Predgovor#

Uvod k nalogam in vajam#

Interaktivne naloge in vaje, testi in samoocenjevalne pole?

Kljub obsežni ponudbi nalog in vaj za učenje in poučevanje jezkov na svetovnem spletu ni samoumevno, da so te tudi strokovno utemeljene in preverjene v praksi. Posamezne zbirke rekov in pregovorov in druga frazeološka učna gradiva lahko razmeroma hitro najdemo, a tudi hitro ugotovimo, da se nerazlikovalno nanašajo na celotno frazeologijo posameznih jezikov. Učna platforma SprichWort je po našem vedenju doslej edina, ki se izrecno ukvarja z vprašanji slovaropisne in didaktične obravnave pregpvorov.

Sodelavci v projektu želimo, da Vas bodo vsebine platforme, ki jih boste spoznali pri reševanju nalog in vaj, preverjanju znanja o pregovorih s pomočjo pripravljenih testov in samoocenjevalnih pol, pri raziskovanju v bazi podatkov ter ob prebiranju strokovnih in znanstvenih prispevkov, prevzele in spodbudile k poglobljenem razmišljanju in ukvarjanju s pregovori.

Vljudno Vas vabimo k sodelovanju! Na platformo lahko naložite svoja gradiva, ki so tematsko vezana na pregovore ali pa sodelujete v forumu Sprichwort-Community in priljubljenih socialnih omrežjih Myspace, Facebook ali Twitter!

Če smo Vas vzpodbudili k razmišljanju o pregovorih, naj za Vas velja naslednje:
Človek se uči, dokler živi.
Vaja dela mojstra.
Kjer je volja, je tudi pot.

Sodelavci projekta SprichWort

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«