Ve víně je pravda. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Wahrheit (Pravda).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že společné pití vína lidi sbližuje a usnadňuje jim hovořit o věcech, o kterých by za běžných okolností nehovořili. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje spolu se svým latinským ekvivalentem. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Ve vínu je pravda. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Ve víně je pravda a např. zdraví
. [Doklad 2] [Doklad 4]
Ve víně je např. prý, totiž
pravda. [Doklad 3] [Doklad 6]
Ve víně je pravda, ...
[Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Kolikrát jsme se už s přáteli u vína přeli (v mylném předpokladu, že ve víně je pravda), zdali Bůh, Neznámá síla, Stvořitel, Duchovno či prostě Někdo stvořil Vesmír! Kdo tvrdil, že ano, Vesmír že povstal ze Stvořitelovy vůle, nutně musel očekávat otázku - dobře tedy, avšak kdo stvořil onoho Stvořitele? Měl též on svého Stvořitele? Lidové noviny, č. 74/1995

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Experti na víno prozkoumají jeho vliv na politiku Buchlovice - Víno a politika je téma čtvrté mezinárodní konference, připravené Folklórním studiem Buchlovice na únor příštího roku. Setkání muzik, sborů, politiků a přátel při víně má podtext In vino veritas et probitas - Ve víně je pravda a poctivost. Najde souvislosti mezi vínem a politikou obecně, ale také mezi konzumací božského nápoje "a úspěchy v komunální či mezinárodní politice." Probereme závislost politiků na víně, kuriózní případy, kdy víno ovlivnilo světové mínění, a prakticky znázorníme rozvoj (dementní). Lidové noviny, č. 74/1995

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Kupce na svůj lup, bohužel, najdou. Buď jsou hloupí a nechají se oklamat, anebo až moc vychytralí, co vědí, oč jde. Ani jim však zřejmě víno v ústech nehořkne. A pak že ve vínu je pravda ... Tři muži se zodpovídají z obchodu s marihuanou Kurdějov - Několikaleté vězení hrozí třem mladíkům , kteří spolu obchodovali s marihuanou. Dvaadvacetiletý muž z Břeclavska zprostředkoval dvěma o něco mladším mužům z Frýdku-Místku na severní Moravě koupi více než 86 gramů marihuany. Lidové noviny, č. 74/1995

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Ivan Kočárník nad červencovým rozhodnutím parlamentu o dvojím zdanění dlouho kroutil hlavou. "Rozlišit, kdo kolik nakoupil a kolik vypěstoval z vlastního, je těžko možné. To by berní úředník musel nad výrobcem vína stát a počítat každou kuličku hroznů," řekl tehdy novinářů. Ve víně je prý pravda, ale zatím se vyměřuje podle dvojího metru. Pro majitele vinohradů je to pobídka, aby co nejvíc zpracovali a prodali sami. Ti, co jsou odkázáni na výkup, diskutují o protekcionismu. Lidové noviny, č. 246/1993

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Úplně o něčem jiném je však interiér vozu, kde nezůstal kámen na kameni. Kompletní test vozu, který by měl po favoritu převzít štafetu nejprodávanějšího a nejdostupnějšího auta na českém trhu, přineseme v krátké době. Sudová vína v Praze neoplývají kvalitou -Ve víně je pravda, ale poznají se podle něj i lidé. Ti, kteří dobré víno vyrobí, se neobejdou bez kvalifikovaných prodejců a naopak. Pokud jeden či druhý selže, prodává se ve vinárnách a denních barech tak špatné víno, jako v Praze. Mladá fronta DNES, 25. 10. 1994

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Co to Václavy stálo námahy. A dnes? Ti doma se od nás odtahují a spolupráci zapírají. Víno do parlamentu! Hodně se mluvilo o tom, že by se měl v parlamentu zakázat alkohol. Ovšem já doporučuji opak - nechť se místo minerálky pije víno ve víně je totiž pravda. A té je zapotřebí. Forman je Čech! Jsem rád, když hlasatelka v televizi řekne Miloš Forman - pěkně se "š". Ovšem méně se mi líbí, když ho uvádíme jako "amerického režiséra českého původu". Blesk, 13. 12. 1997/

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="víno"][]{0,3}[word="pravda"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«