Veľa kriku pre nič#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie negatívne hodnotí neadekvátnu prehnanú reakciu na nejakú udalosť, ktorá nezodpovedá skutočnej závažnosti veci. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa vo svojej citátovej podobe.
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Sekretariát splnomocnenkyne rokoval s 336 primátormi miest a starostami obcí v súvislosti s realizáciou komplexného rozvoja osád — aj v súvislosti so zapojením sa priamo Rómov do výstavby bytov: 20 percent z jeho ceny si uhradí vlastnou prácou! V mnohých obciach byty už postavili, pre ďalších 496 sú hotové projekty. A nie sú to len byty, sú to aj cesty, kanalizácia, vodovody... Veľa kriku pre nič. ANO prichádza s nápadom stavať v rómskych osadách centrálne budovy na spôsob izraelských (!) kibucov. Prečo práve izraelských? Má sa v nich sústrediť život Rómov - od materskej škôlky - cez sprchy, obchody až po kaplnky a dokonca aj políciu! V jednej budove! V osade. A len pre Rómov. Ale Rómovia nechcú žiť oddelene od ostatných ľudí! Nechcú sa izolovať. Slovo 2002/47

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Migaš je dobrý chlap - aj taký názor vyslovil niekto z opozičných kruhov po štvrtkovom rokovaní o vyslovení nedôvery premiérovi Dzurindovi. Poslanci opozície už po niekoľkýkrát využili výhody, ktoré poskytuje rokovací poriadok slovenského parlamentu, a iniciovali tentoraz odvolanie predsedu vlády Dzurindu. Všeobecne sa očakávalo, že to dopadne ako obyčajne. Po tom, ako sa vyrozprávajú najagilnejší z radov opozície (najlepšie pred televíznymi kamerami), sa v nasledovnom hlasovaní ukáže, že všetko to bol len zbytočný krik. Veľa kriku (pre nič). Aj štvrtkové rokovanie tomu nasvedčovalo. Štandardná toaletná úroveň kritiky zo strany opozičných poslancov: "Odporúčam vám, pán premiér, aby ste si vytiahli ruku z nočníka a zobudili sa z tohto sna," vecne kritizoval premiéra poslanec SNS Šepták. "Pán premiér je nielen hlúpy táraj, ale aj cigáň a podvodník," prezentoval sa docent práv Ján Cuper. Až prišiel na rad predseda parlamentu a predseda SDĽ Jozef Migaš. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3332; 1/2pendix


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Spojené arabské emiráty, ktoré predsedajú Lige arabských štátov (LAŠ), vyjadrili poľutovanie a prekvapenie nad "negatívnym prístupom" USA. Generálny tajomník LAŠ Ismat Abdal Magíd, ktorý v Maroku rokuje o príprave summitu LAŠ k danému problému, už dopredu označil americké veto za veľmi nebezpečný postoj. Izraelský minister zahraničných vecí Šimon Peres včera v Paríži vyhlásil, že Palestínčania sa dopustili chyby, keď izraelské plány na konfiškáciu pôdy vo východnom Jeruzaleme predložili LAŠ a OSN namiesto toho, aby sa snažili dohodnúť priamo s Izraelom. "Je to veľa kriku pre nič," tvrdil Peres a dodal, že internacionalizácia problému ženie všetky strany do extrémnych postojov. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.5.1995

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Škoda, že viac pochopenia pre problematiku občanov nemajú aj v iných obciach a mestečkách. V každom prípade však takisto treba aj viac občianskej iniciatívy. Viac na rýchlu zdravotnú pomoc Podľa zákona o Liečebnom poriadku má podľa paragrafu jedenásť "na prepravu nárok poistenec, ktorého zdravotný stav si vyžaduje, aby bol dopravený do zdravotníckeho zariadenia, premiestnený do iného zariadenia alebo dopravený späť do miesta trvalého či prechodného pobytu". Dopravu indikuje ošetrujúci lekár a keďže Liečebný poriadok je zákon, je nadradený odbornému usmerneniu. Takže veľa kriku pre nič a všetko ide po starom. Ak by sa však racionálne využívali sanitné vozidlá a skutočne by sa podarilo ušetriť niekoľko sto miliónov, mali by sme viac peňazí na dobudovanie rýchlej zdravotníckej pomoci, na nákup nových záchraniek. Niektoré okresy Slovenska sú bez tejto pomoci a to treba riešiť, ak nechceme, aby ľudia zbytočne umierali len preto, že sa ktosi, kto nie je ohrozený na živote vezie v inej sanitke, lebo mu ušiel autobus. Špecifikovať jednotlivé druhy prepravy a prevozu chorých bol dôvodom na usmernenie. Profit 2001/04


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Nie sú nepodstatné , lebo od toho v mnohom závisí toľko pertraktovaný národnoštátny záujem vrátane euroatlantických ašpirácií. A to najmä Slovenska , ktoré sa pomaly, ale isto, na rozdiel od Maďarska, prepadáva do druhej ligy ašpirantov. Budapešti to však nemôže byť, aj napriek vysokej miere škodoradosti, úplne ľahostajné. Maďarom totiž nemôže byť jedno, ako orientovaného suseda majú na svojej severnej hranici, čo môžu od neho v budúcnosti očakávať. A to nielen v súvislosti s problémom menšín. Paradoxné okolnosti schôdzky Mečiar - Horn pripomínajú názov Shakespearovej komédie Veľa kriku pre nič. Ale pretože ide o vážne veci, možno by sme sa skôr mali uchýliť k pripomenutiu minimálne dvoch jeho tragédií - Hamleta, či skôr Kráľa Leara. O tom, kto je v hlavnej úlohe, tiež nieto sporu. Boli to politické dôvody, ktoré viedli generálneho prokurátora Vaľa k "nevybaveniu papierov" o udelení milosti trom slovenským občanom. Rozhodnutie prezidenta totiž platí bez ohľadu na to, kedy úradníci doklady vybavia. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 14.8.1996

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Opozícia si síce ostrí pazúry, ale to ešte nič neznamená: to jednoducho patrí stranám v opozícii. Tak z Demokratickej strany (podpredseda Dušan Petrović) vyzvali radikálov, aby spoločne začali postup na odstavenie vlády. Zo Srbskej radikálnej strany (zástupca predsedu Tomislav Nikolić) odpovedali, že keď sa vytvoria podmienky, vládu odstavia radikáli sami, ale zatiaľ mienia, že tá chvíľa ešte nenadišla. Že sa všetko zakončí len ako veľa kriku pre nič naznačil prezident Srbska Boris Tadić vyhláškou, že vláda je stabilná a že DS nemá dostatočný počet poslancov v republikovom parlamente, aby vláde mohla narobiť problémy! Ľahko sa však môže stať, že si problémy narobí vláda sama. Výstražne totiž znie vyhláška guvernéra NBS Radovana Jelašića o sprísnení podmienok úverovania, z ktorej každý laik ľahko pochopí, ktorým smerom sa poberá tunajšie hospodárstvo a zatiaľ stabilný dinár. Hlas ľudu. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, 2004, roč. 61, č. 49.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="veľa"] []* [word="kriku"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«