Mnoho povyku pro nic. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví lze použít jako komentář v situaci, kdy je nějaká věc považována za novou, prospěšnou či převratnou, ve skutečnosti se za ní nic hlubšího neskrývá. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často objevuje v aktualizovaném kontextu, přičemž je zastoupeno pouze jednou komponentou. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Mnoho povyku např. vlastně
pro nic. [Doklad 3]
Mnoho povyku pro např. pro připomenutí platnosti
.[Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se vyskytuje v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Máme volit revoluční řešení a rezignovat na politickou práci? Proti špatné politice je třeba postavit dobrou politiku, proti špatné organizaci dobrou organizaci, proti špatným lídrům dobré lídry. To je ovšem namáhavé a časově náročnější než pouliční průvody. To, co předvedli někdejší studenti, je mnoho povyku pro nic: bezobsažná výzva s nicotným programem. "My" lid tlačíme na "ně" pány , kteří se o nás nedokázali postarat, aby táhli. To je myšlenkové bohatství selských bouří z osmnáctého století. Mladá fronta DNES, 10. 12. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Texaský guvernér by pak sám stál před volbou rezignovat, nebo hnát spor na ostří břitvy, tedy do trpkého soudního konce. Dnešní noc může přinést rozhodující informace. Tyto komentáře vyjadřují stanovisko listu Ztracené obecné principy Nedávno uveřejněná zpráva Evropské komise vzbudila mnoho povyku na politické scéně v naší zemi. Přitom však zpráva poměrně výrazně ohodnotila pokrok tam, kde se skutečně udál. Naopak jestliže zpráva říká, že českou ekonomiku lze za tržní dosud pouze považovat, je možná lépe se nad touto formulací zamyslet ... Mladá fronta DNES, 20. 11. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Ukazuje ale, že tomu tak může být. A už to zákon o Českém rozhlase považuje za nepřípustné. Čtenář, kterého dění na mediální scéně zas tak nezajímá, si možná řekne, že kolem Labužníku je mnoho povyku vlastně pro nic. Že byl v jednom pořadu propagován jeden časopis? A co má být? V této věci jde ale v prvé řadě o princip, o kultivaci veřejnoprávních médií. Členové kontrolního orgánu prostě musí vědět, že i oni jsou neustále kontrolováni. Lidové noviny - informatika, č. 14/1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Myslela při tom kromě amerických spojenců také na svou duchovní hygienu. V čistě vojenském smyslu je málo pravděpodobné, že USA pro zásah vůči pachatelům apokalyptických útoků na New York a Washington o pomoc spojence požádají. Proč tedy tropit příliš mnoho povyku pro pouhé připomenutí platnosti tohoto článku o kolektivní sebeobraně? Ano, sebeokázalejší slova (a to i v kritické chvíli) mají pořád ještě cosi společného se symbolickým gestem. Přesto není gesto jako gesto. Hospodářské noviny, 14. 9. 2001

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Transformační nadvláda exekutivy, včetně jejích nákladných chyb, musí skončit. Úspěch je nutné opakovat Středoevropský kapitalismus se nachází ve stadiu konsolidace a hledání nových obchodních modelů. Během posledních deseti let se podařilo ve střední Evropě prosadit některým sofistikovaným venture kapitálovým fondům. Jiné, přes mnoho marketingového povyku, začínají mít problémy. Jejich investoři jim nechtějí dát více peněz a ony nejsou schopny úspěšně prodat své dosavadní investice. Na půli cesty mezi těmi prvními a druhými jsou takzvaní náhodní hrdinové - fondy, které celkově uspěly, ale budou mít problém s opakováním úspěchu. Hospodářské noviny, 13. 8. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="mnoho"]{0,1}[word="povyku"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«