Sok hűhó semmiért. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy nagy felhajtás valami apróság miatt vagy valami érdemtelen dologért. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A magyar kifejezés forrása William Shakespeare azonos című színműve (Much ado about nothing


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
S hogy a jelenlét még impozánsabbnak hasson, a rendőrök hétfőn fényes nappal végigrazziázták a budapesti Váci utcát. Nem kizárt, hogy mindez csak sok hűhó semmiért, mint ahogy a lakossági félelmek sem többek optikai csalódásnál. Valójában ugyanis nem a közbiztonság rossz, hanem a lakosság közbiztonságérzete – állítják sokan. Heti Világgazdaság 1998/02/21., 9-12

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Sokan sejtik, hogy ez csak a globális tőke célja, és nekik nem hoz jobb életminőséget. Mi lesz tehát a jövő bővítése? A sok szósz. Nagy eurodumák. Ezer tárgyalás, sok hűhó semmiért. A dolgok összefüggenek: az orosz demokráciáról való lemondás föltételezi a bővítésről való lemondást is. De itt még sajnos nincs vége. Mert ebben a hirtelen jött nyugati hruscsovoskodásban van ám szerepe a gyenge közép-európai gazdaságoknak, és különösen a miénknek: kellünk mint piac, mint olcsó munkaerő telepe, mint rásegítő gazdaság, amelyik szállítja a pénzt, a kamatot, a gyarmati hozzájárulást a nagy cél eléréséhez: legyen Európa is amerikai. Kívülről nézve mi is Amerika leszünk, beköltözünk a plazákba, és rágjuk az egészséges rágógumit.Magyar Fórum; Cím: Magyar szemmel; Szerző: Csurka István; Dátum: 2000/30/03

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Egészében azonban kellemes este, Vidnyánszky finoman, még a látszat és valóság pirandellói kérdését is megpendíti, de csak annyira, hogy ne váljon ez a móka tehertételévé. Gáspár Sándor mulatságos egy időlegesen impotens, mégis felajzott férj és egy állandóan fenék berúgott hotelszolga szerepében. Györgyi Anna feleségként megcsal és megcsalatott, Bánsági Ildikó barátnőként kuszálja össze a szálakat, Helyey László őrült spanyolként üvölt és rohangászik, Hirtling István köztiszteletben álló doktorként törzsvendég a Tüzes Kandúrban, Hobo angol vendégként halandzsázik ugyanitt. Dengyel Iván szállodatulajdonosként értetlenkedik, feleségeként jó megint pesti színpadon látni Tordai Terit. A ravasz Feydeau darabja szerint senki nem ér el semmit, még egy rendes megcsalás sincs, csak a szándék, mindenki csak besózott bolhaként nyargalászik, de a végeredmény sok hűhó semmiért. A nevetőizmok elleni hadjárat tulajdonképpen sikerül. Vidnyánszky Attila sok fajsúlyos mondanivaló, az Új Színház társulata jó néhány sikerületlen produkció után, tud könnyed lenni.Magyar Hírlap; Cím: Groteszk hadjárat a nevetőizmok ellen; Szerző: Bóta Gábor; Dátum: 2001/10/15

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az hogy FIDESZ-hez közelálló személyek eladtak cégeket, szintén nem az, és az, sem, hogy a vevők szénája körül nincs rendben valami. Ez utóbbi ugyanis legfeljebb a túlterheltsége miatt felületes cégbírósági ügymenetre vet rossz fényt és a rendőrségnek okozhat problemát, de nem a jóhiszemű eladóknak. A Népszabi minden egyéb állítása csúsztatás és gyanusítás, a gazdasághoz nem értő, átlagember számára tálalva. Mindezt talán úgy lehetne össze foglalni: sok hűhó semmiért, avagy hogyan keverjük kabátlopási ügybe a Magyar Köztársaság kormányát. Ezért egy jogállamban a rágalmazó újságot beperlik, vagy legalábbis betiltják. Index Fórum; Szerző: speaker; Dátum: 1998/09/05

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Ugyancsak homály fedi a leendő főkonzul személyét is. A Szabadság kérdésére a magyar külügyminisztérium illetékesei tagadták, hogy bármiféle döntés született volna ez ügyben. Mint ismeretes, a főkonzulátus e hónap végére tervezett megnyitóján a tervek szerint jelen lesz Göncz Árpád köztársasági elnök is. Félő azonban, hogy a magyar államfő közelgő romániai látogatásával a kolozsvári polgármester részéről elhangzott nyilatkozatok, a " leleményességükről " közismert " ellenrendezvények " megzavarhatják a terveket. Arról, hogy mindezt megelőzendő milyen " óvintézkedéseket " szándékszik hozni Kolozs megye prefektusa, Alexandru Fărcas, röviden úgy nyilatkozott, hogy a polgármesteri zsörtölődés csak " sok hűhó semmiért ". Az elmondottak értelmében a prefektus egyáltalán nem kívánja figyelemre méltatni az efféle lecsengett, idejét múlt kijelentéseket, hibának tart bármiféle válaszadást, amivel csak fokozódnának a mesterségesen gerjesztett feszültségek. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Fărcas , prefektust nem aggasztják a polgármester nyilatkozatai; Szerző: Sz._K.; Dátum: 1997/10/05

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tehát a mai napirend első témája az a határozati javaslat, mely a Budapest Bank részére juttatott 12 milliárd forintos állami támogatás körülményeinek vizsgálatáról szóló határozati javaslat. Ezt a javaslatot az a bizottság terjesztette be, amely a tisztelt Háznak majdnem teljes egyetértésével alakult meg akkor, amikor a közvéleményt erősen foglalkoztató események történtek a Budapest Bankkal kapcsolatban. Először is szeretnék vitába szállni azokkal a kritikákkal, melyek itt a tisztelt Házban napirend előtt is és ennek a témának a tárgyalásánál is elhangzottak, amelyek tulajdonképpen morálisan is, egészen szokatlan módon ezt a jelzőt is hallottuk, tehát morálisan megkérdőjelezték e bizottság létrejöttének, működésének a létjogosultságát, illetőleg rámutattak arra, hogy itt, kicsit tömörítve, egy olyan tevékenység folyt, amely a sok hűhó semmiért cím alatt foglalható össze. Vitába kell szállnom ezekkel a kritikákkal elsősorban azért, mert végül is ez a bizottság olyan események hatására alakult, melyek igenis a közvéleményt erősen foglalkoztatták, és én azt hiszem, hogyha egy parlament vizsgálóbizottságot állít fel, akkor a tevékenységét illetően lényegében már csak egy mérce van, hogy valós -e az, amit mond, illetőleg van -e mulasztása, amiről nem beszél. Országgyűlési Napló; Szerző: CSÉPE BÉLA ( KDNP ) :; Dátum: 1996/04/22

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
És valóban, az elmúlt négy évben bennünket is sokszor zavart meg az, hogy a konkrét ügyek helyett kellett történelmi példázatokat hallgattunk. Azonban - elismerve, hogy ez hiba - nem lenne szerencsés, ha a most következő kormány átesne a ló bal oldalára, és a történelmi távlatban való gondolkodás hiányából faragna erényt. Ugyanis az nem az, hanem hiba, és abban a beszédben, amelyet most megismerhettünk, ennek - még egyszer mondom - nyomát sem lelhettük. Végezetül: mit tudok mondani? Azt tudom mondani önöknek, hogy: sok hűhó semmiért. Nem egészen világos, hogy ezt a beszédet miért kellett meghallgatnunk, és az sem világos, hogy ezzel a beszéddel miért kellett a tisztelt Házat - az elmúlt négy év nem kellemes emlékeit idéző - törvényalkotási rohamra kényszeríteni, éjszakákig szavazgatni és így tovább, ahelyett, hogy ezt a beszédet valamikor később, az önkormányzati választások kampánynyitó beszédeként, az MSZP nagygyűlésén, a Sportcsarnokban hallgathattuk volna meg. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. ORBÁN VIKTOR ( Fidesz ) :; Dátum: 1994/09/27

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Városunkban lehet időutazást tenni. " Sok öreg dolog! " - mondta nyafka amerikai harmadsógorom, vadnak látja azt, ami nem nyugatian elegáns, én meg, az igazat megvallva, élvezem az alpárit, a közönségeset, és annak is örvendek, hogy jönnek az ezoterikák, az ázsiai gyógymódok, minden, ami bio és sejtelmes. Ha megszorongatnak, elismerem, hogy vannak meglepő vadságok, előzmény nélküli indulatkitörések, a neheztelés céltáblát keres magának, és mert nem mondják meg, hogy kire kell haragudni, ezért véletlenszerűen támad, és váratlan, hogy kicsodát. Mindenesetre városunkban a politikába senki sem halt bele, csak sokan meg vannak sértve, talán mert olyan közel vannak egymáshoz, talán mert túl sokat tudnak egymásról, talán mert készen állnak a félreértés módszerei, talán mert rögtön visszakerülnek az epés vélemények, mert az üzengetés lépcsőzetesen halad a sértés magasabb fokai felé. Egy barátom szerint nem történt semmi, és az a történet, hogy nem történt semmi, sok hűhó semmiért, sok zihálás, kevés haladás. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Hagyaték; Szerző: Konrád György; Dátum: 1998


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«