Vo víne je pravda.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Wahrheit.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že víno a jeho vplyv privádza ľudí k väčšej otvorenosti až indiskrétnosti a povie to, čo by v triezvom stave nepovedal. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch vyskytuje v rôznych aktualizáciách. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Citátové spojenia vznikali v priebehu dejín, časť už v antike. Historické pramene ukazujú, že boli obľúbené. V súčasnosti sa niektoré z nich používajú viac, niektoré menej. Väčšina z nich určite nezanikne ani v budúcnosti. Citátové spojenia pochádzajú z viacerých jazykov, najčastejšie však z latinčiny. Medzi najznámejšie latinské spojenia patria alter ego (druhé ja ; prenesene zástupca, dôverník, pravá ruka), in vino veritas (vo víne je pravda), terra incognita (neznáma krajina ; nepreskúmaná oblasť), lapsus linguae (chyba reči, prerieknutie sa, neobozretné vyjadrenie sa), mea culpa (moja vina), nota bene (dobre si zapamätaj, dobre si všimni), notabene (okrem toho, dokonca, ba ešte), plus minus (viac - menej, približne), sine ira et studio (bez nenávisti a zaujatosti), ad absurdum (do nezmyselnosti ; dokazovať nezmyselnosť alebo neudržateľnosť tvrdenia) ... Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Špecialisti na kardiologické ochorenia potvrdili priaznivé účinky vína na viaceré srdcové ochorenia. Hovorí sa, že vo víne je pravda. Kardiológovia však tvrdia, že vo víne sa nachádza aj zdravie. Výskumy potvrdili, že víno má priaznivé účinky nielen na srdcové ochorenia, ale aj na Alzheimerovu chorobu a na rakovinu. Odporúčajú jednoznačne - preč s pivom či tvrdými destilátmi, ale radšej si dopriať pohár vína. Pravdaže, aj tu platí (ako vlastne vo všetkom) - všetko s mierou! Jeden až dva poháre kvalitného vína denne neuškodia, priaznivo pôsobia na celkový stav organizmu, a to vo väčšej miere, ako sa doteraz predpokladalo. Profit 1999/08


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Prečo hovoríte o nízkej hygienickej kvalite vína? Lebo obsahuje zvyškový cukor, pre ktorý v ňom musí byť aj chemický stabilizátor. Väčšina národa stále pije lacné a menej kultúrne vína. (Jozef Sedlák, Pravda) Rozhovor ako víno Vo víne, ako hovorí latinské príslovie, je pravda — čo to znamená pre odborníka? Je to okrídlené, a aj ošúchané príslovie — vyhýbam sa mu. Ja si to pre seba pozmeňujem, vo víne je nielen pravda, je v ňom láska — a vo víne je i zdravie, je v ňom dokonca i smrť. Vo víne nájdete skoro všetko, víno je ako kytica. Keď som prednedávnom dostal otázku, čo ešte neviem o víne, keď o ňom viem skoro všetko, povedal som, že neviem o víne klamať. Ak by sme načreli do histórie, mohli by ste v krátkosti povedať — kto, kedy a ako začal pestovať vinič a užívať jeho plody a kedy sa dostal na Slovensko? Malík, Fedor: Víno moja vášeň. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2003.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Ako sa zorientovať v labyrinte vín poradia odborníci In vino veritas – vo víne je pravda. Tak znie staré latinské príslovie. Víno rozväzuje jazyk, lieči, ale najmä dodáva chuť mnohým jedlám. Vinič hroznorodý patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny. Pochádza zo Strednej Ázie a z Kaukazu z oblasti Čierneho a Kaspického mora. Podľa vykopávok archeológov a nálezov semien viniča sa zistilo, že sa rozšíril ďalej do Egypta, Sýrie, Babylonie, potom do Číny, Palestíny a Grécka. Z Grécka zasa do Rímskej ríše a do oblastí, ktoré Rimania pri svojich výbojoch obsadzovali. Profit 2002-dec


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Rozprávka o pravde, alebo ako hľadal Miško Bakuľa pravdu Za troma horami, za troma mostami je vinárnička, do ktorej radi chodia muži pre dobré víno a peknú šenkárku, ženy zasa kvôli obrovi šenkárovi. Náš hrdina Miško sa dozvedel, že tam majú napísané: „In vino veritas” - vo víne je pravda. A pretože doma málokedy - alebo nikdy nemal pravdu, rozhodol sa ísť pre ňu do vinárničky. Keď jej už mal dosť, pustil sa domov. Nabral si aj do demižóna. Smer vedel, ibaže keď mal demižón v pravej ruke, tiahol doprava, keď ho mal v ľavej, vybočil doľava. Takto išiel v celej šírke ulice. Zaspieval si teda pesničku „Široká cestička, vedie k vám cez lesy”. Les síce nikde nevidel, ale našťastie natrafil na jeden strom. Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 2004, roč. 7, č. dec.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Po krčmových záverečných hodinách vidieť a počuť na ulici všeličo a v takejto ružovej ba aj lepšej nálade, keď horkokrvnejší zaletia do vyšších sfér aj také podiškurujú, čo majú zabránené povedať. Istý D, H a druhovia idú v grádovej nálade a jeden z nich zakričí: "lesz még egyszer nálunk púnkösd is" (budú u nás ešte raz Turíce). Tí páni sa istotne držia latinského porekadla, že "vo víne je pravda". Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV 1994, roč. 1, č. 2.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="víne"] []* [lemma="pravda"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«