Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a cinkostársak nem szoktak egymásnak ártani. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakran előfordul, hogy a közmondás egy része elmarad, s csak odaértődik, pl. holló a hollónak..., holló a hollónak nem vájja ki... [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Holló a hollónak a szemét ki nem vájja. [Példa 8]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. E közmondás igazsága uralja az egész-ségügyet” - állítja az orvosetikai kérdésekkel foglalkozó Peter Kampits a Format gazdasági hetilapnak. Ezzel a Freistadtban most megszegett összetartással ma-gyarázható, hogy az osztrák orvosok évente mindössze 10-15 ezer schilling kö-zötti összeget fizetnek kötelező szakmai felelősségbiztosításra, míg a német kol-légák – szintén schillingben számolva – 140 ezret.Heti Világgazdaság 1999/09/11

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Katóka és Oti nyilván jól vannak, alig jutok eszükbe, képeslapok, lám, kaptak lakást, az igazgató elintézte, az igazgató rendező volt a főiskolán, a negyedik évben, én már nem ismertem, engem előbb kispricceltek, de hát holló a hollónak nem vájja ki a szemét, szépen elrendezi Katóka sorsát, a boldogtalan mártírasszonyét, aki most kéri a rádiót, a szőnyeget, vigye, fosszanak ki, ő is felhozhatná a gyereket néhány napra, ha a gyerek igazán kívánna látni, de régebben is csak a zsebemben kotorászott; " mit hoztál, mit hoztál, " a hangja, milyen régen hallottam, a fiam hangját, karácsonyra lemegyek, ezek az ő betűi, nagybetűk, micsoda vízfejű e betű, éppolyan ronda az írása, mint az enyém volt, persze nem az számít, az intellektus meg a szerencse...Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A holló Második Okoskár ugar király címerállata volt a középkor végén. Ő volt az első humánus ugar király, aki az ellenzékének nem tolatta ki a szemét, annak az ugar közmondásnak a jegyében, hogy " holló a hollónak nem vájja ki ". Második Okoskár az ellenzékét általában lefejeztette ugyanis. Az a holló gyűrűt tartott a csőrében, amit a későbbi századokban bilincsnek kezdtek vélni, az Endarkenment fokozódó elsötétedésének megfelelően. Általában jellemző az Elsötétülés lelkiségére, hogy " semmi szépet és jót elképzelni és feltételezni sem emberről, sem állatról nem tudott ", mint Phil Ho Humman Daniellason találóan megállapította. Élet és Tudomány; Cím: Elsőrangú kor; Szerző: Sz . H. E.; Dátum: 1997

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
A Nobel-békedíj odaítélésének reggelén Buenos Airesből kiutasították, szinte rendőri erőszakkal kitaszigálták Peru törvényes köztársasági elnökét, Belaunde Terryt. Az elnök kormányát pár nappal korábban egy katonai junta döntötte meg; ő maga Argentínába menekült. Kényszerű emigrációja nem tartott sokáig. A hatalom Argentínában is egy demokratikus kormányt megbuktató katonai klikk kezében van. S nemcsak holló a hollónak, katonai diktatúra katonai diktatúrának sem vájja ki a szemét. Édeskeveset nyom ilyenkor a latba az olyan apróság, mint az ember helyválasztási szabadsága vagy a menedékjog. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A párizsi vártán; Szerző: Méray Tibor; Dátum: 2000 Ügyes szövegbeli aktualizációja a közmondásnak.

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Tudod már kiről van szó? Azt hiszem ő a fenyegetésnél többet is érdemelne, de nem fog kapni, mert ahogy tudom ahol a ( piszkos ) pénz ott a hatalom és ahol a hatalom... ott van ő. És holló a hollónak...Index Fórum; Szerző: OWO; Dátum: 1998/04/02

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
S kitalál olyan groteszk fabulákat, hogy nevetésünkbe dermedünk. A külföldi kufár háborgása - verskrimi. Furfangos csempészés: a furgon teli dugig szemetes kukákkal, minden kukában egy-egy lopott szentségtartó, minden szentségtartóban régi Világatlasz, a Világatlaszokban éles kézigránátok, heroin és marihuánás cigaretta. A közparkokban és a rosszul világított köztereken elhelyezett szentségtartókat elemelték, a kábítószereket USA-dollárra cserélték vagy elszívták a stricik kurváikkal, az egyik kézigránáttal fölrobbantották a furgont, a többit gyúlékony üzemek raktáraiba dobálták. " Kérdezem: mi ez? Hogy lehet itt s kivel fair play kereskedni? " Az abszurditás hatványozott, avagy holló a hollónak kivájja a szemét. De ez a Körös-parti kölök, aki rabló-pandúros játékokon nevelődött, piff! puff! lövöldözött mindennel, ami a keze ügyébe került, botránkoztatott ravasz cseleivel, most is gyermeki vehemenciával rakja rendbe a világ nemszeretem dolgait, hóhérinak kinevezett hentesbárddal, mutatóujjából képzelt automata géppisztollyal vágja a rendet. Tragikomikus színdarabot rendez, balkáni lakodalmat. Szögelés zajával, félbevágott, félértelmű mondatokkal kezdődik, s később megtudható, koporsóládát ácsolnak a halott nagymamának, mely egyelőre terített asztalként kerül használatba, hetedik hónapban a menyasszony. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ahogy a vers mibennünk; Szerző: Ágh István; Dátum: 2000 Ügyes szövegbeli aktualizációja a közmondásnak azáltal, hogy nem a tagadó formát szerepelteti.


[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Kedves, jó MaNcs! Ha már baromságokról van szó, nem volna helyénvaló tallózni és szüretelni a baloldali liberális ( többségi ) lapokban is? Vagy holló a hollónak nem...? Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... - ( Mi van a templomokban ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1999/01/14

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
…a szabályokat már játszva elsajátíthatod, hogy kéz kezet mos, s holló a hollónak a szemét ki nem vájja, én aláírom a te kinevezésedet, te az enyémet, te meg-lódítod az én szekeremet, én a tiédet, én kifizetem a te millióidat, te az enyémet, én eladom az én hitemet, barátaimat, eszméimet, te eladod a tieidet, s együtt fe-lejtjük az elfelejteni valókat… Magyar Hírlap 1995/06/3

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«