösséget. Romániai Magyar Szó; Cím: Vámfalusi kistarisznya; Szerző: SIKE LAJOS; Dátum: 2001/14/04

[Példa 8] (Abschnitt Variánsok - alakváltozatok):
Köszönöm a goromba kérdést; de jóllehet karddal és hátulról támadsz rám, nem tudod, hogy a magamfajta szörnyetegnek hátralátó szeme van ám. Tudom, a próbafejezettel, szinopszissal házalni, szerencsés esetben leszerződni, megrendelésre regényt írni: ez a szabály; igen ám, de olyan szabály, hogy milliom kivétel erősíti, kivált nálunk. Írói tipológia dolga; magam ahhoz az alkotói típushoz tartozom, akinek az írás az életműködése. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Életút; Szerző: Határ Győző; Dátum: 1993

[Példa 9] (Abschnitt Variánsok - Komponensek cseréje):
Persze az, hogy " önjelölt ", a messiás meghatározásába beletartozik; minden megváltó per definitionem önjelölt - s ebben Krisztus is csak erősíti a szabályt. Már amennyiben hiszünk tétovaságának, amellyel a Krisztus ( nem az eredeti kis, hitbuzgó, zsidó-farizeus rabbi, Jehoshuah - hanem a Pál-kreálta Konstrukciós Krisztus ) a küldetését, szerepét puhatolni próbálók faggatása elől kitér, ill. dodonai feleletekbe menekül. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Köpönyeg sors; Szerző: Határ Győző; Dátum: 1997

[Példa 10] (Abschnitt Variánsok - Komponensek cseréje):
Viták a budakalászi Metro áruházról • A bevétel erősíti a szabályt Két táborra szakadt a 9 ezer fős Budakalász: a jó környezetet féltők ellenzik, az önkormányzati bevételekért aggódók támogatják, hogy az 1998-ban elfogadott általános rendezési tervet egy új Metro áruház kedvéért módosítsák. A hét végén népszavazásra készülő lakosság nemcsak a konkrét helyi ügyről, hanem végső soron a Budapest és Szentendre közötti, egyre fogyó szabad térség beépíthetőségéről fog dönteni. Heti Világgazdaság; Cím: Viták a budakalászi Metro áruházról; Szerző: Szabó Gábor; Dátum: 2000/05/6

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«