Vrána vráně oči nevyklove. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že lidé se špatnými vlastnostmi jsou solidární a navzájem su neškodí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je často používáno jako titulek v novinách. [Doklad 2] [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Vrána vráně např. přece
oči nevyklove. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#


Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Hlasy pro parlamentní politické strany umožní zakonzervování nedobrých politických poměrů nejméně na další čtyři roky a budou tak znehodnoceny. Nevstoupí-li do parlamentu nová, neopotřebovaná a nezkorumpovaná politická síla, která by zásadně narušila dojemný soulad "kamenných" politických stran, hrajících pod heslem "vrána vráně oči nevyklove" před voliči předstíranou hru na vzájemný bratrovražedný boj, náš politický systém se dále přiblíží poměrům za vlády jedné strany, bude zcela sterilní a neschopný řešit problémy země. Britské listy, 27. 5. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Přerušení vysílání se tak dotklo asi desítky lidí. Prostějovskou televizi si diváci oblíbili. "Každý den jsem se dívala na zprávy z Prostějova. Ty nikde jinde nebyly," povzdechla si například Božena Horáčková z Prostějova. VRÁNA VRÁNĚ OČI NEVYKLOVE názory čtenářů MF DNES napsala 11. října 1997: "Na policejní škole v Holešově na Kroměřížsku vyučuje muž, který byl v osmdesátých letech nomenklaturním kádrem komunistické strany. Pedagog si navíc ušpinil ruce i v politických procesech s odpůrci tehdejšího režimu . Mladá fronta DNES, 22. 10. 1997

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Oni při setkáních u základních útvarů Policie ČR vzpomínali na p. Murčeka v tomto duchu. Předmětný článek z Vaší dílny je příspěvkem k pokračování daleko horších čistek, než jaké byly v padesátých letech a také po roce 1968. K dalšímu článku "Vrána vráně oči nevyklove" antikomunisty Höfera jen tolik. Opět je to příspěvek k honu na čarodějnice v zájmu bestiálních kádrových čistek. Musím hned na počátku uvést, že osobně jsem se s p. Šilpochem nerozešel v dobrém. Mladá fronta DNES, 30. 10. 1997

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Patřím mezi dříve narozené a je docela možné, že dětinštím. Ale zase ne tolik, abych věřil na pohádky. Vrána vráně přece oči nevyklove. A tohle seskupení, které si o sobě myslí, že je obdařeno rozumem krále Šalamouna, nyní hledá hlupáky, kteří by jim pomohli uhradit jimi nadělané dluhy. Za tyto hlupáky považuje starosty obcí, kteří se víceméně stali nedobrovolnými akcionáři VaKu Prostějov. Mladá fronta DNES, 30. 10. 2001

[Doklad 5] (Odstavec Další doklad):

Přispívají k tomu i hromadné sdělovací prostředky, které naprostou většinu času sportovních zpravodajství věnují právě fotbalu, i těm nejpodřadnějším utkáním. Stejně žalostně se sdělovací prostředky i instituce, jejichž hlavním úkolem je ochrana občanů, staví k řádění našich rowdies. Vrána vráně oči nevyklove, proto ty shovívavé komentáře sportovních redaktorů, bezbarvé nebo žádné zákroky pořadatelů a policie, proto směšné rozsudky za vandalské a násilné činy. Lidové noviny, č. 195/1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="vrána"]{0,4}[lemma="vyklovat"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«